#Elektro

Huishoudelijk EEA nieuw op de markt
14,7 stuks per inw.

Huishoudelijk EEA nieuw op de markt

Deze indicator toont het aantal nieuwe huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (EEA) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht....
EEA in huishoudens
224 miljoen stuks

EEA in huishoudens

Deze indicator geeft het aantal elektrische en elektronische apparaten (EEA) weer dat zich in huishoudens bevindt.
Omzet van de erkende kringloopcentra
€ 74,8 miljoen

Omzet van de erkende kringloopcentra

Deze indicator toont de grootte van de sector van erkende kringloopcentra in Vlaanderen aan de hand van omzetcijfers.
Herstelsector
+15% omzet

Herstelsector

Deze indicator brengt een aantal databronnen samen die meer inzicht verschaffen in de herstelsector.
Herstelindicator
10 miljoen herstellingen

Herstelindicator

Deze indicator brengt het herstellen van producten in Vlaanderen in beeld.
Gebruiksstatus van EEA in gezinnen
90% in gebruik

Gebruiksstatus van EEA in gezinnen

Deze indicator toont de gebruiksstatus van elektrische en elektronische apparaten (EEA) in huishoudens.
Hergebruik van EEE via de kringloopcentra
16,5 kton

Hergebruik van EEE via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel elektrische en elektronische apparaten de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.
Hoeveelheid verwerkt huishoudelijk AEEA
68 miljoen kg

Hoeveelheid verwerkt huishoudelijk AEEA

Deze indicator toont de hoeveelheid afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) die jaarlijks door Recupel verwerkt wordt.
Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEA
45%

Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEA

Deze indicator toont hoeveel huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (EEA) die jaarlijks uit de markt worden gehaald (Out-of-Market, OOM)...