Hergebruik van EEE via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel elektrische en elektronische apparaten de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.

16,5 kton

De hoeveelheid ingezameld EEA daalt langzaam; de hoeveelheid verkochte EEA schommelt rond 2 kton.

Wat zien we?

De hoeveelheid EEA die tussen 2010 en 2022 werd ingezameld voor hergebruik door de erkende kringloopcentra vertoont een langzame daling, van ongeveer 20 kton in 2010 tot 16,5 kton in 2022. De hoeveelheid EEA die verkocht werd bleef doorheen de jaren echter vrij stabiel, met waarden rond 2 kton. In 2022 bedroeg de verkoop 2,2 kton, wat overeenkomt met slechts 13% van de totale hoeveelheid EEA die ingezameld werd door de erkende kringloopcentra. Het hergebruik van EEA vormt een uitdaging aangezien deze goederen makkelijk beschadigd raken en er bij verkoop vereisten zijn op het vlak van kwaliteit en gegarandeerde levensduur. Er heerst ook meer scepsis rond de levensduur en kwaliteit van deze toestellen.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie is hergebruik een essentiële strategie: het verlengt de levensduur van producten waarin ze zo lang mogelijk functioneel blijven. Meer hergebruik betekent dat vermeden wordt dat producten voortijdig afval worden. Bovendien kunnen ze idealiter de plaats innemen van nieuwe producten die anders gekocht zouden worden. Voor EEA is hergebruik uitdagender: mogelijke alternatieven zijn herstelling, refurbishing en, wanneer de schade te groot is, recyclage.

In het Lokaal Materialenplan 2023-2030 staat als doelstelling vermeld dat Vlaanderen doorheen de planperiode het hergebruik van een aantal specifieke productgroepen (waaronder EEA) opvolgt.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten weer in Vlaanderen via de erkende kringloopcentra, het officiële hergebruiksnetwerk in Vlaanderen. De cijfers worden uitgedrukt in kiloton; het hergebruik wordt ook afgezet ten opzichte van het aantal inwoners. De data voor deze indicator werden aangeleverd door de OVAM.

Deze cijfers onderschatten het reële hergebruik omdat mensen zich naast kringloopcentra ook tot informele kanalen wenden. Deze kanalen worden wel opgenomen in de berekening van het totale hergebruik in Vlaanderen.

Ontdek meer topics

Hergebruik via de kringloopcentra
6 kg per inw.

Hergebruik via de kringloopcentra

Deze indicator toont hoeveel goederen er ingezameld en verkocht worden voor hergebruik door de erkende kringloopcentra in Vlaanderen.
Hergebruik van textiel via de kringloopcentra
17,1 kton

Hergebruik van textiel via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.
Hergebruik van meubels via de kringloopcentra
21,9 kton

Hergebruik van meubels via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel meubels de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.