Productie en verbruik van dierlijke meststoffen

Deze indicator geeft aan wat de verhouding is tussen de dierlijke mestproductie en het verbruik van dierlijke meststoffen in Vlaanderen.

140% (N) - 150% (P)

In 2020 was de verhouding tussen productie en verbruik 140% voor stikstofgebaseerde meststoffen en 150% voor fosforgebaseerde meststoffen.

Wat zien we?

De onderstaande grafiek illustreert de verhouding tussen de dierlijke mestproductie en het verbruik van deze dierlijke meststoffen in de Vlaamse landbouwsector. Zowel voor fosforgebaseerde meststoffen wordt er veel meer geproduceerd dan lokaal verbruikt, deels als gevolg van een te lage vraag en deels door regulering van het meststoffengebruik. De verhoudingen voor beide dierlijke meststoffen zijn sinds 2011 met 10 procentpunten gestegen, met een piek in 2017.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we naar het zo optimaal sluiten van kringlopen. Het zoveel mogelijk lokaal inzetten van lokaal beschikbare grondstoffen past daarbinnen, maar de mate waarin dat gerealiseerd kan worden hangt ook af van diverse andere factoren. De cijfers weerspiegelen de grootte van de veestapel in Vlaanderen en de uitdagingen om de materiaalstromen eromheen te beheren met minimale milieu-impacten.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft de verhouding aan tussen de hoeveelheid dierlijke mest die geproduceerd wordt en de hoeveelheid dierlijke meststoffen die in Vlaanderen verbruikt worden. De gegevens zijn afkomstig uit het Mestrapport dat jaarlijks opgesteld wordt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Ontdek meer topics

Waterverbruik in de landbouwsector
66,2 miljoen m³

Waterverbruik in de landbouwsector

Deze indicator geeft het waterverbruik in de Vlaamse landbouwsector weer en identificeert de bronnen van dit water.
Verbruik van stikstof in de landbouwsector
147,4 kton

Verbruik van stikstof in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel op stikstofgebaseerde meststoffen verbruikt worden binnen de Vlaamse landbouwsector.
Verbruik van fosfor in de landbouwsector
42,6 kton

Verbruik van fosfor in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel op fosfor gebaseerde meststoffen verbruikt worden binnen de Vlaamse landbouwsector.
Energieverbruik in de landbouwsector
32,16 PJ

Energieverbruik in de landbouwsector

Deze indicator toont aan hoeveel energie er jaarlijks verbruikt wordt in de landbouwsector en welke energiebronnen er worden gebruikt.
Gebruik van landbouwgrond
619 806 ha

Gebruik van landbouwgrond

Deze indicator geeft weer voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt.
Verbruik van grondstoffen voor diervoeders
7 980 kiloton

Verbruik van grondstoffen voor diervoeders

Deze indicator biedt inzicht in de hoeveelheid en afkomst van grondstoffen die verbruikt worden in de productie van diervoeders...
Bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit

Deze indicator toont de evolutie van een aantal bodemparameters die een rol spelen bij de groei van gewassen.