Uitstoot van broeikasgassen door de landbouwsector

Deze indicator meet de totale uitstoot van broeikasgassen afkomstig uit de Vlaamse landbouwsector. Bovendien geeft hij ook meer inzicht in de bronnen van deze uitstoot.

7 492 kton CO₂-eq.

  • In 2018 was de landbouwsector verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de broeikasgasemissies in Vlaanderen, wat overeenkomt met 7.497 kton CO2-equivalenten.
  • Slechts een minderheid van deze uitstoot is afkomstig van energieverbruik. Het grootste deel van de uitstoot bestaat uit methaangas en werd veroorzaakt door de veehouderij.

Wat zien we?

Zoals de grafiek links hieronder illustreert, blijft de uitstoot van broeikasgassen van de landbouwsector sinds 2000 schommelen rond de 7 000 kton CO2-equivalenten. Meer dan de helft van deze uitstoot (62%) is afkomstig van de veehouderij. Het energieverbruik is verantwoordelijk voor slechts 26%.

De landbouwsector in Vlaanderen stoot vooral methaan (CH4) uit. De globale methaanuitstoot in Vlaanderen bedroeg in 2018 205 kton waarvan 75% afkomstig was van de landbouwsector. Ook hier zien we dat de veehouderij verantwoordelijk is voor het grootste aandeel van de uitstoot (94%). Dat aandeel is verder onder te verdelen in enerzijds uitstoot tijdens de voedselvertering bij vee (70%) en anderzijds de opslag van mest (30%).Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we de uitstoot van broeikasgassen beperken tot een minimum aangezien ze een belangrijke rol spelen bij de opwarming van de aarde. Om die impact te beperken heeft het Vlaamse Klimaatplan vooropgesteld dat de landbouwsector zijn uitstoot tegen 2030 met 26% moet verminderen ten opzichte van 2005.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de totale uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de Vlaamse landbouwsector. Bovendien geeft hij meer inzicht in de bronnen van deze uitstoot.

Ontdek meer topics

Verzurende emissies in de landbouwsector
2 670 miljoen Zeq

Verzurende emissies in de landbouwsector

Deze indicator geeft aan hoeveel verzurende uitstoot er voortkomt uit primaire productie. De uitstoot wordt gekwantificeerd volgens het type...
Stikstofconcentraties in oppervlaktewater
23,6 mg NO₃/l

Stikstofconcentraties in oppervlaktewater

Deze indicator toont de evolutie van de stikstofconcentraties in het oppervlaktewater in de Vlaamse landbouwgebieden. Bovendien geeft hij ook...
Fosfaatconcentraties in oppervlaktewater
64% overschreden

Fosfaatconcentraties in oppervlaktewater

Deze indicator toont de evolutie van de fosfaatconcentraties in het oppervlaktewater op verschillende meetplaatsen in Vlaams landbouwgebied.