Aantal huishoudens

Deze indicator geeft aan hoe het aantal huishoudens in Vlaanderen evolueert op jaarbasis. In combinatie met de evolutie in het aantal woningen geeft dit meer inzicht in de vraag naar wooneenheden.

2 926 471 huishoudens

  • In 2023 waren er 2 926 471 huishoudens in Vlaanderen.
  • 967 693 daarvan waren eenpersoonshuishoudens en 1 958 778 waren samengesteld uit meerdere personen.

Wat zien we?

In 2023 waren er 2 926 471 huishoudens in Vlaanderen, waarvan er 967 693 waren samengesteld uit één persoon en 1 958 778 uit meerdere personen. Dit is een algemene stijging van 22% ten opzichte van 2000 en toont aan dat er ook meer wooneenheden nodig zijn dan een paar jaar geleden. Deze stijging is te verklaren door de bevolkingsgroei en de economische ontwikkeling. Vandaag bestaat een Vlaams huishouden gemiddeld uit 2,69 personen.Waar willen we naartoe?

Nieuwe gebouwen zijn complexe structuren waar veel ruimte, materiaal en energie voor nodig zijn. Vanuit circulair oogpunt zouden we dus kunnen zeggen dat het aantal huishoudens moet verminderen zodat de materialenconsumptie ook kan dalen. Die redenering is echter te kort door de bocht. We moeten namelijk ook kijken naar andere elementen zoals de stedelijke bevolkingsgroei en de samenstelling van de huishoudens (alleenstaanden met of zonder kinderen, gezinnen met of zonder kinderen, collectieve huishoudens, enz.). Tenslotte mogen we ook het element woonruimte niet vergeten.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoe het aantal huishoudens in Vlaanderen evolueert op jaarbasis, de gegevens zijn afkomstig van Statbel. Ze bieden echter geen volledig beeld van de huidige realiteit aangezien bepaalde bevolkingsgroepen zoals asielzoekers niet inbegrepen worden in deze cijfers.

Ontdek meer topics

Aantal bedrijven
679 105 bedrijven

Aantal bedrijven

Deze indicator geeft aan hoeveel bedrijven er jaarlijks actief zijn in Vlaanderen. Dit geeft een beeld van hoeveel kantoor-,...
Oppervlakte van residentiële gebouwen
1,2 miljard m²

Oppervlakte van residentiële gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de totale oppervlakte is van residentiële gebouwen. Dit schetst een beter beeld van de...
Oppervlakte van niet-residentiële gebouwen
32,9 miljoen m²

Oppervlakte van niet-residentiële gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de totale oppervlakte is van niet-residentiële gebouwen. Dat schetst een beter beeld van de...