Aantal huishoudens

Deze indicator geeft aan hoe het aantal huishoudens in Vlaanderen op jaarbasis evolueert en biedt inzicht in de vraag naar wooneenheden.

2 926 471 huishoudens

  • In 2023 waren er 2 926 471 huishoudens in Vlaanderen.
  • 967 693 daarvan waren eenpersoonshuishoudens en 1 958 778 waren samengesteld uit meerdere personen.

Wat zien we?

In 2023 zijn er 2 926 471 particuliere huishoudens geregistreerd in Vlaanderen, waarvan 967 693 uit één persoon bestonden en 1 958 778 uit meerdere personen. In vergelijking met het jaar 2000 is er een toename van 22% in het aantal huishoudens. Deze is sneller dan de toename van het aantal inwoners, dat gedurende dezelfde periode een stijging van 14% doormaakte. Dit komt door de toename van het aandeel eenpersoonshuishoudens van 27% naar 33% tussen 2000 en 2023. Op dit moment bestaat een gemiddeld Vlaams huishouden uit 2,29 personen, terwijl dit in 2000 nog 2,45 was.Waar willen we naartoe?

Zowel een stijging van het aantal huishoudens als een verkleining van de samenstelling van huishoudens zijn drijfveren voor een toename van het aantal wooneenheden. Deze vergen aanzienlijke bijkomende hoeveelheden ruimte, materiaal en energie. De indicator wijst dus op het belang van een meer doordachte aanpak om op een efficiënte wijze de woonbehoefte in te vullen, door optimaal gebruik te maken van de bestaande woonruimte en door het toepassen van circulaire principes en businessmodellen in bouwen, renoveren en wonen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft inzicht in de jaarlijkse evolutie van het aantal huishoudens in Vlaanderen. De gegevens zijn verkregen via Statistiek Vlaanderen en zijn afkomstig van Statbel. Bepaalde bevolkingsgroepen, zoals asielzoekers en daklozen, zijn evenwel niet opgenomen in deze statistieken.

Ontdek meer topics

Aantal bedrijven
714 083 bedrijven

Aantal bedrijven

Deze indicator geeft aan hoeveel bedrijven er jaarlijks actief zijn in Vlaanderen. Dit geeft een beeld van hoeveel kantoor-,...
Woonoppervlakte van residentiële gebouwen
1,2 miljard m²

Woonoppervlakte van residentiële gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de totale woonoppervlakte is van residentiële gebouwen. Dit schetst een beeld van de benodigde...