Tewerkstelling in circulaire bedrijfstakken

Deze indicator toont de evolutie van de tewerkstelling in circulaire bedrijfstakken in Vlaanderen. Het betreft banen in sectoren die zich richten op reparatie, afvalbeheer, verhuur en leasing, onderhoud van motorvoertuigen, tweedehands goederen en de restauratie van gebouwen.

45 000 tewerkgestelden

Het aantal jobs binnen de circulaire bedrijfstakken stijgt sneller dan de gehele Vlaamse tewerkstelling.

Wat zien we?

Tussen 2010 en 2021 nam het aantal jobs in circulaire bedrijfstakken met 15% toe tot 44949. De toename deed zich vooral voor in de periodes 2009-2012 en 2015-2019, toen een piek bereikt werd. Over de hele periode lag de toename hoger dan die van de tewerkstelling in de hele economie (9%). Jobs in circulaire bedrijfstakken maken 1,6% uit van het totaal aantal jobs in Vlaanderen.

Het onderhoud van motorvoertuigen was in 2021 de grootste circulaire bedrijfstak (39,3%), gevolgd door de verwerking van afval (27,2%) en herstellingen (18,3%).Waar willen we naartoe?

Het is niet evident om een circulaire job te definiëren en af te bakenen, aangezien geen enkele job volledig circulair is en veel jobs ten dele verschillende aspecten van de circulaire economie bevatten. Daarnaast vinden herstelwerkzaamheden (repair cafés), deelinitiatieven (materiaalbibliotheek) en tweedehandstransacties vaak plaats in de informele economie en worden ze niet meegenomen in cijfers gebaseerd op bezoldigde tewerkstelling binnen sectoren. Belangrijker dan de absolute cijfers zijn de trends, die een indicatie weergeven van de mate waarin de transitie naar de circulaire economie potentieel inhoudt op vlak van jobcreatie.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont het aantal jobs in de Vlaamse economie dat binnen de NACE-sectoren valt die door CE Center werden geclassificeerd als circulaire bedrijfstakken. Het betreft banen in sectoren die zich richten op reparatie, afvalbeheer, verhuur en leasing, onderhoud van motorvoertuigen, tweedehands goederen en de restauratie van gebouwen. De gegevens zijn afkomstig van Statistiek Vlaanderen, die op basis van RSZ-gegevens de aantallen bezoldigde jobs binnen de circulaire bedrijfstakken heeft berekend.

Ontdek meer topics

Materiaalproductiviteit
0,43 - 1,47 €/kg

Materiaalproductiviteit

De materiaalproductiviteit is de verhouding tussen het bruto binnenlands product en het materiaalverbruik en drukt de efficiëntie van dit...
Omzet in de circulaire economie
€ 22 miljard

Omzet in de circulaire economie

Deze indicator meet de omzet van een aantal circulaire bedrijfstakken in Vlaanderen.
Omzet van de erkende kringloopcentra
€ 74,8 miljoen

Omzet van de erkende kringloopcentra

Deze indicator toont de grootte van de sector van erkende kringloopcentra in Vlaanderen aan de hand van omzetcijfers.
Herstelsector
+15% omzet

Herstelsector

Deze indicator brengt een aantal databronnen samen die meer inzicht verschaffen in de herstelsector.