Consumenten­goederen

In deze laag focussen we op het behoeftesysteem ‘consumentengoederen’: hoeveel apparaten en meubels hebben we? Hoeveel wordt hergebruikt en hersteld en welk afval veroorzaken onze spullen?

Lees hier de analyse >

(Her)gebruik en herstel

Deze groep indicatoren geeft een beeld van hoe we consumptiegoederen gebruiken, ze herstellen en hergebruiken.
Hergebruik via de kringloopcentra
6 kg per inw.

Hergebruik via de kringloopcentra

Deze indicator toont hoeveel goederen er ingezameld en verkocht worden voor hergebruik door de erkende kringloopcentra in Vlaanderen.
Hergebruik van textiel via de kringloopcentra
17,1 kton

Hergebruik van textiel via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.
Hergebruik van meubels via de kringloopcentra
21,9 kton

Hergebruik van meubels via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel meubels de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.
Hergebruik van EEE via de kringloopcentra
16,5 kton

Hergebruik van EEE via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel elektrische en elektronische apparaten de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.

De markt

Deze groep indicatoren geeft een beeld van de omvang van de markt van consumptiegoederen.
Huishoudelijk EEA nieuw op de markt
14,7 stuks per inw.

Huishoudelijk EEA nieuw op de markt

Deze indicator toont het aantal nieuwe huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (EEA) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht....
EEA in huishoudens
224 miljoen stuks

EEA in huishoudens

Deze indicator geeft het aantal elektrische en elektronische apparaten (EEA) weer dat zich in huishoudens bevindt.
Gebruiksstatus van EEA in gezinnen
90% in gebruik

Gebruiksstatus van EEA in gezinnen

Deze indicator toont de gebruiksstatus van elektrische en elektronische apparaten (EEA) in huishoudens.

Voetafdruk

Deze groep indicatoren geeft een beeld van de omvang van de voetafdruk van consumptiegoederen.
Materialenvoetafdruk consumentengoederen
4 t/inw.

Materialenvoetafdruk consumentengoederen

De materialenvoetafdruk beschrijft de grondstoffen die direct én indirect, via de voorketens in binnen- en buitenland, nodig zijn voor...

Afval

Deze groep indicatoren geeft een beeld van waar consumptiegoederen aan het einde van hun leven naartoe gaan.
Verpakkingen en producten in huishoudelijk restafval
37 kg per inw.

Verpakkingen en producten in huishoudelijk restafval

Deze indicator biedt inzicht in de hoeveelheid verpakkingen en producten die in de periode 2019-2021 in Vlaanderen in het...
Samengestelde producten in grofvuil
29,5% samengestelde producten

Samengestelde producten in grofvuil

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen op basis van een sorteeranalyse in...
Schatting hoeveelheid out-of-home afval
29,8 kton

Schatting hoeveelheid out-of-home afval

Deze indicator drukt de hoeveelheid out-of-home afval uit, geschat via de som van de hoeveelheid opgeruimd zwerfvuil en correct...
Hoeveelheid verwerkt huishoudelijk AEEA
68 miljoen kg

Hoeveelheid verwerkt huishoudelijk AEEA

Deze indicator toont de hoeveelheid afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) die jaarlijks door Recupel verwerkt wordt.
Verwerking van end-of-life textiel
60% selectieve inzameling

Verwerking van end-of-life textiel

Deze indicator geeft de hoeveelheid textiel waarvan consumenten in Vlaanderen zich jaarlijks ontdoen via officiële inzamelkanalen en hoe deze...
Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEA
45%

Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEA

Deze indicator toont hoeveel huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (EEA) die jaarlijks uit de markt worden gehaald (Out-of-Market, OOM)...