Aantal personen bedreigd door waterschaarste

Deze indicator toont aan hoeveel personen in België geraakt worden door waterschaarste en een tekort aan water. De indicator biedt ook een voorspelling van de situatie in 2030 om een idee te hebben van hoe de impact hiervan zal evolueren.

3,22 miljoen

  • In 2020 werden 3,22 miljoen mensen geraakt door waterstress of waterschaarste.
  • Voorspellingen voor 2030 tonen aan dat er steeds meer mensen geraakt zullen worden en dat de schaarste intensiever wordt.

Wat zien we?

De grafiek toont het aantal mensen getroffen door waterstress en waterschaarste, gemeten tot en met 2020 en voorspeld in 2030 in België. De totale hoeveelheid getroffen personen stijgt doorheen de tijd. De voorspelling duidt ook op een intensivering van het tekort aan water: vooral het aantal personen geconfronteerd met watertekort zou sterk toenemen. Een absolute waterschaarste (minder dan 500 m³ per persoon) komt niet voor in de voorspelling.Waar willen we naartoe?

De stijgende hoeveelheid bebouwde oppervlakte en de daarmee samenhangende verhardingsgraad verstoren de natuurlijke watercyclus en is één van de oorzaken voor de waargenomen en voorspelde stijging van waterschaarste. Deze fenomenen spelen zich vooral in Vlaanderen af. Een kleinere oppervlakte aan verharde terreinen zou kunnen bijdragen tot minder waterschaarste, evenals maatregelen om de doorlaatbaarheid van het bebouwde oppervlak en de infiltratie van regenwater te bevorderen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont aan hoeveel personen in België geraakt worden door waterschaarste en een tekort aan water. De gegevens voor deze indicator zijn afkomstig van World Data Lab. De basis van de data is de beschikbaarheid van water per persoon in een land of regio. Waterstress wordt gedefinieerd door een beschikbaarheid van water tussen 1000 en 1700 m³ per persoon; waterschaarste betreft een beschikbaarheid van water tussen 500 en 1000 m³ per persoon; absolute waterschaarste betreft een beschikbaarheid van minder dan 500 m³ per persoon.

Ontdek meer topics

Aantal daklozen
5 456

Aantal daklozen

Deze indicator geeft aan hoeveel daklozen er zijn in Vlaanderen. Dakloosheid is de meest extreme vorm van niet-ingevulde behoefte...
Aantal personen getroffen door fijnstof
99,95% van de bevolking

Aantal personen getroffen door fijnstof

Deze indicator meet het aandeel van de Vlaamse bevolking dat blootgesteld is aan fijnstof (PM2,5) op jaarbasis en dagbasis.