Aantal personen bedreigd door waterschaarste

Deze indicator toont aan hoeveel personen in België geraakt worden door waterschaarste en een tekort aan water. De indicator biedt ook een voorspelling van de situatie in 2030 om een idee te hebben van hoe de impact hiervan zal evolueren.

3 221 563

  • In 2020 werden 1.372.283 mensen geraakt door waterschaarste (een daling) en 1.849.280 door een watertekort (een stijging).
  • Voorspellingen voor 2030 tonen aan dat er steeds meer mensen geraakt zullen worden door waterschaarste.

Wat zien we?

In 2020 werden er minder mensen geraakt door waterschaarste dan de jaren ervoor. Daar staat wel tegenover dat het aantal mensen dat geraakt wordt door een watertekort significant gestegen is. Voorspellingen voor 2030 tonen aan dat de situatie tegen dan omgekeerd zal zijn.

Als we de cijfers bekijken per regio zien we dat Vlaanderen hier de grootste impact van ondervindt. Huisvesting heeft een belangrijke impact op de watervoorraad. De stijgende hoeveelheid bebouwde oppervlakte verstoort namelijk de natuurlijke watercyclus en is één van de oorzaken voor de voorspelde stijging van waterschaarste.Waar willen we naartoe?

Er is een belangrijk verband tussen huisvesting en de natuurlijke watercyclus. Als de hoeveelheid verharde grond blijft stijgen, verwachten we dat ook de waterschaarste groter zal worden. Een kleinere oppervlakte bebouwde grond zou kunnen bijdragen tot minder waterschaarste. We moeten hier echter wel rekening houden met de behoefte aan gebouwen voor de bevolking en de economische groei.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont aan hoeveel personen in België geraakt worden door waterschaarste en een tekort aan water. De gegevens voor deze indicator zijn afkomstig van World Data Lab.

Ontdek meer topics

Aantal daklozen
5 456

Aantal daklozen

Deze indicator geeft aan hoeveel daklozen er zijn in Vlaanderen. Op die manier krijgen we meer inzicht in de...
Aantal personen getroffen door uitstoot
96% van de bevolking

Aantal personen getroffen door uitstoot

Deze indicator meet hoeveel mensen er getroffen worden door uitstoot. Dit laat ons toe om te berekenen wat de...