Hoeveelheid verwerkt huishoudelijk AEEA

Deze indicator toont de hoeveelheid afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) die jaarlijks door Recupel verwerkt wordt.

68 miljoen kg

  • 81% werd verwerkt via recyclage
  • 4% kon als volledig functioneel apparaat worden hergebruikt

Wat zien we?

In 2022 heeft Recupel 67,6 miljoen kg  AEEA-goederen verwerkt, waarvan 54,8 miljoen kg kon worden gerecycleerd. Dit komt neer op 81% van alle verwerkte AEEA-goederen, een percentage dat sinds 2010 stabiel is gebleven rond de 80%. Bovendien kon 2,8 miljoen kg van de ingezamelde AEEA-toestellen worden hergebruikt als volledig functioneel apparaat. Dit cijfer schommelt wat meer doorheen de jaren en ligt rond de 4%.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we ernaar om producten en materialen zo lang en zo hoogwaardig mogelijk te laten meegaan met minimale impacten. Bij afdanking van EEA is hergebruik de te verkiezen optie indien het toestel nog intact is of gerepareerd kan worden. Indien dat niet mogelijk is, dienen de materialen, voornamelijk kunststoffen en metalen, zo hoogwaardig mogelijk gerecycleerd te worden.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont de jaarlijkse hoeveelheid AEEA die Recupel inzamelt en verwerkt. De gegevens voor Vlaanderen zijn afkomstig van bedrijven die rapporteren aan Recupel.

Ontdek meer topics

Verpakkingen en producten in huishoudelijk restafval
37 kg per inw.

Verpakkingen en producten in huishoudelijk restafval

Deze indicator biedt inzicht in de hoeveelheid verpakkingen en producten die in de periode 2019-2021 in Vlaanderen in het...
Samengestelde producten in grofvuil
29,5% samengestelde producten

Samengestelde producten in grofvuil

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen op basis van een sorteeranalyse in...
Schatting hoeveelheid out-of-home afval
29,8 kton

Schatting hoeveelheid out-of-home afval

Deze indicator drukt de hoeveelheid out-of-home afval uit, geschat via de som van de hoeveelheid opgeruimd zwerfvuil en correct...
Verwerking van end-of-life textiel
60% selectieve inzameling

Verwerking van end-of-life textiel

Deze indicator geeft de hoeveelheid textiel waarvan consumenten in Vlaanderen zich jaarlijks ontdoen via officiële inzamelkanalen en hoe deze...
Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEA
45%

Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEA

Deze indicator toont hoeveel huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (EEA) die jaarlijks uit de markt worden gehaald (Out-of-Market, OOM)...