Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont hoeveel auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat zowel om nieuwe als om tweedehands auto’s.

577 616 auto's

  • De inschrijvingen van nieuwe auto’s liggen 30% lager dan in piekjaar 2019.
  • De inschrijvingen van tweedehandsauto’s blijven vrij stabiel.

Wat zien we? 

Het aantal nieuwe personenwagens ingeschreven per jaar is tussen 2014 en 2019 gestaag gestegen, met een toename tussen 2 en 6% per jaar. Vanaf 2020 zien we een scherpe daling, wellicht als gevolg van de coronacrisis. De hoeveelheid is in de twee volgende jaren nog wat verder gedaald. Het laatst beschikbare cijfer uit 2022 laat een daling van 30% zien ten opzichte van piekjaar 2019. Het aantal tweedehands personenwagens ingeschreven per jaar is doorheen de jaren rond de 350 000 blijven schommelen. Ook hier was 2019 een piekjaar met 382934 inschrijvingen. De daling in de jaren nadien bedroeg slechts 10%. Hierdoor bedraagt het aandeel inschrijvingen van tweedehands personenwagens in de jongste jaren ongeveer 60% van het totaal, terwijl dit tien jaar geleden ongeveer 55% was.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we dat producten zo lang en zo hoogwaardig mogelijk ingezet worden. Voor personenwagens spelen er heel wat factoren mee om uit te maken welke evoluties gewenst zijn in een circulaire economie. Langs de ene kant blijven personenwagens idealiter zo lang in gebruik als hun technische levensduur en milieuprestaties toelaten. De tweedehands automarkt zorgt er dan voor dat personenwagens opnieuw gebruikt worden. Nieuwe wagens bieden langs de andere kant potentieel om nieuwe technologieën te laten doordringen in het wagenpark. Zowel de samenstelling van nieuwe wagens als de materialenverhalen achter de technologieën dienen mee bekeken te worden voor een circulaire afweging. Tenslotte is de gebruiksfase nog crucialer dan de productiefase: in die zin moeten we vooral streven naar zo intensief en efficiënt gebruik van de personenwagens die in circulatie zijn.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft per jaar het aantal nieuw ingeschreven voertuigen weer, met een onderscheid tussen nieuwe en tweedehandswagens. De gegevens voor deze indicator zijn afkomstig van Ecoscore, dat beheerd wordt door VITO. De basisdata zijn afkomstig van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Ontdek meer topics

Massa van nieuwe auto’s op de markt
1694 kg

Massa van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe...
Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt
73,9 g CO₂-eq./km

Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO₂-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt.
Uitstoot van het wegverkeer
15 183 kton CO₂-eq.

Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik door voertuigen in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit...
Kilometerstand van gesloopte wagens
192 593 km

Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum....
Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens
18,1 jaar

Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is...
Valorisatie van gesloopte wagens
97,6% gerecupereerd

Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van auto’s die in België gesloopt worden in België. De gerapporteerde...
Valorisatie van oude banden
91% ingezameld

Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel afgedankte banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In...