Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont aan hoeveel nieuwe auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat dan zowel om nieuwe als om tweedehands auto’s.

628 323 auto's

  • In 2019 werden er 6% meer auto’s ingeschreven dan een jaar eerder.
  • In 2020 is dat cijfer met 13% gedaald als gevolg van de coronacrisis.

Wat zien we? 

Het aantal nieuw ingeschreven auto’s (grijze bolletjes in de grafiek) is tussen 2014 en 2019 gestaag gestegen. Gemiddeld steeg het aantal nieuw ingeschreven auto’s jaarlijks met 2% tot 6%. De cijfers piekten in 2019. Als gevolg van de coronacrisis en de impact ervan op de mobiliteit en de economische situatie zien we in 2020 echter een daling van 13%.Waar willen we naartoe?

Als er nieuwe auto’s die op de markt komen, betekent dat ook vraag naar nieuwe materialen. In een circulaire economie willen we het materialengebruik en het aantal nieuwe auto’s juist beperken. We moeten dan ook streven naar een intensiever en efficiënter gebruik van de auto’s die in circulatie zijn. Daarnaast moeten we mensen stimuleren om vaker te kiezen voor het openbaar vervoer en actievere vormen van mobiliteit zoals fietsen en stappen.

De tweedehands automarkt zorgt dat materialen en producten opnieuw gebruikt worden. Om die reden heeft deze markt zeker een plaats in een circulair model. Toch moeten we steeds rekening houden met de leeftijd en de staat van de auto. Oudere auto’s hebben immers vaker een hogere uitstoot, wat we willen vermijden.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet het aantal nieuwe auto-inschrijvingen. De gegevens zijn afkomstig van Ecoscore (beheerd door VITO) en van de FOD Mobiliteit & Transport.

Ontdek meer topics

Gewicht van nieuwe auto’s op de markt
1 507 kg

Gewicht van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe...
Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt
108,4 g CO₂-eq./km

Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO2-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij biedt...
Brandstofverbruik van het wegverkeer
225 PJ

Brandstofverbruik van het wegverkeer

Tijdens de levenscyclus van voertuigen wordt hun impact grotendeels bepaald door brandstofverbruik. Deze indicator geeft aan welk type en...
Uitstoot van het wegverkeer
14 400 kton CO₂-eq.

Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit verbruik veroorzaakt...
Kilometerstand van gesloopte wagens
193 000 km

Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum....
Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens
16,8 jaar

Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is...
Valorisatie van gesloopte wagens
97% gerecupereerd

Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van gesloopte auto’s die einde levensduur (EOL) zijn in België. De...
Valorisatie van oude banden
101% ingezameld

Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In Vlaanderen...