Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is om een beeld te krijgen van de gebruiksduur van auto’s voordat ze einde levensduur zijn.

16,8 jaar

  • In 2020 was de gemiddelde leeftijd van auto’s die vernietigd werden in een erkend centrum 16,8 jaar.
  • De voorbije 10 jaar is dat gemiddelde gestegen met meer dan 2 jaar.

Wat zien we? 

De grafiek hieronder toont aan dat de gemiddelde leeftijd van auto’s tussen 2010 en 2020 is gestegen van 14 jaar naar bijna 17 jaar.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we ernaar om materialen zo lang mogelijk te gebruiken. Bij auto’s moeten we echter ook rekening houden met het potentiële negatieve effect door uitstoot tijdens hun levenscyclus. Met andere woorden, een langer gebruik van auto’s voordat ze vernietigd worden past alleen in een circulair model als dit langere gebruik geen negatieve impact heeft op de uitstoot tijdens de gebruiksfase. Daarnaast moeten we er ook rekening mee houden dat de meest vervuilende auto’s van de markt gehaald worden. Zo zullen auto’s met diesel- of benzinemotoren in de komende jaren sneller einde levensduur zijn als gevolg van een verbod op en een strengere Belgische regelgeving rond het gebruik van deze auto’s. In dat geval moeten we vooral kijken naar de voordelen van dit soort acties op de volledige levenscyclus en rekening houden met de potentiële uitstoot die gepaard gaat met deze auto’s in hun gebruiksperiode. Bovendien moeten we ook kijken naar de verhouding tussen het aantal gebruiksjaren van een auto en de gebruiksintensiteit. Dat kunnen we meten aan de hand van het aantal kilometers aan het einde van de levensduur.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze vernietigd worden. Deze cijfers zijn beschikbaar in de jaarlijkse rapporten van Febelauto, het Belgische beheersorganisme voor afgedankte voertuigen. De gegevens in deze rapporten worden verzameld bij de verschillende erkende sloopcentra en omvatten de cijfers voor auto’s en bestelwagens. De gegevens verwijzen naar de plaats waar deze auto’s werden ingezameld en staat los van de plaats waar de auto’s werden gebruikt.

Ontdek meer topics

Nieuwe auto’s op de markt
628 323 auto's

Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont aan hoeveel nieuwe auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat dan zowel om nieuwe als om...
Gewicht van nieuwe auto’s op de markt
1 507 kg

Gewicht van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe...
Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt
108,4 g CO₂-eq./km

Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO2-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij biedt...
Brandstofverbruik van het wegverkeer
225 PJ

Brandstofverbruik van het wegverkeer

Tijdens de levenscyclus van voertuigen wordt hun impact grotendeels bepaald door brandstofverbruik. Deze indicator geeft aan welk type en...
Uitstoot van het wegverkeer
14 400 kton CO₂-eq.

Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit verbruik veroorzaakt...
Kilometerstand van gesloopte wagens
193 000 km

Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum....
Valorisatie van gesloopte wagens
97% gerecupereerd

Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van gesloopte auto’s die einde levensduur (EOL) zijn in België. De...
Valorisatie van oude banden
101% ingezameld

Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In Vlaanderen...