Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is om een beeld te krijgen van de gebruiksduur van auto’s voordat ze einde levensduur zijn.

18,1 jaar

  • In 2022 was de gemiddelde leeftijd van auto’s die vernietigd werden in een erkend centrum in België 18,1 jaar.
  • De voorbije 10 jaar is dat gemiddelde gestegen met 3,6 jaar.

Wat zien we? 

De grafiek hieronder toont aan dat de gemiddelde leeftijd van auto’s tussen 2010 en 2022 is gestegen van 14,5 jaar naar iets meer dan 18 jaar. De stijging lijkt sinds 2020 opnieuw wat versneld te zijn.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we ernaar om materialen zo lang en zo hoogwaardig mogelijk te gebruiken. In eerste instantie willen we dat materiaalintensieve producten zoals voertuigen alsmaar langer meegaan. Dit is echter enkel zinvol als ze voldoende intens benut worden tot aan hun levenseinde, als design en reparatie zich toespitsen op een lange levensduur en als een verlengd gebruik niet ten koste gaat van negatieve milieu-impacten.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont de gemiddelde leeftijd van auto’s zoals geregistreerd wanneer een voertuig aangeboden wordt voor sloop. Deze cijfers zijn beschikbaar via de jaarrapporten van Febelauto, het Belgische beheersorganisme voor afgedankte voertuigen. De gegevens in deze rapporten worden verzameld bij de verschillende erkende sloopcentra en omvatten de cijfers voor auto’s en bestelwagens. De gegevens hebben betrekking op de sloop van voertuigen in België en staan los van de regio waar de voertuigen werden gebruikt.

Ontdek meer topics

Nieuwe auto’s op de markt
577 616 auto's

Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont hoeveel auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat zowel om nieuwe als om tweedehands auto’s.
Massa van nieuwe auto’s op de markt
1694 kg

Massa van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe...
Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt
73,9 g CO₂-eq./km

Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO₂-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt.
Uitstoot van het wegverkeer
15 183 kton CO₂-eq.

Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik door voertuigen in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit...
Kilometerstand van gesloopte wagens
192 593 km

Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum....
Valorisatie van gesloopte wagens
97,6% gerecupereerd

Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van auto’s die in België gesloopt worden in België. De gerapporteerde...
Valorisatie van oude banden
91% ingezameld

Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel afgedankte banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In...