Gebruiksintensiteit van bussen

Deze indicator schetst de intensiteit van het busgebruik of hoe vaak bussen gebruikt worden. Met een maximale intensiteit van dat busgebruik kunnen we het wagenpark minimaliseren.

45 000 km/jaar

  • De intensiteit van het busgebruik is doorheen de jaren lichtjes afgenomen, met een huidig gemiddelde van 45 000 km per bus per jaar.
  • De bussen van het openbaar vervoer worden 3 keer intensiever gebruikt dan andere bussen.

Wat zien we? 

Er is een significant verschil tussen de intensiteit van het busgebruik in het openbaar vervoer (OV) en dat van andere bussen. In het eerste geval dat ligt tussen 90 000 km (2010) en 73 000 km (2020) per jaar, in het tweede tussen 27 000 km en 29 000 km. Zoals uit de grafiek blijkt, worden bussen van het OV veel intensiever gebruikt dan andere bussen: het jaarlijkse aantal afgelegde kilometers ligt 3 keer hoger. Er is echter een daling van 20% te zien in de intensiteit van het gebruik van OV-bussen tussen 2010 en 2020, met cijfers die gaan van 90 000 km in 2010 tot 80 000 km in 2018 en 73 000 km in 2020. De recente afname kan samenhangen met de covidpandemie, die een aanzienlijke vermindering veroorzaakte van het gebruik van openbaar vervoer en van mobiliteit in het algemeen.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we de materiaal- en koolstofvoetafdruk van onze mobiliteit zo laag mogelijk houden. We streven streven daarom naar een zo laag mogelijk aantal voertuigen. Een stijging van de intensiteit van het busgebruik kan erop wijzen dat bussen minder lang stilstaan. Dat zou op zijn beurt kunnen leiden tot een afname van het aantal bussen en dus ook van de materiaalbehoefte van het systeem, terwijl een toegenomen gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd wordt.

Wat meet deze indicator?

De gebruiksintensiteit van bussen is een geschatte ratio tussen het totale aantal kilometers dat de bussen per jaar rijden en het totale aantal bussen. Deze verhouding wordt berekend op basis van gegevens aangeleverd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Transport, die gegevens verstrekt over alle bussen tot 2017, en door De Lijn, die gegevens verstrekt over het OV tot 2020.

Ontdek meer topics

Modale verdeling in personenkilometers
85,2 miljard km/jaar

Modale verdeling in personenkilometers

Deze indicator biedt ons meer inzicht in het gecombineerde aantal afgelegde personenkilometers voor alle vervoermiddelen samen. Zo krijgen we...
Aantal personenwagens
3 544 324 wagens

Aantal personenwagens

In 2020 waren er 3,5 miljoen auto’s ingeschreven in Vlaanderen. Een cijfer dat de laatste jaren is blijven stijgen.
Gebruiksintensiteit van auto’s
14 483 km/jaar

Gebruiksintensiteit van auto’s

De gebruiksintensiteit van auto’s is de verhouding tussen het aantal auto’s en het aantal kilometers dat ze rijden. Zo...
Gebruiksefficiëntie van auto’s
1,29 passagiers/wagen

Gebruiksefficiëntie van auto’s

Deze indicator drukt de verhouding uit tussen het aantal kilometers dat een auto rijdt en het aantal kilometers dat...
Aandeel autodelen
82 226 autodelers

Aandeel autodelen

Deze indicator geeft aan hoeveel mensen in Vlaanderen er een abonnement voor autodelen hebben. Autodelen is een circulair bedrijfsmodel...
Aantal bussen
8 969 bussen

Aantal bussen

Deze indicator geeft een beter inzicht in het aantal bussen in Vlaanderen. In een circulaire economie willen we het...
Modale verdeling van het goederenvervoer
55,4 miljard tonkm

Modale verdeling van het goederenvervoer

Deze indicator biedt meer informatie over de modale verdeling van het goederenvervoer tussen vrachtwagens, treinen en schepen. Hij wordt...
Aantal vrachtvoertuigen
552 404 voertuigen

Aantal vrachtvoertuigen

Deze indicator geeft informatie over het aantal en het type vrachtvoertuigen. Deze categorie voertuigen omvat (hoofdzakelijk) vrachtwagens, bestelwagens en...
Gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen
105 010 miljard km

Gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen

Deze indicator meet de gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen (vrachtwagens). Die gebruiksintensiteit kan gemeten worden als het aantal kilometers per voertuig...