Gewenste veranderingen

Deze groep indicatoren geeft een beeld van veranderingen die maatschappij en beleid willen aanvuren.

Indicatoren

Gemiddelde levensduur van gebouwen
57,2 jaar

Gemiddelde levensduur van gebouwen

De levensduur van gebouwen in Vlaanderen stijgt, een trend die helemaal past in het circulaire model. Deze indicator geeft...
Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte
7 156 m²/ha

Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel bruikbare oppervlakte een gebouw biedt en hoeveel ruimte dat gebouw daarvoor nodig heeft. Dat...
Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden
205 000 lege woningen

Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden

Deze indicator geeft aan wat gebruiksefficiënte is van bestaande wooneenheden in Vlaanderen.
Verwarmingsefficiëntie van gebouwen
389 kWh/m²

Verwarmingsefficiëntie van gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de verwarmingsefficiëntie is van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Die efficiëntie wordt bepaald op basis...
Aantal verhuurde sociale woningen
156 744 sociale woningen

Aantal verhuurde sociale woningen

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen verhuurd zijn in Vlaanderen. Sociale woningen zijn dankzij hun betaalbare prijs een...
Aantal renovaties en reparaties
19 851 vergunningen

Aantal renovaties en reparaties

Renovatie is een circulaire strategie. Er worden immers bestaande gebouwen gerepareerd om hun levensduur te verlengen en efficiënter te...
Recyclagegraad van bouwmaterialen
96,9%

Recyclagegraad van bouwmaterialen

Deze indicator biedt meer inzicht in de recyclagegraad van bouwmaterialen in Vlaanderen. Er wordt hiervoor gekeken naar de hoeveelheid...

Ontdek meer topics

De markt

De markt

Deze groep indicatoren geeft een beeld van de drijvende kracht achter onze huisvesting: de marktvraag naar vastgoed.
Voetafdruk

Voetafdruk

Deze groep indicatoren geeft een beeld van welke druk op onze omgeving onze huisvesting veroorzaakt, in de vorm van...
Toestand hulpbronnen

Toestand hulpbronnen

Deze groep indicatoren geeft een beeld van hoe onze eigen hulpbron-voorraden eraan toe zijn: water, materialen, land en lucht.
Ongewenste effecten

Ongewenste effecten

Deze groep indicatoren geeft een beeld van ongewenste effecten die ons huisvestingsysteem mee veroorzaakt.