Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van gesloopte auto’s die einde levensduur (EOL) zijn in België. De gerapporteerde gegevens tonen de proportionele percentages voor de verschillende verwerkingsprocessen.

97% gerecupereerd

  • In 2020 werd 97% van de materialen van EOL auto’s gerecupereerd via hergebruik, recyclage en energetische valorisatie. Dat is meer dan de 95% die Europa vooropstelt.
  • Recent zien we dat het hergebruik de kaap van de 20% overschreden heeft.

Wat zien we?

In de voorbije tien jaar zien we dat energetische valorisatie en storten zijn blijven dalen, tot waarden van respectievelijk 4% en 3% in 2020. Gedurende de meetperiode zien we ook het gezamenlijke percentage voor recyclage en hergebruik gestegen is, namelijk van 88% naar 93%. Voor hergebruik zien we een toename van 14% in 2011 naar 21% in 2020, met een piek van 26% in 2019. Deze cijfers illustreren de snelle evolutie naar meer circulaire oplossingen.Waar willen we naartoe?

Om de waarde van materialen zo lang mogelijk te behouden gaat men in een circulaire economie op zoek naar manieren om de maximale waarde te halen uit voertuigen die einde levensduur zijn. Binnen dat model is hergebruik de belangrijkste circulaire strategie. Op die manier worden materialen en producten namelijk langer gebruikt zonder dat er nood is aan extra verwerkingsprocessen of downcycling. Tegelijk moeten de waarden voor energetische valorisatie en storting dalen. De algemene cijfers voor recyclage, hergebruik en energetische valorisatie in Vlaanderen liggen hoger dan de vooropgestelde doelen van Europa waarbij 95% een “nuttige toepassing” moet krijgen. Toch moeten we bij recyclage steeds rekening houden met het verwerkingsproces en de kwaliteit van het product. Afvalstromen valoriseren moet steeds voorrang krijgen op downcycling.

Wat meet deze indicator?

De gegevens over de verschillende verwerkingsprocessen van auto’s zijn afkomstig uit de jaarlijkse rapporten van Febelauto, het beheersorganisme voor afgedankte auto’s in België. Hoewel de data enkel beschikbaar zijn voor België als geheel kunnen we deze ook gebruiken voor Vlaanderen. Er zijn immers geen noemenswaardige verschillen tussen de recyclagepunten in de verschillende regio’s.

Ontdek meer topics

Nieuwe auto’s op de markt
628 323 auto's

Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont aan hoeveel nieuwe auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat dan zowel om nieuwe als om...
Gewicht van nieuwe auto’s op de markt
1 507 kg

Gewicht van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe...
Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt
108,4 g CO₂-eq./km

Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO2-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij biedt...
Brandstofverbruik van het wegverkeer
225 PJ

Brandstofverbruik van het wegverkeer

Tijdens de levenscyclus van voertuigen wordt hun impact grotendeels bepaald door brandstofverbruik. Deze indicator geeft aan welk type en...
Uitstoot van het wegverkeer
14 400 kton CO₂-eq.

Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit verbruik veroorzaakt...
Kilometerstand van gesloopte wagens
193 000 km

Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum....
Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens
16,8 jaar

Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is...
Valorisatie van oude banden
101% ingezameld

Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In Vlaanderen...