Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van auto’s die in België gesloopt worden in België. De gerapporteerde gegevens tonen de proportionele percentages voor de verschillende verwerkingsprocessen.

97,6% gerecupereerd

  • In 2022 werd 97,6% van de materialen van gesloopte auto’s gerecupereerd via hergebruik, recyclage en energetische valorisatie.
  • Deze waarde lag nooit zo hoog.

Wat zien we?

In de voorbije tien jaar zien we dat energetische valorisatie en storten zijn blijven dalen, tot waarden van respectievelijk 4,2% en 2,4% in 2022. Gedurende de meetperiode zien we ook het gezamenlijke percentage voor recyclage en hergebruik gestegen is, namelijk van 88% naar 93%. Voor hergebruik is sinds 2017 de kaap van 20% overschreden. De cijfers illustreren een evolutie naar een meer circulaire aanpak.Waar willen we naartoe?

Materialen verkregen uit de sloop van voertuigen dienen zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in gebruik te blijven. Hergebruik van onderdelen is daartoe een erg effectieve circulaire strategie, omdat er dan geen nood is aan extra verwerkingsprocessen en er vindt geen downcycling plaats. Tegelijk moeten de waarden voor energetische valorisatie en storting dalen naar een minimaal niveau. De algemene cijfers voor recyclage, hergebruik en energetische valorisatie in Vlaanderen liggen sinds 2015 hoger dan de vooropgestelde doelen van Europa waarbij 95% een nuttige toepassing moet krijgen. De doelstelling inzake 85% hergebruik en recyclage wordt reeds vanaf het begin van de meetperiode gehaald.

Wat meet deze indicator?

De gegevens over de verschillende verwerkingsprocessen van auto’s zijn afkomstig uit de jaarlijkse rapporten van Febelauto, het beheersorganisme voor afgedankte auto’s in België. De gegevens hebben betrekking op de sloop van voertuigen in België en staan los van de regio waar de voertuigen werden gebruikt.

Ontdek meer topics

Nieuwe auto’s op de markt
577 616 auto's

Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont hoeveel auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat zowel om nieuwe als om tweedehands auto’s.
Massa van nieuwe auto’s op de markt
1694 kg

Massa van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe...
Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt
73,9 g CO₂-eq./km

Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO₂-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt.
Uitstoot van het wegverkeer
15 183 kton CO₂-eq.

Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik door voertuigen in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit...
Kilometerstand van gesloopte wagens
192 593 km

Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum....
Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens
18,1 jaar

Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is...
Valorisatie van oude banden
91% ingezameld

Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel afgedankte banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In...