Aantal vrachtvoertuigen

Deze indicator geeft informatie over het aantal en het type vrachtvoertuigen. Deze categorie voertuigen omvat (hoofdzakelijk) vrachtwagens, bestelwagens en trekkers.

552 404 voertuigen

  • Tussen 2010 en 2017 steeg het totale aantal vrachtvoertuigen met 19% naar een totaal van 552.000 voertuigen in 2017.
    In dezelfde periode steeg het aantal bestelwagen met zo’n 25%.

Wat zien we? 

In de periode tussen 2010 en 2017 noteerden we een stijging met 19% van het totale aantal vrachtvoertuigen. Die stijging kan in verband gebracht worden met de economische ontwikkeling, maar was toch hoofdzakelijk toe te schrijven aan een toename met 25% van het aantal bestelwagens. Het aantal vrachtwagens en trekkers bleef stabieler, daar zagen we respectievelijk een lichte afname met zo’n 7% en een toename met 3%. Tegen 2017 lag het aantal bestelwagens bijna 7 keer hoger dan het aantal vrachtwagens en zo’n 13 keer hoger dan het aantal trekkers.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we de materialenconsumptie naar beneden krijgen, wat voor vrachtvervoer neerkomt op een vermindering van het aantal voertuigen. Aangezien het aantal vrachtwagens nauw samenhangt met de economische ontwikkeling, kunnen we die vermindering van het aantal voertuigen bereiken door de gebruiksintensiteit op te drijven (stilstand verminderen), de laadefficiëntie te verbeteren (te veel lege vrachtwagens op de weg vermijden) of, indien haalbaar, te werken aan een modale verdeling waarin het spoor en de boot sterker vertegenwoordigd zijn.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft een idee van het aantal vrachtvoertuigen, zowel als totaal als per categorie, en is gebaseerd op de gegevens die door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Transport gepubliceerd zijn voor de periode tot 2017. Alle bestelwagens, vrachtwagens en trekkers die in Vlaanderen geregistreerd zijn, worden opgenomen in de gegevens.

Ontdek meer topics

Modale verdeling in personenkilometers
85,2 miljard km/jaar

Modale verdeling in personenkilometers

Deze indicator biedt ons meer inzicht in het gecombineerde aantal afgelegde personenkilometers voor alle vervoermiddelen samen. Zo krijgen we...
Aantal personenwagens
3 544 324 wagens

Aantal personenwagens

In 2020 waren er 3,5 miljoen auto’s ingeschreven in Vlaanderen. Een cijfer dat de laatste jaren is blijven stijgen.
Gebruiksintensiteit van auto’s
14 483 km/jaar

Gebruiksintensiteit van auto’s

De gebruiksintensiteit van auto’s is de verhouding tussen het aantal auto’s en het aantal kilometers dat ze rijden. Zo...
Gebruiksefficiëntie van auto’s
1,29 passagiers/wagen

Gebruiksefficiëntie van auto’s

Deze indicator drukt de verhouding uit tussen het aantal kilometers dat een auto rijdt en het aantal kilometers dat...
Aandeel autodelen
82 226 autodelers

Aandeel autodelen

Deze indicator geeft aan hoeveel mensen in Vlaanderen er een abonnement voor autodelen hebben. Autodelen is een circulair bedrijfsmodel...
Aantal bussen
8 969 bussen

Aantal bussen

Deze indicator geeft een beter inzicht in het aantal bussen in Vlaanderen. In een circulaire economie willen we het...
Gebruiksintensiteit van bussen
45 000 km/jaar

Gebruiksintensiteit van bussen

Deze indicator schetst de intensiteit van het busgebruik of hoe vaak bussen gebruikt worden. Met een maximale intensiteit van...
Modale verdeling van het goederenvervoer
55,4 miljard tonkm

Modale verdeling van het goederenvervoer

Deze indicator biedt meer informatie over de modale verdeling van het goederenvervoer tussen vrachtwagens, treinen en schepen. Hij wordt...
Gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen
105 010 miljard km

Gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen

Deze indicator meet de gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen (vrachtwagens). Die gebruiksintensiteit kan gemeten worden als het aantal kilometers per voertuig...