Aantal vrachtvoertuigen

Deze indicator geeft informatie over het aantal en het type vrachtvoertuigen.

598 585 voertuigen

  • Tussen 2005 en 2022 daalde het aantal vrachtwagens met 11%.
  • Het aantal bestelwagens steeg met 76%.

Wat zien we? 

Eind 2022 waren er in het Vlaamse Gewest 59433 vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa boven 3,5 ton ingeschreven. Vanaf 2009 heeft de ingeschreven hoeveelheid vrachtwagens een langzame daling ingezet: ten opzichte van 2005 daalde het aantal met 11%. Bij bestelwagens (met een maximaal toegelaten massa tot 3,5 ton) zien we doorheen de jaren een jaarlijkse stijging van gemiddeld meer dan 3%. De ingeschreven hoeveelheid in 2022 bedroeg 539152 voertuigen, een stijging van 76% ten opzichte van 2005. Het aantal bestelwagens in 2022 lag bijna negenmaal zo hoog als het aantal vrachtwagens.Waar willen we naartoe?

Vrachtvervoer hangt samen met de behoeften van onze economie. In een circulaire economie willen we deze behoeften efficiënt invullen met zo weinig mogelijk voertuigen, om zo weinig mogelijk materiaal te verbruiken. Voor vrachtvervoer kan dat bijvoorbeeld door de gebruiksintensiteit op te drijven (stilstand verminderen), de laadefficiëntie te verbeteren (te veel lege vrachtwagens op de weg vermijden) of, indien haalbaar, te werken aan een modale verdeling waarin andere transportvormen (per spoor, over water, of via duurzame last mile delivery opties) sterker vertegenwoordigd zijn.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft heeft aantal vrachtvoertuigen weer zoals beschikbaar gesteld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en gepubliceerd door Statistiek Vlaanderen. De cijfers maken een onderscheid op basis van de maximaal toegelaten massa van de voertuigen: de cijfers worden weergegeven voor twee categorieën, met maximaal toegelaten massa’s van resp. meer en minder dan 3,5 ton.

Ontdek meer topics

Modale verdeling in personenkilometers
66% met de auto

Modale verdeling in personenkilometers

Deze indicator biedt ons meer inzicht in het aantal afgelegde personenkilometers per vervoersmiddel.
Aantal personenwagens
3 562 489 wagens

Aantal personenwagens

Deze indicator meet de omvang van het wagenpark in Vlaanderen.
Gebruiksefficiëntie van auto’s
1,8 passagiers/wagen

Gebruiksefficiëntie van auto’s

Deze indicator toont hoeveel inzittenden er gemiddeld zijn tijdens autoverplaatsingen.
Autodelen
173 759 gebruikers

Autodelen

Deze indicator geeft het aantal lidmaatschappen voor autodelen in Vlaanderen aan.
Aantal bussen
2 235 bussen openbaar vervoer

Aantal bussen

Deze indicator toont het aantal bussen in Vlaanderen.
Gebruiksintensiteit van bussen
83 136 km/jaar

Gebruiksintensiteit van bussen

Deze indicator schetst hoe intens bussen gebruikt worden.