Effecten

In deze laag zetten we indicatoren samen over de ecologische en sociaal-economische effecten van de Vlaamse (circulaire) economie.

Materialen

Deze groep indicatoren geeft een beeld van de materialenvoetafdruk van de (circulaire) economie.
Materialenvoetafdruk van de Vlaamse economie (RMI)
562 miljoen ton

Materialenvoetafdruk van de Vlaamse economie (RMI)

De Raw Material Input (RMI) is de materialenvoetafdruk van de Vlaamse economie: hij geeft de volledige materiële basis weer...
Materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie (RMC)
196 Mt (29,5 t/inw.)

Materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie (RMC)

De materialenvoetafdruk beschrijft de grondstoffen die direct én indirect, via de voorketens in het buitenland, nodig zijn in de...

Omgeving

Deze groep indicatoren geeft een beeld van de ecologische effecten van de (circulaire) economie: op bodem, klimaat…
Landgebruik
29% bebouwde ruimte

Landgebruik

Deze indicator geeft aan hoe de ruimte in Vlaanderen gebruikt wordt en schept een beeld van de bebouwings- en...
Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie
-

Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie

De koolstofvoetafdruk van de consumptie van Vlaanderen omvat alle broeikasgasemissies die wereldwijd ontstaan als gevolg van de consumptie van...
Bodemverontreiniging- en sanering
58% onderzoeken uitgevoerd

Bodemverontreiniging- en sanering

De bodem wordt door allerlei menselijke invloeden verontreinigd met milieugevaarlijke stoffen zoals zware metalen, organische stoffen en pesticiden. In...
Mondiale emissieconcentraties
418,53 ppm CO₂

Mondiale emissieconcentraties

Deze indicator geeft de gemiddelde emissieconcentratie in de mondiale atmosfeer weer.

Socio-economisch

Deze groep indicatoren geeft een beeld van de sociaal-economische effecten van de circulaire economie: jobs, bedrijfsomzet, business modellen…
Materiaalproductiviteit
0,43 - 1,47 €/kg

Materiaalproductiviteit

De materiaalproductiviteit is de verhouding tussen het bruto binnenlands product en het materiaalverbruik en drukt de efficiëntie van dit...
Tewerkstelling in circulaire bedrijfstakken
45 000 tewerkgestelden

Tewerkstelling in circulaire bedrijfstakken

Deze indicator toont de evolutie van de tewerkstelling in circulaire bedrijfstakken in Vlaanderen. Het betreft banen in sectoren die...
Omzet in de circulaire economie
€ 22 miljard

Omzet in de circulaire economie

Deze indicator meet de omzet van een aantal circulaire bedrijfstakken in Vlaanderen.
Omzet van de erkende kringloopcentra
€ 74,8 miljoen

Omzet van de erkende kringloopcentra

Deze indicator toont de grootte van de sector van erkende kringloopcentra in Vlaanderen aan de hand van omzetcijfers.
Herstelsector
+15% omzet

Herstelsector

Deze indicator brengt een aantal databronnen samen die meer inzicht verschaffen in de herstelsector.