Effecten

In deze laag zetten we indicatoren samen over de ecologische en sociaal-economische effecten van de Vlaamse (circulaire) economie.

Materialen

Deze groep indicatoren geeft een beeld van de materialenvoetafdruk van de (circulaire) economie.
Materialenvoetafdruk van de Vlaamse economie (RMI)
642,4 miljoen ton

Materialenvoetafdruk van de Vlaamse economie (RMI)

De Raw Material Input (RMI) is de materialenvoetafdruk van de Vlaamse economie: hij geeft de volledige materiële basis weer,...
Materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie (RMC)
190,8 miljoen ton

Materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie (RMC)

De Raw Material Consumption (RMC) is de materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie. Deze indicator geeft de volledige materiële basis...

Omgeving

Deze groep indicatoren geeft een beeld van de ecologische effecten van de (circulaire) economie: op bodem, klimaat…
Ruimtebeslag
28,7% bebouwde ruimte

Ruimtebeslag

Deze indicator geeft aan hoe de ruimte in Vlaanderen gebruikt wordt en schept een beeld van de bebouwing- en...
Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie
14,2 ton CO₂-eq./inw

Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie

De koolstofvoetafdruk van de consumptie (CF) van een land of regio omvat alle broeikasgasemissies die wereldwijd ontstaan als gevolg...
Bodemverontreiniging- en sanering
4 108 saneringswerken

Bodemverontreiniging- en sanering

De bodem wordt door allerlei menselijke invloeden verontreinigd met milieugevaarlijke stoffen zoals zware metalen, organische stoffen en pesticiden. In...

Socio-economisch

Deze groep indicatoren geeft een beeld van de sociaal-economische effecten van de circulaire economie: jobs, bedrijfsomzet, business modellen…
Implementatie circulaire economie strategieën bij bedrijven

Implementatie circulaire economie strategieën bij bedrijven

Om succesvol de overstap naar een circulaire economie te kunnen maken moeten de bedrijven ook hun steentje bijdragen en...
Tewerkstelling in de circulaire economie
43 261 werknemers

Tewerkstelling in de circulaire economie

Deze indicator meet de evolutie van de tewerkstelling in de circulaire economie in Vlaanderen. Het gaat dan om circulaire...
Omzet in de circulaire economie
€ 17,8 miljard

Omzet in de circulaire economie

Deze indicator meet hoe de omzet van circulaire bedrijven in Vlaanderen evolueert.
Omvang van de kringloopcentra
€ 61,0 miljoen

Omvang van de kringloopcentra

Kringwinkels zijn plaatsen waar tweedehands spullen een nieuw leven krijgen. Ze vormen een belangrijke schakel in een circulaire economie,...