Mondiale emissieconcentraties

Deze indicator geeft de gemiddelde emissieconcentratie in de mondiale atmosfeer weer.

418,53 ppm CO₂

Gemiddeld werd er in 2022 een hoeveelheid van 418.53 ppmv aan koolstofdioxide gemeten. De atmosferische concentratie ligt nu 50 % boven het pre-industriële niveau van 278 ppmv.

Wat zien we?

De grafiek toont een aanzienlijke stijging in de concentratie van CO2 in de atmosfeer. In 2022 werd gemiddeld een concentratie van 418.53 ppmv gemeten, een toename van 50% vergeleken met het pre-industriële niveau. Tijdens dit laatste jaar nam de concentratie nog met 2.1 ppmv toe, een groeiritme dat beduidend hoger ligt dan in de jaren 90 (gemiddeld 1.5 ppmv /jaar).Waar willen we naartoe?

Een verhoogde concentratie aan broeikasgassen zorgt voor een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde, met verschuivingen van ecologische evenwichten en wijzigingen in extreme weersfenomenen tot gevolg. De Vlaamse regering heeft in haar Vlaams Klimaatbeleidsplan de doelstelling onderschreven om de wereldwijde temperatuurstijging tegen 2050 niet meer dan 2 °C te laten bedragen ten opzichte van pre-industriële tijden. Om de kans op een overschrijding van een opwarming van 2 °C tot 50% of minder te beperken, wordt een grens van 450 ppmv CO2-equivalent voorgesteld voor alle broeikasgassen samen. Hiertoe dienen de emissies van CO2 en van andere broeikasgassen zo snel mogelijk afgebouwd te worden, niet alleen in Vlaanderen maar mondiaal. Emissies zijn in belangrijke mate gerelateerd aan het verbruik van materialen: een efficienter en beperkter gebruik van materialen en duurzamere ontginning ervan heeft dan ook directe invloed op de emissies.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de mondiale concentratie van koolstofdioxide in de atmosfeer. De gegevens zijn afkomstig van het Mauna Loa Observatorium in Hawaï dat onderdeel uitmaakt van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Ontdek meer topics

Landgebruik
29% bebouwde ruimte

Landgebruik

Deze indicator geeft aan hoe de ruimte in Vlaanderen gebruikt wordt en schept een beeld van de bebouwings- en...
Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie
-

Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie

De koolstofvoetafdruk van de consumptie van Vlaanderen omvat alle broeikasgasemissies die wereldwijd ontstaan als gevolg van de consumptie van...
Bodemverontreiniging- en sanering
58% onderzoeken uitgevoerd

Bodemverontreiniging- en sanering

De bodem wordt door allerlei menselijke invloeden verontreinigd met milieugevaarlijke stoffen zoals zware metalen, organische stoffen en pesticiden. In...