Voedselverlies in gezinnen

Deze indicator meet het voedselverlies in Vlaamse gezinnen.

34 kg/inw.

In 2020 ging er in Vlaanderen 224 027 ton aan eetbare voeding verloren.

Wat zien we?

Het voedselverlies in Vlaamse gezinnen wordt voor het jaar 2020 geschat op 224.027 ton, wat overeenkomt met 56% van alle voedselreststromen van huishoudens. Bijna vier vijfde ervan (78,3%) wordt weggegooid via het restafval, 11,8% wordt selectief ingezameld en 9,9% komt terecht in thuiscompostering.Waar willen we naartoe?

Het produceren van voedsel vereist aanzienlijke hoeveelheden energie, water en andere hulpbronnen. Wanneer voedsel verspild wordt, is de inzet van deze middelen voor niets geweest. In een circulaire economie streven we naar het beperken van voedselverlies en, indien dit niet mogelijk is, naar valorisatie zoals thuiscompostering of selectieve inzameling via welke wegen de voedingsstoffen opnieuw ten dienste kunnen staan. Voedselverliezen die in het restafval terechtkomen worden enkel nog energetisch gevaloriseerd. Vanaf eind 2023 geldt een verplichting voor het selectief inzamelen van voedselreststromen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft de hoeveelheid eetbaar voedselverlies weer bij gezinnen in Vlaanderen. De cijfers zijn afkomstig van restafval- en sorteeranalyses en zijn beschikbaar via de monitor voedselverlies (2020) van de OVAM.

Ontdek meer topics

Eiwitconsumptie
41,3% plantaardig

Eiwitconsumptie

Deze indicator toont de verhouding tussen plantaardige en dierlijke eiwitbronnen in het consumptiepatroon van de Vlaming.
Evolutie van de BMI
25,5

Evolutie van de BMI

Deze indicator illustreert de evolutie van de gemiddelde Body Mass Index (BMI) van volwassenen in Vlaanderen.