Huishoudelijk EEA nieuw op de markt

Deze indicator toont het aantal nieuwe huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (EEA) dat jaarlijks op de markt wordt gebracht.

14,7 stuks per inw.

…of 20,7 kilogram per inwoner.

Wat zien we? 

In 2022 zijn er 98 miljoen stuks nieuw EEA op de markt gebracht in Vlaanderen, of 14,7 stuks per inwoner. Dat komt neer op bijna een verdubbeling ten opzichte van 2010. Gedurende deze periode is evenwel de reikwijdte van de rapportage uitgebreid is met nieuwe categorieën van lichtgewicht EEA zoals LED-lampen, toners, kabels, stekkerdozen, reisstekkers en batterijladers. Zonder deze categorieën blijft de trend tussen 2010 en 2022 schommelen rond ongeveer 53 miljoen stuks.De totale massa van EEA is gedurende deze periode vrij constant gebleven rond 145 miljoen kilogram; de daling zichtbaar in 2017 komt door een aanpassing in de conversie-eenheden. Voor 2022 is de totale massa van nieuwe EEA gelijk aan 20,7 kilogram per inwoner.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we ernaar om behoeften zo effectief en efficiënt mogelijk in te vullen met materialen. Het zo lang en zo hoogwaardig mogelijk laten functioneren van producten is daarin essentieel: voor EEA zijn circulaire strategieën te vinden in ontwerp, hergebruik en reparatie. Indien dergelijke strategieën breder uitgerold worden, kan de aankoop van nieuwe producten uitgesteld worden.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont het aantal nieuwe huishoudelijke EEA-goederen dat jaarlijks op de markt wordt gebracht in Vlaanderen. De cijfers kunnen worden uitgedrukt in zowel het aantal goederen dat op de markt wordt gebracht als de totale massa ervan. De gegevens voor Vlaanderen werden aangeleverd door Recupel.

Ontdek meer topics

EEA in huishoudens
224 miljoen stuks

EEA in huishoudens

Deze indicator geeft het aantal elektrische en elektronische apparaten (EEA) weer dat zich in huishoudens bevindt.
Gebruiksstatus van EEA in gezinnen
90% in gebruik

Gebruiksstatus van EEA in gezinnen

Deze indicator toont de gebruiksstatus van elektrische en elektronische apparaten (EEA) in huishoudens.