Aantal personen getroffen door fijnstof

Deze indicator meet het aandeel van de Vlaamse bevolking dat blootgesteld is aan fijnstof (PM2,5) op jaarbasis en dagbasis.

99,95% van de bevolking

In 2022 woonde 99,95% van de bevolking in het Vlaamse Gewest in een gebied waar de jaaradvieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) voor fijnstofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer (PM2,5) overschreden werd.

Op langere termijn bekeken is er wel sprake van een duidelijke daling van het aandeel van de bevolking dat blootgesteld wordt aan hogere concentraties fijn stof.

Wat zien we?

Voor PM2,5, het fijnstof met de grootste impact op de gezondheid, blijkt dat momenteel nagenoeg geen enkele Vlaming in een gebied woont dat voldoet aan de jaarlijkse advieswaarde van de WGO. Deze advieswaarde stelt dat de concentratie maximaal 5 microgram per kubieke meter (µg/m³) mag bedragen. Sinds 2010 is er evenwel duidelijke vooruitgang geboekt, met een afname van het percentage van de bevolking dat wordt blootgesteld aan hogere concentraties fijnstof. In 2010 woonde nog 80% van de Vlamingen in gebieden met een jaarlijkse gemiddelde concentratie boven de 18 µg/m³. In 2022 woont echter bijna 90% van de Vlaamse bevolking in een gebied met een jaargemiddelde concentratie onder de 12 µg/m³.

Hoewel het aantal dagen met PM2,5-concentraties boven 15 µg/m³ ook afneemt, blijkt dat in 2022 alle inwoners van het Vlaamse Gewest nog steeds in gebieden wonen waar de dagelijkse advieswaarde van de WGO wordt overschreden. Deze dagelijkse limiet staat op maximaal 3 dagen per jaar met een dagelijks gemiddelde hoger dan 15 µg/m³. Toch blijkt ook hier dat terwijl in 2010 bijna 90% van de bevolking meer dan 150 dagen blootgesteld werd aan een te hoge PM2,5 concentratie, in 2022 het merendeel van de bevolking (80%) blootgesteld is aan minder dan 80 dagen met een te hoge PM2,5 concentratie.

In de afgelopen decennia is er dus sprake van een duidelijke verbetering van de PM2,5 concentratie in Vlaanderen, maar deze is nog niet toereikend om de advieswaarde van de WGO te halen.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we niet alleen naar een beperkter verbruik van nieuwe materialen maar ook naar een vermindering van de milieu-impacten van het materiaalverbruik. In Vlaanderen is het grootste deel van de uitstoot van fijn stof afkomstig van de verwarming van gebouwen. Met name het gebruik van biomassa voor verwarming, zoals brandhout, veroorzaakt een grote uitstoot van fijn stof. Door te kiezen voor efficiëntere verwarmingssystemen kunnen we deze uitstoot verminderen en de impact op de gezondheid verbeteren.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet hoeveel mensen er blootgesteld worden door de uitstoot van fijn stof (PM2,5). De gegevens zijn afkomstig van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Ontdek meer topics

Aantal daklozen
5 456

Aantal daklozen

Deze indicator geeft aan hoeveel daklozen er zijn in Vlaanderen. Dakloosheid is de meest extreme vorm van niet-ingevulde behoefte...
Aantal personen bedreigd door waterschaarste
3,22 miljoen

Aantal personen bedreigd door waterschaarste

Deze indicator toont aan hoeveel personen in België geraakt worden door waterschaarste en een tekort aan water. De indicator...