Valorisatie van voedselreststromen

Deze indicator toont de valorisatieketen en de cascade-index van de voedselreststromen per sector in Vlaanderen.

Cascade-index 8,2

  • In 2015 bedroeg de Vlaamse cascade-index 8.2 voor alle sectoren samen.
  • Voedselafval wordt het vaakst gebruikt voor dierenvoeding (43%) en vergisting (21%).

Wat zien we?

Het valt op dat als we de sectoren apart kijken, de cascade-index voor de visserij 0 bedroeg. Dat komt omdat het in 2015 heel gebruikelijk was om de bijvangst terug in zee te gooien. Sinds 2019 is dat volgens de geldende Europese wetgeving echter niet meer toegelaten.

De horeca- en cateringsector hebben ook een lage cascade-index omdat het voedselafval in die sectoren niet gesorteerd wordt. Het gevolg daarvan is dat het meeste afval verbrand moet worden. In 2023 zal dat echter veranderen dankzij de nieuwe regels van VLAREMA. Ook de handel en de gezinnen hebben een lagere cascade-index door de hoge verbrandingsgraad van hun afval.

De sectoren met de hoogste cascade-index waren de veilingsector en de voedingsindustrie. Beiden haalden een score van 8,8.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we er in de eerste plaats naar om afval te voorkomen door het gebruik van producten te maximaliseren. Wanneer afval onvermijdelijk is, wordt er gekeken naar manieren om dat afval zoveel mogelijk te valoriseren. Voor de voedselreststromen biedt de cascade-index biedt hierbij een ondersteunend kader.

We moeten er echter wel rekening mee houden dat in het kader van de voedselveiligheid het niet altijd mogelijk is om de reststromen te valoriseren. In sommige delen van de voedselketen zal dat dus moeilijker zijn dan in andere.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator is gebaseerd op de cascade-index. Om die te berekenen worden de verschillende afvalverwerkingsprocessen opgeteld tot een algemene score die gebaseerd is op de gewogen factor van de valorisatiecascade. Een gedetailleerde omschrijving van deze methodologie is te vinden in de monitoringrapporten van het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies (2017).

Ontdek meer topics

Voedselreststromen en voedselverliezen
3 485 kton voedselafval

Voedselreststromen en voedselverliezen

Deze indicator toont de hoeveelheid voedselresten en -verliezen per sector in de Vlaamse voedselketen (2015).
Verwerking van voedselreststromen
1 391 kton digestaat

Verwerking van voedselreststromen

Deze indicator geeft de output weer van de vergisting van de voedselreststromen.
Aandeel voedselresten in restafval
48 kg/inw.

Aandeel voedselresten in restafval

Deze indicator toont het organisch keukenafval dat bij gezinnen terechtkomt in het huisvuil.
Ophaling van de organische reststroom
3 909 kton

Ophaling van de organische reststroom

Deze indicator toont hoe de stroom van selectief opgehaald afval evolueert.
Voedselverpakking
783 kton

Voedselverpakking

Deze indicator toont de evolutie van het verpakkingsgewicht dat op de markt gebracht wordt (POM) door de leden van...
Inzameling van voedselverpakkingen
698 kton

Inzameling van voedselverpakkingen

Deze indicator toont de evolutie van de selectieve inzameling van verpakkingsafval en geeft per type verpakking ook het inzamelingspercentage...