Bebouwde oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel oppervlakte er in Vlaanderen bebouwd is en geeft meer informatie over de mate van verharding. Het gebruik van de open ruimte voor de constructie van gebouwen heeft een grote impact op het milieu, de biodiversiteit en op de natuurlijke koolstof- en watercyclus.

387 748 ha

In 2019 was 387 748 ha van het Vlaamse grondgebied bebouwd. Dat komt overeen met een gebied dat groter is dan de provincie Vlaams-Brabant.

28,5% van de oppervlakte in Vlaanderen is bebouwd.

Wat zien we?

De voorbije jaren zien we dat de verharding in Vlaanderen is toegenomen. In 2019 was 28,5% van de oppervlakte bebouwd, wat overeenkomt met een oppervlakte van 387.748 ha. In 2019 bestond het grootste deel van de bebouwing uit residentiële gebouwen (43%), gevolgd door infrastructuur voor transport en communicatie (30%).Waar willen we naartoe?

Het gebruik van de open ruimte voor de constructie van gebouwen heeft een grote impact op het milieu, de biodiversiteit en op de natuurlijke koolstof- en watercyclus. Binnen een circulair model willen we de bebouwde oppervlakte dan ook verkleinen. Om dat te bereiken moeten we de beschikbare oppervlakte efficiënter gebruiken door de leefruimte per vierkante meter te verhogen. Dat kan echter alleen als we ook rekening houden met de bevolkingsontwikkeling en de behoefte aan huisvesting.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel oppervlakte er in Vlaanderen bebouwd is per sector. De data zijn afkomstig van Statbel.

Ontdek meer topics

Grondstof-, brandstof- en waterreserves
911 900 kton zand

Grondstof-, brandstof- en waterreserves

Deze indicator geeft aan hoe de materialenreserves die nodig zijn voor het gebouwenpark in Vlaanderen ervoor staan. Op die...
Emissieconcentraties
415 ppm CO₂

Emissieconcentraties

Deze indicator meet de emissieconcentraties in Vlaanderen en vergelijkt ze met de internationale doelstellingen.
Open ruimte
974 807 ha

Open ruimte

Deze indicator meet de emissieconcentraties in Vlaanderen en vergelijkt ze met de internationale doelstellingen.