Bebouwde oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel ruimte er in Vlaanderen ingenomen is voor bebouwing en geeft meer informatie over de mate van verharding.

393 551 ha

28,9% van de oppervlakte in Vlaanderen is bebouwd.

In 2022 was 393 551 ha van de Vlaamse grondoppervlakte ingenomen voor bebouwing. Dat komt overeen met een gebied dat groter is dan de provincie Vlaams-Brabant.

Wat zien we?

In de afgelopen jaren zien we de inname van ruimte in functie van bebouwing toenemen in Vlaanderen. In 2022 bedroeg de bebouwde oppervlakte 28,9% van het landoppervlak, wat overeenkomt met 393.551 hectare. Ten opzichte van 2010 betekent dit een stijging van 36.473 hectare. Het grootste aandeel van de bebouwing in 2022 bestaat uit residentiële gebouwen (44%), gevolgd door infrastructuur voor transport en communicatie (30%) en niet-residentiële gebouwen (handelsgebouwen, nijverheidsgebouwen en openbare gebouwen) (16%).Waar willen we naartoe?

Het gebruik van de open ruimte voor de constructie van gebouwen heeft een grote impact op het milieu, de biodiversiteit en op de natuurlijke koolstof- en watercyclus. Binnen een circulair model willen we het ruimtebeslag minimaal houden door de inname van ruimte efficiënter te organiseren bijvoorbeeld door de leefruimte per vierkante meter te verhogen, door verdichting van wooneenheden en/of door verkleining van de kavels. Dit is een uitdaging gezien de ontwikkeling van zowel bevolking als economie. In de Strategische Visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is als strategische doelstelling opgenomen dat tegen 2025 een daling van de gemiddelde dagelijkse bijkomende ruimte-inname van 6 naar 3 hectare per dag gerealiseerd moet worden. Tegen 2040 moet deze inname beperkt zijn tot 0 hectare per dag.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel ruimte er in Vlaanderen ingenomen is in functie van gebouwen. De data zijn afkomstig van Statbel.

Ontdek meer topics

Grondstofreserves

Grondstofreserves

Deze indicator schat de grootte van de Vlaamse grondstoffenvoorraden in.
Open ruimte
969 002 ha

Open ruimte

Deze indicator meet de hoeveelheid open ruimte in Vlaanderen en de evolutie ervan. Zo verkrijgen we meer inzicht in...