Omzet in de circulaire economie

Deze indicator meet hoe de omzet van circulaire bedrijven in Vlaanderen evolueert.

€ 17,8 miljard

  • De circulaire economie in Vlaanderen is tussen 2011 en 2019 met 14,76% gegroeid, wat ongeveer overeenkomt met de groei van de globale Vlaamse economie.
  • In 2019 bedroeg de totale omzet voor de volledige Vlaamse circulaire economie bijna 18 miljard euro.

Wat zien we?

De omzet van de circulaire economie is tussen 2011 en 2019 even snel gegroeid als de omzet van de globale Vlaamse economie. In 2019 bedroeg de totale omzet van de Vlaamse circulaire economie bijna 18 miljard euro. Dit komt overeen met 3,7% van de totale omzet in Vlaanderen.Het onderhoud van motorvoertuigen is de belangrijkste sector en vertegenwoordigt ruim 61% van de totale omzet. Toch zijn het de reparatie- en restauratiesector die de sterkste omzetgroei vertonen.Waar willen we naartoe?

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, moet de omzet van de circulaire economie hoger liggen dan die van de globale Vlaamse economie. De omzet van circulaire bedrijven moet dus sneller groeien dan de totale omzet in Vlaanderen.

Daarnaast moeten we rekening houden met de beperkingen van de huidige meetmethodes. Die zijn enkel gebaseerd op de NACE-codes en zijn niet gedetailleerd genoeg. De omzetcijfers voor de circulaire economie zijn dus hoogstwaarschijnlijk een onderschatting van de reële situatie.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet hoe de omzet van circulaire bedrijven in Vlaanderen evolueert. Deze cijfers zijn gebaseerd op de NACE-codes van bedrijven.

Ontdek meer topics

Materiaalproductiviteit
0,43 - 1,47 €/kg

Materiaalproductiviteit

De materiaalproductiviteit is de verhouding tussen het bruto binnenlands product en het materiaalverbruik en drukt de efficiëntie van dit...
Tewerkstelling in de circulaire economie
43 261 werknemers

Tewerkstelling in de circulaire economie

Deze indicator meet de evolutie van de tewerkstelling in de circulaire economie in Vlaanderen. Het gaat dan om circulaire...
Omzet van de erkende kringloopcentra
€ 74,8 miljoen

Omzet van de erkende kringloopcentra

Deze indicator toont de grootte van de sector van erkende kringloopcentra in Vlaanderen aan de hand van omzetcijfers.