Omzet in de circulaire economie

Deze indicator meet de omzet van een aantal circulaire bedrijfstakken in Vlaanderen.

€ 22 miljard

  • In 2021 bedroeg de totale omzet van de Vlaamse circulaire bedrijfstakken 22 miljard euro.
  • Tussen 2015 en 2021 groeide de omzet in circulaire bedrijfstakken met 22,5%.

Wat zien we?

Tussen 2015 en 2021 volgde de omzet van de circulaire bedrijfstakken in Vlaanderen de groeitrend van de bredere Vlaamse economie. In het jaar 2021 bereikte de totale omzet van deze bedrijfstakken 22 miljard euro, wat grofweg overeenkomt met 2,5% van de omzet van de gehele Vlaamse economie.De onderstaande grafiek illustreert dat bijna twee derde van de omzet in de circulaire bedrijfstakken voortkomt uit het onderhoud van motorvoertuigen, gevolgd door de afvalsector (23%) en de sector van verhuur en leasing (7%).Een analyse van de relatieve trends in de circulaire bedrijfstakken tussen 2015 en 2021 onthult dat de omzet in de afvalsector het sterkst is gestegen, namelijk met 82%. Dit wordt gevolgd door de restauratie van gebouwen (64%) en de reparatiesector (35%). Gedurende deze periode vertoonde de omzet van tweedehands verkopen daarentegen de sterkste daling, namelijk een afname van 47%.Waar willen we naartoe?

Bij een indicator over de omzet in de circulaire economie willen we vooral weten hoezeer de Vlaamse economie opschuift in de richting van een circulaire economie. Het is niet gemakkelijk om de circulaire economie door bedrijfstakken af te bakenen doordat circulaire praktijken in de realiteit niet beperkt zijn tot specifieke bedrijven maar het ook vaak over processen gaat die zich afspelen binnen een breed spectrum van bedrijfstakken. Dit maakt het lastig om de omzet van een bedrijf volledig als circulair te classificeren, of juist niet. Daarom is het cruciaal om niet alleen te focussen op het absolute cijfer van de omzet, maar vooral op de trend. Deze trend geeft aan hoe de gedefinieerde circulaire bedrijfstakken zich verhouden tot de gehele Vlaamse economie.

Wat meet deze indicator?

De omzetcijfers van de circulaire bedrijfstakken zijn verkregen uit de Bel-First database via de toepasselijke primaire NACE-codes. De gebruikte NACE-codes werden gebaseerd op eerder werk in CE Center waarin een lijst van relevante circulaire bedrijfstakken samengesteld werd na overleg met experts op het gebied van de circulaire economie. De omzetcijfers van de volledige Vlaamse economie zijn verkregen uit de jaarrekeningen die zijn gepubliceerd door de Nationale Bank van België.

Ontdek meer topics

Materiaalproductiviteit
0,43 - 1,47 €/kg

Materiaalproductiviteit

De materiaalproductiviteit is de verhouding tussen het bruto binnenlands product en het materiaalverbruik en drukt de efficiëntie van dit...
Tewerkstelling in circulaire bedrijfstakken
45 000 tewerkgestelden

Tewerkstelling in circulaire bedrijfstakken

Deze indicator toont de evolutie van de tewerkstelling in circulaire bedrijfstakken in Vlaanderen. Het betreft banen in sectoren die...
Omzet van de erkende kringloopcentra
€ 74,8 miljoen

Omzet van de erkende kringloopcentra

Deze indicator toont de grootte van de sector van erkende kringloopcentra in Vlaanderen aan de hand van omzetcijfers.
Herstelsector
+15% omzet

Herstelsector

Deze indicator brengt een aantal databronnen samen die meer inzicht verschaffen in de herstelsector.