Aantal bedrijven

Deze indicator geeft aan hoeveel bedrijven er jaarlijks actief zijn in Vlaanderen. Dit geeft een beeld van hoeveel kantoor-, productie- en handelsgebouwen er nodig zijn en toont aan hoe deze behoefte evolueert.

714 083 bedrijven

In 2022 waren er 714 083 bedrijven actief in Vlaanderen.

599 406 van die bedrijven hadden geen werknemers en 114 677 hadden minstens één werknemer.

Wat zien we?

In 2022 waren er 714 083 bedrijven actief in Vlaanderen. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere jaren. De ondernemingen zonder personeel zijn het sterkst gestegen maar ook het aantal bedrijven met werknemers blijft groeien.Waar willen we naartoe?

Een stijging in het aantal bedrijven zou een indicatie kunnen zijn dat er een grotere vraag is naar commerciële gebouwen en bijgevolg naar materiaal en ruimte. De indicator wijst dus op het belang van een meer doordachte aanpak om de behoefte in te vullen, door optimaal gebruik te maken van de bestaande ruimte en door het toepassen van circulaire principes en businessmodellen in bouw, onderhoud en gebruik van bedrijfsruimtes.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft aan hoeveel bedrijven er jaarlijks actief zijn in Vlaanderen. De gegevens zijn afkomstig van Statbel. Eenpersoonsbedrijven vertegenwoordigen het grootste aandeel in deze statistiek; deze vergen niet altijd een bijkomende behoefte aan accommodatie.

Ontdek meer topics

Aantal huishoudens
2 926 471 huishoudens

Aantal huishoudens

Deze indicator geeft aan hoe het aantal huishoudens in Vlaanderen op jaarbasis evolueert en biedt inzicht in de vraag...
Woonoppervlakte van residentiële gebouwen
1,2 miljard m²

Woonoppervlakte van residentiële gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de totale woonoppervlakte is van residentiële gebouwen. Dit schetst een beeld van de benodigde...