Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum. De bedoeling is om na te gaan hoe intensief auto’s gebruikt zijn tijdens hun levenscyclus.

193 000 km

  • In 2020 had een auto die gesloopt werd gemiddeld 193.000 km op de teller staan.
  • De gemiddelde kilometerstand in 2020 lag 3.000 km hoger dan in 2019.

Wat zien we?

De gemiddelde kilometerstand van auto’s die in een erkend Belgisch centrum gesloopt worden, is gestegen van 190.000 km in 2019 naar 193.000 km in 2020.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we ernaar om materialen zo lang mogelijk te gebruiken. Bij auto’s moeten we echter ook rekening houden met het potentieel negatieve effect van de uitstoot tijdens de gebruiksfase. Met andere woorden, een langer gebruik van auto’s voordat ze gesloopt worden is alleen maar circulair te noemen als dit langere gebruik geen negatieve impact heeft op de uitstoot tijdens de gebruiksfase. Bovendien is de kilometerstand van auto’s die einde levensduur zijn een indicatie van de gebruiksintensiteit gedurende hun levenscyclus. Een stijgend cijfer kan dus wijzen op een hogere duurzaamheid van de auto als product. Ten slotte moeten we rekening houden met de mate waarin de meest vervuilende auto’s van de markt gehaald worden, de mogelijke voordelen die hieraan verbonden zijn vanuit het perspectief van de levenscyclus, en de potentiële vervuiling van de voertuigen in combinatie met hun levensduur.

Wat meet deze indicator?

De gemiddelde kilometerstand van gesloopte auto’s wordt sinds 2019 opgenomen in de jaarlijkse rapporten van Febelauto, het beheersorganisme voor afgedankte auto’s in België. Deze gegevens zijn afkomstig van de Carpass.

Ontdek meer topics

Nieuwe auto’s op de markt
628 323 auto's

Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont aan hoeveel nieuwe auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat dan zowel om nieuwe als om...
Gewicht van nieuwe auto’s op de markt
1 507 kg

Gewicht van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe...
Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt
108,4 g CO₂-eq./km

Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO2-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij biedt...
Brandstofverbruik van het wegverkeer
225 PJ

Brandstofverbruik van het wegverkeer

Tijdens de levenscyclus van voertuigen wordt hun impact grotendeels bepaald door brandstofverbruik. Deze indicator geeft aan welk type en...
Uitstoot van het wegverkeer
14 400 kton CO₂-eq.

Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit verbruik veroorzaakt...
Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens
16,8 jaar

Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is...
Valorisatie van gesloopte wagens
97% gerecupereerd

Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van gesloopte auto’s die einde levensduur (EOL) zijn in België. De...
Valorisatie van oude banden
101% ingezameld

Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In Vlaanderen...