Voedselreststromen en voedselverliezen

Deze indicator toont de hoeveelheid voedselresten en -verliezen per sector in de Vlaamse voedselketen (2015).

3 485 kton voedselafval

In 2015 was er naar schatting 3 485 kton voedselafval in Vlaanderen. Van deze totale hoeveelheid was 26% voedselverlies, 74% waren voedselresten.

Wat zien we?

In 2015 was er naar schatting 3 485 kton voedselafval in Vlaanderen, waarvan 907 kton voedselverlies (26%) en 2 578 kton voedselresten (74%). De landbouwsector is verantwoordelijk voor de grootste hoeveelheid voedselverlies, de meeste voedselresten zijn afkomstig uit de voedselverwerking. Toch moeten we die cijfers in hun context plaatsen en er rekening mee houden dat er in sommige sectoren vaak onvermijdelijk voedselafval geproduceerd wordt.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we er in de eerste plaats naar om afval te voorkomen door het gebruik van producten te maximaliseren. Waar voedselafval onvermijdelijk is, wordt er gekeken naar manieren om dat afval te valoriseren.

In Vlaanderen wordt er al actief gewerkt aan de vermindering en valorisatie van het voedselafval. De doelstelling is om de voedselverliezen doorheen de keten tegen 2025 met 30% te verminderen ten opzichte van 2015. Om dat op te volgen heeft OVAM een monitoring opgestart.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont de hoeveelheid voedselafval per sector in de Vlaamse voedselketen. Voedselafval kan onderverdeeld worden in voedselverliezen en -resten. Voedselverlies is voedsel dat door mensen geconsumeerd had kunnen worden maar dat bij het afval terecht is gekomen. Voedselresten zijn vaak niet te voorkomen maar moeten zoveel mogelijk gevaloriseerd worden.

Ontdek meer topics

Valorisatie van voedselreststromen
Cascade-index 8,2

Valorisatie van voedselreststromen

Deze indicator toont de valorisatieketen en de cascade-index van de voedselreststromen per sector in Vlaanderen.
Verwerking van voedselreststromen
1 391 kton digestaat

Verwerking van voedselreststromen

Deze indicator geeft de output weer van de vergisting van de voedselreststromen.
Aandeel voedselresten in restafval
70,5 kton

Aandeel voedselresten in restafval

Deze indicator geeft weer hoeveel voedselresten er bij gezinnen niet gescheiden worden ingezameld en dus terechtkomen bij het restafval....
Ophaling van de organische reststroom
3 909 kton

Ophaling van de organische reststroom

Deze indicator toont hoe de stroom van selectief opgehaald afval evolueert.
Voedselverpakking
783 kton

Voedselverpakking

Deze indicator toont de evolutie van het verpakkingsgewicht dat op de markt gebracht wordt (POM) door de leden van...
Inzameling van voedselverpakkingen
698 kton

Inzameling van voedselverpakkingen

Deze indicator toont de evolutie van de selectieve inzameling van verpakkingsafval en geeft per type verpakking ook het inzamelingspercentage...
Aandeel voedselverpakkingen bij de restafvalstroom
27%

Aandeel voedselverpakkingen bij de restafvalstroom

Deze indicator geeft weer hoeveel voedselverpakkingen er in Vlaanderen bij het restafval terecht gekomen zijn in de periode 2013-2014....