Aantal personenwagens

Deze indicator meet de omvang van het wagenpark in Vlaanderen.

3 562 489 wagens

Dat is 0,53 auto’s per inwoner.

Wat zien we? 

Sinds 2010 is het aantal personenwagens in Vlaanderen met 15% gestegen. Vandaag zijn er meer dan 3,5 miljoen auto’s ingeschreven. De jaarlijkse stijging is even onderbroken in 2020, ten tijde van de coronacrisis. Nadien heeft de stijging zich verder gezet, zij het iets minder steil dan de periode voor 2020. In 2019 was het aantal personenwagens per inwoner gestegen tot een waarde van 0,53, daarna is deze waarde gestagneerd.Waar willen we naartoe?

In de circulaire economie willen we de mobiliteitsbehoefte invullen met zo weinig mogelijk verbruik van materialen. Het grote wagenpark in Vlaanderen impliceert een groot verbruik van o.a. metalen, kunststoffen, brandstoffen en onderhoudsmiddelen. In de Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040 wordt een daling van de materialenvoetafdruk van mobiliteit van 60% vooropgesteld. Een verkleining van het wagenpark zal daartoe noodzakelijk zijn, hiertoe dient meer ingezet te worden op het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer en de fiets. Het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 stelt een aandeel van 40% voorop van duurzame modi tegen 2030.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet het aantal personenwagens dat in Vlaanderen jaarlijks staat ingeschreven door particulieren en bedrijven. Deze gegevens zijn overgenomen van Ecoscore, dat beheerd wordt door VITO. De basisdata zijn afkomstig van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Ontdek meer topics

Modale verdeling in personenkilometers
66% met de auto

Modale verdeling in personenkilometers

Deze indicator biedt ons meer inzicht in het aantal afgelegde personenkilometers per vervoersmiddel.
Gebruiksefficiëntie van auto’s
1,8 passagiers/wagen

Gebruiksefficiëntie van auto’s

Deze indicator toont hoeveel inzittenden er gemiddeld zijn tijdens autoverplaatsingen.
Autodelen
173 759 gebruikers

Autodelen

Deze indicator geeft het aantal lidmaatschappen voor autodelen in Vlaanderen aan.
Aantal bussen
2 235 bussen openbaar vervoer

Aantal bussen

Deze indicator toont het aantal bussen in Vlaanderen.
Gebruiksintensiteit van bussen
83 136 km/jaar

Gebruiksintensiteit van bussen

Deze indicator schetst hoe intens bussen gebruikt worden.
Aantal vrachtvoertuigen
598 585 voertuigen

Aantal vrachtvoertuigen

Deze indicator geeft informatie over het aantal en het type vrachtvoertuigen.