Aantal personenwagens

In 2020 waren er 3,5 miljoen auto’s ingeschreven in Vlaanderen. Een cijfer dat de laatste jaren is blijven stijgen.

3 544 324 wagens

In 2020 waren er per Vlaams gezin gemiddeld 1,25 auto’s ingeschreven.

Wat zien we? 

In de voorbije tien jaar is het aantal auto’s in Vlaanderen met 14% gestegen. Vandaag zijn er 3,5 miljoen auto’s ingeschreven, een stijging die ook zichtbaar is in het aantal auto’s per gezin.

De coronacrisis heeft echter wel voor een trendbreuk gezorgd. Het aantal ingeschreven auto’s is gestagneerd, en bij het aantal auto’s per gezin is een voorzichtige daling ingezet.Waar willen we naartoe?

Binnen een circulair model willen we het mobiliteitsniveau behouden met een beperkter materialengebruik. Om dat te bereiken moet het aantal auto’s per gezin naar beneden. Tegelijkertijd moeten we maximaal inzetten op het gebruik van andere vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer en de fiets.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet het aantal auto’s dat in Vlaanderen jaarlijks wordt ingeschreven door particulieren of bedrijven. Deze gegevens zijn afkomstig van Ecoscore, dat beheerd wordt door VITO.

Ontdek meer topics

Modale verdeling in personenkilometers
85,2 miljard km/jaar

Modale verdeling in personenkilometers

Deze indicator biedt ons meer inzicht in het gecombineerde aantal afgelegde personenkilometers voor alle vervoermiddelen samen. Zo krijgen we...
Gebruiksintensiteit van auto’s
14 483 km/jaar

Gebruiksintensiteit van auto’s

De gebruiksintensiteit van auto’s is de verhouding tussen het aantal auto’s en het aantal kilometers dat ze rijden. Zo...
Gebruiksefficiëntie van auto’s
1,29 passagiers/wagen

Gebruiksefficiëntie van auto’s

Deze indicator drukt de verhouding uit tussen het aantal kilometers dat een auto rijdt en het aantal kilometers dat...
Aandeel autodelen
82 226 autodelers

Aandeel autodelen

Deze indicator geeft aan hoeveel mensen in Vlaanderen er een abonnement voor autodelen hebben. Autodelen is een circulair bedrijfsmodel...
Aantal bussen
8 969 bussen

Aantal bussen

Deze indicator geeft een beter inzicht in het aantal bussen in Vlaanderen. In een circulaire economie willen we het...
Gebruiksintensiteit van bussen
45 000 km/jaar

Gebruiksintensiteit van bussen

Deze indicator schetst de intensiteit van het busgebruik of hoe vaak bussen gebruikt worden. Met een maximale intensiteit van...
Modale verdeling van het goederenvervoer
55,4 miljard tonkm

Modale verdeling van het goederenvervoer

Deze indicator biedt meer informatie over de modale verdeling van het goederenvervoer tussen vrachtwagens, treinen en schepen. Hij wordt...
Aantal vrachtvoertuigen
552 404 voertuigen

Aantal vrachtvoertuigen

Deze indicator geeft informatie over het aantal en het type vrachtvoertuigen. Deze categorie voertuigen omvat (hoofdzakelijk) vrachtwagens, bestelwagens en...
Gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen
105 010 miljard km

Gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen

Deze indicator meet de gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen (vrachtwagens). Die gebruiksintensiteit kan gemeten worden als het aantal kilometers per voertuig...