Productie van secundaire grondstoffen

Primaire grondstoffen (delfstoffen) worden aan de bodem of het water onttrokken. Secundaire grondstoffen zijn bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase bereikt hebben maar die onder bepaalde voorwaarden, en als ze beschikken over een aantal kenmerken (zoals uiteengezet in het Materialendecreet en het VLAREMA), gebruikt kunnen worden als grondstof.

28,8 miljoen ton

In 2018 werd er 28 756 kton aan secundaire grondstoffen geproduceerd, terwijl dat in 2009 nog 13 684 kton was.

Wat zien we?

Zoals de grafiek hieronder illustreert, is de productie van secundaire grondstoffen sinds 2009 blijven stijgen. Dat valt deels te verklaren doordat er nu stromen als grondstof worden gemeld die voor de aanpassing van VLAREMA noch als afvalstof, noch als secundaire grondstof gemeld werden. Deze toename kan dus een overschatting zijn. Eind 2019 heeft het OVAM echter het online symbioseplatform gelanceerd dat hen toelaat om op geaggregeerd niveau te rapporteren over hoeveel secundaire grondstoffen er effectief worden ingezet ter vervanging van primaire grondstoffen.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie worden alle secundaire grondstoffen opnieuw als grondstoffen in de materiaalkringloop gebracht en wordt het gebruik van primaire grondstoffen beperkt. Dat verlaagt de milieu-impact van de productie en consumptie van primaire grondstoffen. Om verder te gaan in de transitie naar een circulaire economie is het dus van belang om het gebruik van primaire grondstoffen te vermijden of ze te vervangen door secundaire grondstoffen.

Wat meet deze indicator?

Door te meten hoeveel secundaire grondstoffen er effectief worden ingezet ter vervanging van primaire grondstoffen kunnen we nagaan in welke mate we evolueren naar een circulaire economie. Daarnaast krijgen we ook een beter beeld van de verkleining van onze milieu-impact door de beperking van het gebruik van primaire grondstoffen.

Ontdek meer topics

Recyclage van bedrijfsafval
68,0% gerecycleerd

Recyclage van bedrijfsafval

Primair bedrijfsafval is het afval dat geproduceerd wordt door bedrijven (excl. afval van de afvalverwerkende sector). Recyclage is elke...
Recyclage van huishoudelijk afval
63,8% gerecycleerd

Recyclage van huishoudelijk afval

In Vlaanderen proberen we afval dat niet opnieuw gebruikt kan worden, zoveel mogelijk te recycleren. Welk type afval wel...
Hergebruikindicator
221 kton (33,8 kg/inw)

Hergebruikindicator

Deze indicator meet het circulaire hergebruik in Vlaanderen. Met hergebruik bedoelen we dat wanneer iemand een product niet meer...
Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)
20,7%

Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)

De circulariteitsgraad van het materiaalgebruik, ook wel bekend als de CMUR (circular material use rate), is de ratio van...