Aandeel voedselresten in restafval

Deze indicator geeft weer hoeveel voedselresten er bij gezinnen niet gescheiden worden ingezameld en dus terechtkomen bij het restafval.

70,5 kton

In 2014 bedroeg de hoeveelheid restafval 705 kton. 10% hiervan is composteerbaar keukenafval wat betekent dat 70,5 kton gevaloriseerd had kunnen worden.

Wat zien we?

De onderstaande figuur toont de evolutie van het verzamelde restafval in Vlaamse gezinnen en hoeveel daarvan composteerbaar keukenafval is. Zowel in absolute als in relatieve hoeveelheden zien we dat de hoeveelheid restafval vermindert. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid organisch afval dat terechtkomt bij het restafval. In het kader van de transitie naar een circulaire economie is dat een goed teken.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we er in de eerste plaats naar om afval te voorkomen door het gebruik van producten te maximaliseren. Waar voedselafval onvermijdelijk is, wordt er gekeken naar manieren om dat afval te valoriseren.

Door een beter inzicht te krijgen in de hoeveelheden afval die momenteel niet gescheiden ingezameld worden, weten we beter op welke vlakken er nog extra inspanningen nodig zijn.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft weer hoeveel voedselresten er bij gezinnen niet gescheiden worden ingezameld en dus terechtkomen bij het restafval. Dat aandeel is de voorbije jaren al geslonken maar er is nog ruimte voor verbetering.

De gegevens worden verzameld door OVAM die hier op periodieke basis onderzoek naar voert. In 2021 is de meest recente studie van start gegaan maar die gegevens zijn nog niet bekend. De meest recente gegevens waarover we momenteel beschikken gaan terug tot 2013/2014.

Ontdek meer topics

Voedselreststromen en voedselverliezen
3 485 kton voedselafval

Voedselreststromen en voedselverliezen

Deze indicator toont de hoeveelheid voedselresten en -verliezen per sector in de Vlaamse voedselketen (2015).
Valorisatie van voedselreststromen
Cascade-index 8,2

Valorisatie van voedselreststromen

Deze indicator toont de valorisatieketen en de cascade-index van de voedselreststromen per sector in Vlaanderen.
Verwerking van voedselreststromen
1 391 kton digestaat

Verwerking van voedselreststromen

Deze indicator geeft de output weer van de vergisting van de voedselreststromen.
Ophaling van de organische reststroom
3 909 kton

Ophaling van de organische reststroom

Deze indicator toont hoe de stroom van selectief opgehaald afval evolueert.
Voedselverpakking
783 kton

Voedselverpakking

Deze indicator toont de evolutie van het verpakkingsgewicht dat op de markt gebracht wordt (POM) door de leden van...
Inzameling van voedselverpakkingen
698 kton

Inzameling van voedselverpakkingen

Deze indicator toont de evolutie van de selectieve inzameling van verpakkingsafval en geeft per type verpakking ook het inzamelingspercentage...
Aandeel voedselverpakkingen bij de restafvalstroom
27%

Aandeel voedselverpakkingen bij de restafvalstroom

Deze indicator geeft weer hoeveel voedselverpakkingen er in Vlaanderen bij het restafval terecht gekomen zijn in de periode 2013-2014....