Aandeel voedselresten in restafval

Deze indicator toont het organisch keukenafval dat bij gezinnen terechtkomt in het huisvuil.

48 kg/inw.

  • In 2020 werd ca. 48 kg keukenafval per inwoner ingezameld via het huisvuil. Het merendeel is composteerbaar.
  • Jaarlijks wordt er ca. 175 000 ton voedsel weggegooid in het huisvuil.

Wat zien we?

Onderstaande grafiek toont een aantal resultaten van de sorteeranalyse met betrekking tot de organisch-biologische fractie in het huisvuil. In de periode 2019-2021 werd ca. 48 kg per inwoner aan keukenafval teruggevonden, waarvan ca. 45 kg composteerbaar was. Resultaten van eerdere analyses tonen veel variatie; evenwel is het merendeel van het keukenafval in het huisvuil composteerbaar.Meer in detail zien we dat in de meting van 2019-2021 bijna de helft van het keukenafval onvermijdbaar is: dit betreft niet-composteerbare zaken zoals beenderen, visgraten of theezakjes en composteerbare zaken zoals schillen en eierschalen. De andere fracties komen neer op voedselverlies: als we de cijfers extrapoleren naar Vlaanderen komt dit neer op ca. 175 539 ton voedsel dat jaarlijks weggegooid wordt.Waar willen we naartoe?

Voor keukenafval afval heeft de natuur in principe voorzien in End-of-Life opties, evenwel verloopt de afhandeling ervan daardoor niet automatisch optimaal. Wanneer dit soort afval in het restafval terechtkomt, vindt er enkel nog energetische valorisatie plaats. Het is de bedoeling dat het zoveel als mogelijk in compostering of vergisting terecht komt, zodat de voedingsstoffen opnieuw ten dienste staan voor plantengroei; ook het gebruik als dierenvoer is een goede optie. De vermijdbare fractie in het restafval staat gelijk met voedselverlies: hier gaan in feite ook alle inputs gebruikt voor het produceren ervan verloren. Keukenafval zou zich moeten beperken tot hoofdzakelijk de onvermijdbare fractie en zoveel mogelijk gevaloriseerd moeten worden buiten de restafvalstroom.

Wat meet deze indicator?

De sorteeranalyse gaat voort op een volledige manuele analyse van huisvuil. De analyse bestaat uit vier seizoensmetingen van het voor ophaling aangeboden huisvuil bij een representatieve steekproef van 2000 gezinnen verspreid over 39 Vlaamse gemeenten. Deze meting werd voor het laatst uitgevoerd in de periode 2019-2021; in de voorbije twintig jaar is de meting vier keer uitgevoerd. De organisch-biologische fractie werd nog meer in detail uitgesorteerd omwille van het belang van het voorkomen van voedselverlies. Voor de vergelijk met eerdere sorteeranalyses worden iets andere data gebruikt om een correcte vergelijking mogelijk te maken: het zomerseizoen was niet geanalyseerd in de analyses van 2000-2001 en 2006.

Ontdek meer topics

Voedselreststromen en voedselverliezen
883,7 kton voedselverlies

Voedselreststromen en voedselverliezen

Deze indicator toont de hoeveelheden aan voedselverlies en nevenstromen per ketenstap in de Vlaamse voedselketen.
Valorisatie van voedselreststromen
Cascade-index 8,0

Valorisatie van voedselreststromen

Deze indicator geeft de kwaliteit van valorisatie van voedselreststromen per schakel weer.
Verwerking organische reststromen
1445 kt digestaat / 451 kt compost

Verwerking organische reststromen

Deze indicator toont de hoeveelheid en bestemming van digestaat en compost in Vlaanderen.
Inzameling en verwerking organische reststromen
3,6 miljoen ton

Inzameling en verwerking organische reststromen

Deze indicator toont de hoeveelheid selectief ingezamelde organische reststromen dat gebruikt wordt als input voor compostering of co-vergisting.