Gemiddelde leeftijd van gebouwen

Deze indicator geeft de gemiddelde leeftijd van gebouwen in Vlaanderen weer.

58,8 jaar

  • In 2022 was de gemiddelde leeftijd van gebouwen in Vlaanderen 58,8 jaar.
  • Deze waarde stijgt elk jaar met een half jaar.

Wat zien we?

In 2022 bedroeg de gemiddelde leeftijd van gebouwen in Vlaanderen 58,8 jaar. Vanaf 2016, het meest recente jaar waarover we gegevens hebben, blijkt uit de onderstaande grafiek een gestage stijging van de gemiddelde leeftijd van gebouwen.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we ernaar om producten en materialen zo lang mogelijk in de cyclus te behouden. Het verlengen van de levensduur van gebouwen is een circulaire strategie bij uitstek: niet alleen maken we op die manier langer gebruik van iets dat al bestaat, bovendien wordt de nood aan volledig nieuwe gebouwen kleiner. Niettemin moeten we rekening houden met de energie-efficiëntie van gebouwen. Over het algemeen verbruikt een ouder gebouw meer energie vanwege slechtere isolatie, wat leidt tot een verhoogd gebruik van materialen tijdens de gebruiksperiode van het gebouw. Renovaties zijn noodzakelijk om de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen te verbeteren en tegelijkertijd hun levensduur te verlengen. Renovaties hebben evenwel ook een materialenvraag: het is dan ook essentieel om de principes van circulair bouwen en renoveren toe te passen.

Wat meet deze indicator?

De levensduur van de gebouwen in Vlaanderen is berekend door gebruik te maken van de statistiek “Gebouwenpark” van Statbel, waarbij de gebouwen zijn gecategoriseerd op basis van hun bouwjaarklasse. Per klasse werd het midden van het leeftijdsinterval als bouwjaar gehanteerd voor alle gebouwen. Voor gebouwen die vóór 1900 zijn gebouwd, werd het jaar 1890 als bouwjaar aangenomen. De gemiddelde leeftijd van alle gebouwen werd vervolgens berekend als een gewogen gemiddelde van de aantallen gebouwen per bouwjaarklasse met het betreffende bouwjaar. De data houden geen rekening met renovaties: een gerenoveerd gebouw verandert niet van bouwjaar, hoe grondig de renovatie ook uitgevoerd mag zijn.

Ontdek meer topics

Gebruiksefficiëntie van de woonoppervlakte
0,24 - 7,6 m² / m² perceel

Gebruiksefficiëntie van de woonoppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel bewoonbare oppervlakte een gebouw biedt ten opzichte van het perceel dat een gebouw inneemt....
Energie-efficiëntie van gebouwen
313 kWh/m²

Energie-efficiëntie van gebouwen

Deze indicator geeft een indruk van de energie-efficiëntie van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Die efficiëntie wordt bepaald op basis...
Aantal sociale woningen
157 504 sociale woningen

Aantal sociale woningen

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen beschikbaar en verhuurd zijn in Vlaanderen.
Aantal renovaties
21 077 vergunningen

Aantal renovaties

Deze indicator toont het jaarlijkse aantal renovatievergunningen voor residentiële en niet-residentiële gebouwen.
Recyclagegraad van bouwmaterialen
96%

Recyclagegraad van bouwmaterialen

Deze indicator biedt meer inzicht in de recyclagegraad van bouwmaterialen.