Bodemkwaliteit

Deze indicator toont de evolutie van een aantal bodemparameters die een rol spelen bij de groei van gewassen.

  • Er zijn heel wat gronden met een lage pH en ook met een laag organisch koolstofgehalte.
  • Heel wat gronden hebben een hoge waarde voor kalium en magnesium, vier vijfde heeft een hoge waarde voor fosfor.

Wat zien we?

In de tabel hieronder is een overzicht te zien van de evolutie van de pH, het organisch koolstofgehalte, fosfor, kalium en magnesium. Het hoge aandeel gronden met een lage pH en met een laag organisch koolstofgehalte valt op, evenals het hoge aandeel met een hoge waarde voor kalium en magnesium; ca. 80% van de gronden heeft een hoge waarde voor fosfor.Waar willen we naartoe?

De bodem is het basismateriaal waarop voeding geproduceerd wordt. De kwaliteit ervan, gevormd door elementen zoals de fysische structuur, de chemische balans en de biologische samenstelling, bepaalt of de bodem geschikt is voor productie en wat de opbrengst zal zijn. Een goede kwaliteit is dus essentieel en wordt gemonitord via een reeks bodemparameters. Waar de scores afwijken is een aangepast beheer nodig.

Wat meet deze indicator?

De getoonde data hebben betrekking op België omdat er voor Vlaanderen geen afzonderlijke data beschikbaar zijn. De Bodemkundige Dienst van België rapporteert over het percentage van de gemeten bodems dat zich voor elke parameter onder, boven of binnen het gewenste bereik bevindt. De doelzone is de optimale toestand voor een bepaalde parameter opdat de meeste gewassen kunnen groeien. De doelzones worden voor elk staal individueel bepaald, afhankelijk van de textuur en de organische samenstelling van de bodem. Aangezien de waarden jaar op jaar sterk kunnen variëren, worden ze per periode van 3 à 4 jaar gerapporteerd. 

De gezondheid van de bodem gaat echter verder dan alleen de beschikbare nutriënten, er is dus nood aan bijkomende data zoals de bodemstructuur en de biodiversiteit in de bodem. De regering bouwt op dit moment in samenwerking met het ILVO (Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek) aan een monitoringsnetwerk om de kwaliteit van de Vlaamse landbouwgrond structureel te kunnen opvolgen.

Ontdek meer topics

Waterverbruik in de landbouwsector
66,2 miljoen m³

Waterverbruik in de landbouwsector

Deze indicator geeft het waterverbruik in de Vlaamse landbouwsector weer en identificeert de bronnen van dit water.
Verbruik van stikstof in de landbouwsector
147,4 kton

Verbruik van stikstof in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel op stikstofgebaseerde meststoffen verbruikt worden binnen de Vlaamse landbouwsector.
Verbruik van fosfor in de landbouwsector
42,6 kton

Verbruik van fosfor in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel op fosfor gebaseerde meststoffen verbruikt worden binnen de Vlaamse landbouwsector.
Productie en verbruik van dierlijke meststoffen
140% (N) - 150% (P)

Productie en verbruik van dierlijke meststoffen

Deze indicator geeft aan wat de verhouding is tussen de dierlijke mestproductie en het verbruik van dierlijke meststoffen in...
Energieverbruik in de landbouwsector
32,16 PJ

Energieverbruik in de landbouwsector

Deze indicator toont aan hoeveel energie er jaarlijks verbruikt wordt in de landbouwsector en welke energiebronnen er worden gebruikt.
Gebruik van landbouwgrond
619 806 ha

Gebruik van landbouwgrond

Deze indicator geeft weer voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt.
Verbruik van grondstoffen voor diervoeders
7 980 kiloton

Verbruik van grondstoffen voor diervoeders

Deze indicator biedt inzicht in de hoeveelheid en afkomst van grondstoffen die verbruikt worden in de productie van diervoeders...