Afval

Deze groep indicatoren geeft een beeld van de voedselverliezen, reststromen en verpakkingsafval die ontstaan en hoe deze opnieuw gerecupereerd worden.

Indicatoren

Voedselreststromen en voedselverliezen
883,7 kton voedselverlies

Voedselreststromen en voedselverliezen

Deze indicator toont de hoeveelheden aan voedselverlies en nevenstromen per ketenstap in de Vlaamse voedselketen.
Valorisatie van voedselreststromen
Cascade-index 8,0

Valorisatie van voedselreststromen

Deze indicator geeft de kwaliteit van valorisatie van voedselreststromen per schakel weer.
Verwerking organische reststromen
1445 kt digestaat / 451 kt compost

Verwerking organische reststromen

Deze indicator toont de hoeveelheid en bestemming van digestaat en compost in Vlaanderen.
Aandeel voedselresten in restafval
48 kg/inw.

Aandeel voedselresten in restafval

Deze indicator toont het organisch keukenafval dat bij gezinnen terechtkomt in het huisvuil.
Inzameling en verwerking organische reststromen
3,6 miljoen ton

Inzameling en verwerking organische reststromen

Deze indicator toont de hoeveelheid selectief ingezamelde organische reststromen dat gebruikt wordt als input voor compostering of co-vergisting.

Ontdek meer topics

Gebruik van input

Gebruik van input

Deze groep indicatoren geeft een beeld van hoeveel hulpbronnen (water, bodem, meststoffen, energie…) onze primaire voedselproductie (landbouw) gebruikt.
Verlies van input

Verlies van input

Deze groep indicatoren geeft een beeld van hoeveel en welke hulpbronnen uit de primaire voedselproductie (landbouw) ‘weglekken’ in de...
Voetafdruk

Voetafdruk

Deze groep indicatoren geeft een beeld van welke druk op onze omgeving onze voedselproductie en -consumptie veroorzaakt.
Consumptiepatroon

Consumptiepatroon

Deze groep indicatoren geeft een beeld van de voedingskeuzes die Vlaamse huishoudens maken: zijn ze gebalanceerd? Zijn ze low-impact?...