Autodelen

Deze indicator geeft het aantal lidmaatschappen voor autodelen in Vlaanderen aan.

173 759 gebruikers

  • In 2022 waren er 173 759 geregistreerde gebruikers van autodeelsystemen, waarvan 67 578 actieve gebruikers.
  • De jaarlijkse stijging versnelt.

Wat zien we? 

Autodelen heeft de voorbije jaren sterk aan populariteit gewonnen. Het aantal lidmaatschappen is tot meer dan 170 000 gestegen in 2022. De trend laat een duidelijke versnelling zien. Het aantal actieve gebruikers wordt pas sinds 2021 opgevolgd: dit aantal ligt meer dan de helft lager dan het aantal geregistreerde gebruikers, maar een stijging is ook hier zichtbaar.Waar willen we naartoe?

Autodelen is bij uitstek een circulair businessmodel: het zorgt voor een optimalisatie van de gebruiksintensiteit van auto’s en is een strategie om met minder auto’s de mobiliteitsbehoefte in te vullen. Bovendien biedt autodelen een duwtje om sneller alternatieve vervoersmodi te overwegen. In eerste instantie willen we dat autodelen meer ingeburgerd geraakt. Dat zien we weerspiegeld in de huidige data die een versnelde stijging van zowel het totale aantal als het aantal actieve lidmaatschappen laten zien.

Wat meet deze indicator?

Autodelen.net rapporteert periodiek in zijn jaarrapporten het aantal lidmaatschappen van autodeelsystemen zoals gekend aan het begin van een jaar, geldend als het cijfer voor het voorbije jaar. De data zijn een optelsom van de lidmaatschappen van de verschillende systemen die autodelen aanbieden, dit zowel round trip, free floating als particulier. Geregistreerde gebruikers zijn personen die klant of lid zijn van een autodeelorganisatie, al dan niet via het betalen van een instapkost en/of een periodieke abonnementsbijdrage waardoor de gebruiker toegang verkrijgt tot de gedeelde wagens van de autodeelorganisatie. Actieve gebruikers hebben tijdens het laatste jaar minstens één rit afgelegd met een deelwagen. Het aantal actieve gebruikers/autodelers geven een accurater beeld van het effectieve gebruik, maar er kan nog steeds sprake zijn van dubbeltellingen in de situaties waarin een zelfde gebruiker binnen een jaar via verschillende systemen een autodeelrit afgelegd heeft.

Ontdek meer topics

Modale verdeling in personenkilometers
66% met de auto

Modale verdeling in personenkilometers

Deze indicator biedt ons meer inzicht in het aantal afgelegde personenkilometers per vervoersmiddel.
Aantal personenwagens
3 562 489 wagens

Aantal personenwagens

Deze indicator meet de omvang van het wagenpark in Vlaanderen.
Gebruiksefficiëntie van auto’s
1,8 passagiers/wagen

Gebruiksefficiëntie van auto’s

Deze indicator toont hoeveel inzittenden er gemiddeld zijn tijdens autoverplaatsingen.
Aantal bussen
2 235 bussen openbaar vervoer

Aantal bussen

Deze indicator toont het aantal bussen in Vlaanderen.
Gebruiksintensiteit van bussen
83 136 km/jaar

Gebruiksintensiteit van bussen

Deze indicator schetst hoe intens bussen gebruikt worden.
Aantal vrachtvoertuigen
598 585 voertuigen

Aantal vrachtvoertuigen

Deze indicator geeft informatie over het aantal en het type vrachtvoertuigen.