R-strategieën

Deze groep indicatoren geeft een beeld van in welke mate we in Vlaanderen kringlopen sluiten. Hoeveel recycleren en hergebruiken we? Hoeveel secundaire (gerecycleerde) grondstoffen produceren en gebruiken we? …

Indicatoren

Aandeel bedrijfsafval dat tweede leven krijgt
67%

Aandeel bedrijfsafval dat tweede leven krijgt

Primair bedrijfsafval is het afval dat geproduceerd wordt door bedrijven (excl. afval van de afvalverwerkende sector). Deze indicator...
Recyclage van huishoudelijk afval
65,6% effectief gerecycleerd

Recyclage van huishoudelijk afval

Deze indicator toont de mate waarin huishoudelijk afval in Vlaanderen gerecycleerd, gecomposteerd of vergist wordt.
Productie van secundaire grondstoffen
25,8 miljoen ton

Productie van secundaire grondstoffen

Secundaire grondstoffen zijn in oorsprong bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase bereikt hebben en die onder...
Hergebruiksindicator
238 kton (35,5 kg/inw)

Hergebruiksindicator

Deze indicator meet het totale (product)hergebruik in Vlaanderen over alle formele en informele hergebruikskanalen heen. Met producthergebruik bedoelen we...
Herstelindicator
10 miljoen herstellingen

Herstelindicator

Deze indicator brengt het herstellen van producten in Vlaanderen in beeld.
Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)
16,3%

Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)

De circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR, circular material use rate), is de verhouding van het circulair materiaalgebruik ten opzichte...

Ontdek meer topics

Instroom

Instroom

Deze groep indicatoren geeft een beeld van hoeveel hulpbronnen (water, fossiele energiedragers, biomassa, metalen en andere materialen) we jaarlijks...
Uitstroom

Uitstroom

Deze groep indicatoren geeft een beeld van welke uitstoot onze economie veroorzaakt. Hoeveel restafval produceren we? Hoeveel CO2 komt...