Verpakkingen en producten in huishoudelijk restafval

Deze indicator biedt inzicht in de hoeveelheid verpakkingen en producten die in de periode 2019-2021 in Vlaanderen in het huishoudelijk restafval is beland.

37 kg per inw.

Voor ongeveer 50% kunststof verpakkingen, 20% papier en karton en 10% herbruikbaar textiel.

Wat zien we?

Onderstaand diagram toont de fracties van verpakkingen en producten die in het restafval teruggevonden werden. In totaal vinden we per inwoner 37,27 kilogram terug.Hiervan bestaat 48% uit kunststofverpakkingen, daarnaast zien we dat er voor 18% papier en karton dat nog recycleerbaar is teruggevonden wordt, evenals 10% bruikbaar textiel.Waar willen we naartoe?

Wanneer producten verbruikt zijn of het einde van hun levensduur bereikt hebben streven we naar een zo hoogwaardig mogelijke valorisatie. Voor producten en hun verpakkingen bestaan er heel wat kanalen voor selectieve inzameling, waarna een optimale verwerking en valorisatie van de betreffende fracties kan volgen. Producten en verpakkingen die in het restafval belanden worden hoofdzakelijk energetisch gevaloriseerd en zouden idealiter in andere kanalen terechtkomen.

Wat meet deze indicator?

De cijfers zijn geëxtraheerd uit de meest recente sorteeranalyse huisvuil 2019-2021 gebaseerd op een steekproef van restafvalzakken. Uit de gedetailleerde resultaten werden een aantal fracties uitgelicht die nog in aanmerking kunnen komen voor selectieve inzameling en verwerking.

Ontdek meer topics

Samengestelde producten in grofvuil
29,5% samengestelde producten

Samengestelde producten in grofvuil

Deze indicator geeft een beeld van de samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen op basis van een sorteeranalyse in...
Schatting hoeveelheid out-of-home afval
29,8 kton

Schatting hoeveelheid out-of-home afval

Deze indicator drukt de hoeveelheid out-of-home afval uit, geschat via de som van de hoeveelheid opgeruimd zwerfvuil en correct...
Hoeveelheid verwerkt huishoudelijk AEEA
68 miljoen kg

Hoeveelheid verwerkt huishoudelijk AEEA

Deze indicator toont de hoeveelheid afgedankte huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (AEEA) die jaarlijks door Recupel verwerkt wordt.
Verwerking van end-of-life textiel
60% selectieve inzameling

Verwerking van end-of-life textiel

Deze indicator geeft de hoeveelheid textiel waarvan consumenten in Vlaanderen zich jaarlijks ontdoen via officiële inzamelkanalen en hoe deze...
Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEA
45%

Ratio OOM/POM voor huishoudelijk EEA

Deze indicator toont hoeveel huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten (EEA) die jaarlijks uit de markt worden gehaald (Out-of-Market, OOM)...