Hergebruiksindicator

Deze indicator meet het totale (product)hergebruik in Vlaanderen over alle formele en informele hergebruikskanalen heen. Met producthergebruik bedoelen we dat een afgedankt product door een andere gebruiker in dezelfde functie gebruikt wordt. Met woningen en gemotoriseerde voertuigen wordt in deze indicator geen rekening gehouden.

238 kton (35,5 kg/inw)

  • In 2022 bedroeg het totale hergebruik in Vlaanderen 238 kton goederen, ofwel 35,5 kg/inw.
  • De voornaamste kanalen voor hergebruik zijn krijgen en kopen van familie of vrienden, en online verhandelen.

Wat zien we?

In 2018 werd voor het eerst de totale hoeveelheid hergebruik in Vlaanderen gemeten. De totale hoeveelheid bedroeg 221 kton goederen, wat overeenkomt met 33,8 kg per inwoner. In 2022 is de totale hergebruiksindicator gestegen tot 35,5 kg per inwoner of 238 kton goederen.Spullen krijgen (17%) of kopen (16%) van familie of vrienden zijn, samen met online kopen (16%), de belangrijkste hergebruikskanalen. De erkende kringloopsector staat op de vierde plaats (15%).Waar willen we naartoe?

Hergebruik staat als strategie hoog gerangschikt in de circulaire hiërarchie: meer hergebruik wordt dan ook beschouwd als een indicatie van een meer circulaire economie. Wel is het uitkijken voor reboundeffecten: consumenten zijn met hetzelfde budget in feite in staat om meer spullen te kopen en/of ze kopen extra spullen in plaats van producten die louter in de plaats komen van de aankoop van nieuw producten.

Er bestaan geen formele doelstellingen rond totaal hergebruik (via alle hergebruikskanalen), wel voor hergebruik via de erkende kringloopcentra in Vlaanderen. Het lokaal Materialenplan 2023-2030 stelt als doelstelling dat de kringloopcentra 8 kg hergebruik per inwoner tegen 2030 realiseren.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet het totale hergebruik in Vlaanderen. Met hergebruik bedoelen we dat een afgedankt product door een andere gebruiker in dezelfde functie gebruikt wordt. De schatting van het hergebruik gebeurt op basis van de jaarlijkse cijfers van hergebruik via de erkende kringloopcentra. Daarnaast werd bij de Vlaamse bevolking ook een enquête afgenomen in 2019 en in 2022 om inzicht te krijgen in de verdeling van breder hergebruik over de verschillende hergebruikskanalen:

  1. Erkende kring(loop)winkels (kopen)
  2. Private fysieke tweedehandswinkels en antiekzaken (kopen)
  3. Online kanalen zonder fysieke winkel (kopen en krijgen)
  4. Tweedehandsbeurzen, garageverkopen en rommelmarkten (kopen en krijgen)
  5. Familie en vrienden (kopen en krijgen)
  6. Verenigingen en lokale sociale initiatieven (krijgen)
  7. Andere kanalen (kopen en krijgen)

Woningen en gemotoriseerde voertuigen werden niet opgenomen in deze indicator.

Ontdek meer topics

Aandeel bedrijfsafval dat tweede leven krijgt
67%

Aandeel bedrijfsafval dat tweede leven krijgt

Primair bedrijfsafval is het afval dat geproduceerd wordt door bedrijven (excl. afval van de afvalverwerkende sector). Deze indicator...
Recyclage van huishoudelijk afval
65,6% effectief gerecycleerd

Recyclage van huishoudelijk afval

Deze indicator toont de mate waarin huishoudelijk afval in Vlaanderen gerecycleerd, gecomposteerd of vergist wordt.
Productie van secundaire grondstoffen
25,8 miljoen ton

Productie van secundaire grondstoffen

Secundaire grondstoffen zijn in oorsprong bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase bereikt hebben en die onder...
Herstelindicator
10 miljoen herstellingen

Herstelindicator

Deze indicator brengt het herstellen van producten in Vlaanderen in beeld.
Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)
16,3%

Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)

De circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR, circular material use rate), is de verhouding van het circulair materiaalgebruik ten opzichte...