Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit verbruik veroorzaakt en wordt uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten.

14 400 kton CO₂-eq.

  • In 2018 bedroeg de uitstoot als gevolg van personenvervoer meer dan 8 200 kt CO2-equivalenten.
  • In datzelfde jaar bedroeg de uitstoot als gevolg van goederenvervoer meer dan 6 000 kt.

Wat zien we?

In absolute cijfers is de uitstoot van personenvervoer hoger dan die van goederenvervoer. We moeten hier echter opmerken dat de uitstoot veroorzaakt door het personenvervoer relatief stabiel blijft (met af en toe een kleine stijging of daling) terwijl de uitstoot van goederenvervoer gestaag blijft stijgen. De grootste stijging was zichtbaar tussen 2012 en 2018, met een algemene stijging van 14% tussen 2010 en 2018. De stijging van de uitstoot door goederenvervoer is groter dan die door personenvervoer. Dat kunnen we toeschrijven aan de economische evolutie aangezien die gepaard gaat met meer goederenvervoer, en vooral met een toegenomen gebruik van bestelwagens en diesel. De trends op vlak van personenvervoer zijn dan weer verbonden aan, en lopen gelijk met, die in het aantal personenkilometers. Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we naar een zo beperkt mogelijk materialengebruik en een zo laag mogelijke uitstoot. Broeikasgasuitstoot als gevolg van brandstofverbruik is verantwoordelijk voor een groot aandeel van de globale koolstofvoetafdruk van de mobiliteit. Het doel is dan ook om de uitstoot als gevolg van brandstofverbruik te verminderen door over te schakelen naar milieuvriendelijkere voertuigen en het aantal voertuige zo mogelijk terug te dringen. Goederenvervoer zou bijvoorbeeld kunnen overschakelen naar trein- en watertransport, op voorwaarde dat de extra logistiek die daarvoor nodig is de voordelen niet opheft. Een andere mogelijkheid is de gebruiksintensiteit- en efficiëntie van wegvoertuigen te verhogen. Het doel van beide strategieën is namelijk een vermindering van het materialenverbruik per gereden kilometer (intensiteit) en een toename van het aantal passagiers of de lading (efficiëntie).

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot, uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten. De gegevens over de hoeveelheid fossiele brandstoffen die gebruikt worden voor wegtransport in Vlaanderen zijn afkomstig uit het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) en refereren naar de Vlaamse Energiebalans die op zijn beurt afkomstig is van het VITO. In deze gegevens werden zowel de voertuigen voor personentransport als die voor goederenvervoer opgenomen.

Ontdek meer topics

Nieuwe auto’s op de markt
628 323 auto's

Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont aan hoeveel nieuwe auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat dan zowel om nieuwe als om...
Gewicht van nieuwe auto’s op de markt
1 507 kg

Gewicht van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe...
Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt
108,4 g CO₂-eq./km

Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO2-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij biedt...
Brandstofverbruik van het wegverkeer
225 PJ

Brandstofverbruik van het wegverkeer

Tijdens de levenscyclus van voertuigen wordt hun impact grotendeels bepaald door brandstofverbruik. Deze indicator geeft aan welk type en...
Kilometerstand van gesloopte wagens
193 000 km

Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum....
Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens
16,8 jaar

Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is...
Valorisatie van gesloopte wagens
97% gerecupereerd

Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van gesloopte auto’s die einde levensduur (EOL) zijn in België. De...
Valorisatie van oude banden
101% ingezameld

Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In Vlaanderen...