Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik door voertuigen in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit verbruik veroorzaakt.

15 183 kton CO₂-eq.

  • In 2021 bedroeg de uitstoot als gevolg van personenvervoer 8372 kt CO2-equivalenten.
  • In datzelfde jaar bedroeg de uitstoot als gevolg van goederenvervoer 6811 kt.

Wat zien we?

De curves van de uitstoot van zowel personen- als goederenvervoer vertonen een golvend verloop. De maximale waardes van beide werden vòòr 2010 bereikt. De uitstoot van personenvervoer vertoonde sindsdien een gestage daling, terwijl de uitstoot van goederenvervoer vrij stabiel bleef. De lagere uitstoot in 2020 hing samen met de coronacrisis; de uitstoot van personenvervoer daalde toen veel sterker dan die van goederenvervoer. In 2021 lagen beide waarden een stuk lager dan voorafgaand aan 2020.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we naar een zo beperkt mogelijk materialengebruik en een zo laag mogelijke uitstoot. Broeikasgasuitstoot als gevolg van brandstofverbruik is verantwoordelijk voor een groot aandeel de totale uitstoot van Vlaanderen van de mobiliteit. Een primair doel is om de uitstoot als gevolg van brandstofverbruik te verminderen door over te schakelen naar zuinigere en milieuvriendelijkere voertuigen en het aantal voertuigen terug te dringen. Voor goederenvervoer kunnen de mogelijkheden voor spoor- en watertransport verder onderzocht worden, evenals het inzetten van duurzame last mile delivery opties.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot, uitgedrukt in kiloton CO2-equivalenten. De gegevens worden ter beschikking gesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij.

Ontdek meer topics

Nieuwe auto’s op de markt
577 616 auto's

Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont hoeveel auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat zowel om nieuwe als om tweedehands auto’s.
Massa van nieuwe auto’s op de markt
1694 kg

Massa van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe...
Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt
73,9 g CO₂-eq./km

Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO₂-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt.
Kilometerstand van gesloopte wagens
192 593 km

Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum....
Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens
18,1 jaar

Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is...
Valorisatie van gesloopte wagens
97,6% gerecupereerd

Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van auto’s die in België gesloopt worden in België. De gerapporteerde...
Valorisatie van oude banden
91% ingezameld

Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel afgedankte banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In...