Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO2-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij biedt meer informatie over de jaarlijkse milieuprestatie van de nieuwe autovloot.

108,4 g CO₂-eq./km

In 2020 is de milieu-impact van de autovloot gedaald met meer dan 10%, tot 108,4 g CO2-eq./km.

De ecoscore is met 1,7% gestegen naar 69,9.

Wat zien we?

We zien dat de milieuprestaties van nieuwe auto’s in de voorbije jaren gestaag zijn gestegen. Dat is ook te zien aan de ecoscore die is toegenomen van 59,8 in 2010 tot 69,9 in 2020. Tegelijkertijd zien we dat de milieu-impact tussen 2019 en 2020 met 10% gedaald is, van 121g/km CO2 naar 108,4g/km CO2. De CO2-uitstoot is nog nooit zo laag geweest sinds het begin van de metingen. Deze verbetering valt te verklaren door een groter aandeel aan voertuigen die op alternatieve brandstoffen rijden (elektrisch, CNG, LPG of biobrandstoffen) en die nu 19% van het marktaandeel vertegenwoordigen. Een andere mogelijke verklaring is het lagere aandeel benzine- en dieselauto’s.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we eerst en vooral naar een kleinere materialen- en koolstofvoetafdruk. Bovendien, mogen verbeteringen op vlak van de materialenvoetafdruk geen impact hebben op de uitstoot.

Wat meet deze indicator?

De milieu-impact en ecoscores meten de algemene milieuprestatie van auto’s op basis van hun uitstoot tijdens de volledige levenscyclus. Deze indicator focust specifiek op nieuwe auto’s die op de markt komen omdat trends op deze manier beter zichtbaar zijn dan bij de volledige autovloot.

De ecoscore is een gewogen gemiddelde voor de milieu-impact. De score is samengesteld uit 3 factoren: de milieu-impact van de productie en de distributie, (50%), de luchtkwaliteit (40%) en de geluidsimpact (10%).De CO2-uitstoot die wordt geproduceerd tijdens het gebruik wordt in rekening gebracht voor de koolstofvoetafdruk. Ook andere vormen van uitstoot worden meegenomen bij de bepaling van de ecoscore. De gegevens voor deze indicator werden ter beschikking gesteld door Ecoscore dat beheerd wordt door het VITO.

Ontdek meer topics

Nieuwe auto’s op de markt
628 323 auto's

Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont aan hoeveel nieuwe auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat dan zowel om nieuwe als om...
Gewicht van nieuwe auto’s op de markt
1 507 kg

Gewicht van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe...
Brandstofverbruik van het wegverkeer
225 PJ

Brandstofverbruik van het wegverkeer

Tijdens de levenscyclus van voertuigen wordt hun impact grotendeels bepaald door brandstofverbruik. Deze indicator geeft aan welk type en...
Uitstoot van het wegverkeer
14 400 kton CO₂-eq.

Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit verbruik veroorzaakt...
Kilometerstand van gesloopte wagens
193 000 km

Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum....
Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens
16,8 jaar

Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is...
Valorisatie van gesloopte wagens
97% gerecupereerd

Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van gesloopte auto’s die einde levensduur (EOL) zijn in België. De...
Valorisatie van oude banden
101% ingezameld

Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In Vlaanderen...