Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO2-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt.

73,9 g CO₂-eq./km

De CO2-uitstoot van nieuwe wagens heeft een sterke daling ingezet sinds 2020 en de ecoscore een sterke stijging.

Wat zien we?

Na een gestage verbetering van de milieuprestaties van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt zien we vanaf 2020 een versnelling optreden. De gemiddelde CO2-uitstoot daalde met 10% per jaar en in 2023 zelfs met bijna 20%, met een waarde van 73,9 gram CO2-eq./km. Tegelijk steeg de gemiddelde ecoscore met ca. 1,5 eenheden en in 2023 met 2,6 eenheden. Deze verbeteringen vallen te verklaren door het almaar stijgende aandeel aan voertuigen die op alternatieve brandstoffen rijden (elektrisch, CNG, LPG of biobrandstoffen) en die nu 49% van het marktaandeel vertegenwoordigen.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we dat de milieu-impacten van productie en gebruik van producten minimaal zijn. Voor personenwagens weegt vooral de gebruiksfase door. Via de introductie van nieuwe personenwagens vinden nieuwe technologieën hun weg naar het Vlaamse voertuigenpark. De recente en versnellende elektrificatie van het wagenpark impliceert een vermindering van het rechtstreekse verbruik van benzine en diesel met bijhorende verbeteringen in milieuprestaties. Zowel de samenstellingen van nieuwe wagens als de materialenverhalen achter de technologieën dienen evenwel verder bekeken te worden voor een circulaire afweging; deze zullen verder evolueren als gevolg van de voortschrijdende hernieuwbare energietransitie.

Wat meet deze indicator?

De berekening van de ecoscore van een voertuig volgt een levenscyclusbenadering: zowel rechtstreekse als onrechtstreekse emissies worden meegenomen, en dit op vlak van klimaatverandering, luchtkwaliteit en lawaai. De CO2-uitstoot tijdens de gebruiksfase weegt het zwaarst door in de ecoscore. De gegevens voor deze indicator zijn afkomstig van Ecoscore, dat beheerd wordt door VITO. De basisdata zijn afkomstig van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Ontdek meer topics

Nieuwe auto’s op de markt
577 616 auto's

Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont hoeveel auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat zowel om nieuwe als om tweedehands auto’s.
Massa van nieuwe auto’s op de markt
1694 kg

Massa van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe...
Uitstoot van het wegverkeer
15 183 kton CO₂-eq.

Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik door voertuigen in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit...
Kilometerstand van gesloopte wagens
192 593 km

Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum....
Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens
18,1 jaar

Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is...
Valorisatie van gesloopte wagens
97,6% gerecupereerd

Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van auto’s die in België gesloopt worden in België. De gerapporteerde...
Valorisatie van oude banden
91% ingezameld

Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel afgedankte banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In...