Hergebruik van meubels via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel meubels de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.

21,9 kton

  • In 2022 zamelden de erkende kringloopcentra 21,9 kton meubels in.
  • De hoeveelheid meubels die er verkocht wordt gaat in stijgende lijn.

Wat zien we?

Voor meubels liggen de cijfers voor inzameling en verkoop hoger dan bij andere goederen zoals textiel en EEA. De hoeveelheid ingezamelde meubels steeg onafgebroken tot in 2019, toen er bijna 24 kton ingezameld werd. Na een dip in coronajaar 2020 steeg de hoeveelheid opnieuw, maar het niveau van 2019 werd vooralsnog niet gehaald. In 2022 werden er 21,9 kton meubels ingezameld. Voor de hoeveelheid verkochte goederen zien we een gelijkaardige trend, en hier zijn de hoeveelheden na 2020 teruggekeerd tot het niveau van ervoor. In 2019 bedroeg de hoeveelheid 15,2 kiloton, dat is 69% van de ingezamelde hoeveelheid.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie is hergebruik een essentiële strategie: het verlengt de levensduur van producten waarin ze zo lang mogelijk functioneel blijven. Meer hergebruik betekent dat vermeden wordt dat producten voortijdig afval worden. Bovendien kunnen ze idealiter de plaats innemen van nieuwe producten die anders gekocht zouden worden.

In het Lokaal Materialenplan 2023-2030 staat als doelstelling vermeld dat Vlaanderen doorheen de planperiode het hergebruik van een aantal specifieke productgroepen (waaronder meubelen) opvolgt.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft het hergebruik van meubelen weer in Vlaanderen via de erkende kringloopcentra, het officiële hergebruiksnetwerk in Vlaanderen. De cijfers worden uitgedrukt in kiloton; het hergebruik wordt ook afgezet ten opzichte van het aantal inwoners. De data voor deze indicator werden aangeleverd door de OVAM.

Deze cijfers onderschatten het reële hergebruik omdat mensen zich naast kringloopcentra ook tot informele kanalen wenden. Deze kanalen worden wel opgenomen in de berekening van het totale hergebruik in Vlaanderen.

Ontdek meer topics

Hergebruik via de kringloopcentra
6 kg per inw.

Hergebruik via de kringloopcentra

Deze indicator toont hoeveel goederen er ingezameld en verkocht worden voor hergebruik door de erkende kringloopcentra in Vlaanderen.
Hergebruik van textiel via de kringloopcentra
17,1 kton

Hergebruik van textiel via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel textiel de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.
Hergebruik van EEE via de kringloopcentra
16,5 kton

Hergebruik van EEE via de kringloopcentra

Deze indicator geeft aan hoeveel elektrische en elektronische apparaten de erkende kringloopcentra inzamelen en verkopen voor hergebruik.