Verbruik van fosfor in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel op fosfor gebaseerde meststoffen verbruikt worden binnen de Vlaamse landbouwsector.

42,6 kton

In 2020 bedroeg het verbruik van fosfor gebaseerde meststoffen in de Vlaamse landbouwsector 42,61 kiloton. Van dit totaal bestond ca. 95% uit dierlijke meststoffen.

Wat zien we?

Onderstaande grafiek illustreert de evolutie van het verbruik van fosforgebaseerde meststoffen sinds 2011. In 2020 bedroeg het verbruik in de Vlaamse landbouwsector 42,61 kiloton, wat een afname van 7,6% betekent ten opzichte van 2011. Dierlijke meststoffen vormen de grootste categorie met een aandeel van 94,8%. Een daling van het verbruik ervan voltrok zich tussen 2011 en 2017, waarna een lichte stijging volgde. Het verbruik van kunstmeststoffen vertegenwoordigt een aandeel van 3,0%; omstreeks 2015 en 2016 bedroeg dit 2,3%. Het aandeel uit organische meststoffen bedraagt 2,3% en is doorheen de jaren met een vijfde toegenomen.Waar willen we naartoe?

Meststoffen zijn nodig in de voedselproductie. In Vlaanderen zien we dat de grote benodigde hoeveelheden leiden tot negatieve milieu-effecten. Een zo minimaal mogelijk verbruik kan gerealiseerd worden door middel van diverse strategieën, zoals het opleiden van landbouwers en het toepassen van nieuwe landbouwtechnologieën. Vanuit materialenoogpunt streven we ernaar het verbruik van kunstmatige meststoffen tot een minimum te beperken, gezien de benodigde extra materialen en impacten die bij de productie ervan komen kijken. De voorkeur gaat daarom uit naar dierlijke en organische meststoffen, aangezien deze ons in staat stellen om de voedingscyclus te sluiten.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft inzicht in het verbruik van op fosfor gebaseerde meststoffen binnen de Vlaamse landbouwsector, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen dierlijke, kunstmatige en organische meststoffen. De cijfers worden uitgedruk in kiloton P2O5 en zijn afkomstig uit het jaarlijkse Mestrapport, opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Ontdek meer topics

Waterverbruik in de landbouwsector
66,2 miljoen m³

Waterverbruik in de landbouwsector

Deze indicator geeft het waterverbruik in de Vlaamse landbouwsector weer en identificeert de bronnen van dit water.
Verbruik van stikstof in de landbouwsector
147,4 kton

Verbruik van stikstof in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel op stikstofgebaseerde meststoffen verbruikt worden binnen de Vlaamse landbouwsector.
Productie en verbruik van dierlijke meststoffen
140% (N) - 150% (P)

Productie en verbruik van dierlijke meststoffen

Deze indicator geeft aan wat de verhouding is tussen de dierlijke mestproductie en het verbruik van dierlijke meststoffen in...
Energieverbruik in de landbouwsector
32,16 PJ

Energieverbruik in de landbouwsector

Deze indicator toont aan hoeveel energie er jaarlijks verbruikt wordt in de landbouwsector en welke energiebronnen er worden gebruikt.
Gebruik van landbouwgrond
619 806 ha

Gebruik van landbouwgrond

Deze indicator geeft weer voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt.
Verbruik van grondstoffen voor diervoeders
7 980 kiloton

Verbruik van grondstoffen voor diervoeders

Deze indicator biedt inzicht in de hoeveelheid en afkomst van grondstoffen die verbruikt worden in de productie van diervoeders...
Bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit

Deze indicator toont de evolutie van een aantal bodemparameters die een rol spelen bij de groei van gewassen.