Monitor Circulaire Economie Vlaanderen

Hier maken we met analyses en meer dan 100 indicatoren de stand op van de circulaire economie in Vlaanderen.

Zoeken

Lagen

Buitenlandseimpact Import vanmaterialen 272 miljoen ton Import en export vansecundaire materialen 5 miljoen ton 5 miljoen ton Secundaire materialen 31 miljoen ton Import en exportvan afval Storten bijafvalverwerking 5 miljoen ton 5 miljoen ton 2 miljoen ton Afvalbeheer &recyclage Uitstoot43 miljoen ton Binnenlandseextractie 49 miljoen ton Verwerkte materialen 191 miljoen ton 3 miljoen ton Afvalverbranding CMUR (Circular Material Use Rate) 16,3% Energieverbruik 51 miljoen ton Materiaalverbruik 117 miljoen ton Afval 31 miljoen ton ‘Vaste voorraad’ Export vanmaterialen 161 miljoen ton 238 kiloton Hergebruiken herstel 4 miljoen ton 100 miljoen ton 17 miljoen ton 11 miljoen ton DMI (directe materiaalinput) 321 miljoen ton DMC (binnenlandse materiaalconsumptie) 160 miljoen ton MATERIAALSTROMEN IN VLAANDEREN IN 2020 Interactief schema – klik op de elementen voor meer informatie over de indicatoren. Bron: VITO voor Steunpunt Circulaire EconomieGrafiek: Vlaanderen Circulair Klik voor meer info over de indicator DMI Klik voor meer info over de indicator DMC Klik voor meer info over de indicator RMI DMI DirectMaterial Input321 Mt RMIRaw Material Input 560 Mt Klik voor meer info over de indicator RMC RMC Raw MaterialConsumption 204 Mt DMC Domestic Material Consumption160 Mt Klik voor meer info over de indicator CMUR Klik voor meer info over binnenlandse extractie Klik voor meer info over import Klik voor meer info over de export Klik voor meer info over verwerkte materialen Klik voor meer info over energieverbruik Klik voor meer info over uitstoot Klik voor meer info over het materiaalverbruik Klik voor meer info over hergebruik en herstel Klik voor meer info over de vaste voorraad Klik voor meer info over afval Klik voor meer info over afvalbeheer en recyclage Klik voor meer info over secundaire materialen Klik voor meer info over afvalverbranding
Buitenlandseimpact Import vanmaterialen 272 miljoen ton Import en export vansecundaire materialen 5 miljoen ton 5 miljoen ton Secundairematerialen 31 miljoen ton Import en exportvan afval Storten bijafvalverwerking 5 Mt 5 miljoen ton 2 miljoen ton Afvalbeheer &recyclage Uitstoot43 miljoen ton Binnenlandseextractie 49 miljoen ton Verwerktematerialen 191 miljoen ton 3 miljoen ton Afvalverbranding CMUR (Circular Material Use Rate) 16,3% Energieverbruik 51 miljoen ton Materiaalverbruik 117 miljoen ton Afval 31 miljoen ton ‘Vastevoorraad’ Export vanmaterialen 161 miljoen ton 238 kiloton Hergebruiken herstel 4 miljoen ton 100 miljoen ton 17 miljoen ton 11 miljoen ton DMI (directemateriaalinput) 321 miljoen ton DMC (binnenlandsemateriaalconsumptie) 160 miljoen ton MATERIAALSTROMEN IN VLAANDEREN IN 2020 Interactief schema - klik op de elementen voor meer informatie over de indicatoren. Bron: VITO voor Steunpunt Circulaire EconomieGrafiek: Vlaanderen Circulair Klik voor meer info over de indicator DMI Klik voor meer info over de indicator DMC Klik voor meer info over de indicator RMC DMI DirectMaterialInput321 Mt RMIRawMaterialInput 560 Mt Klik voor meer info over de indicator RMC RMC RawMaterialConsumption 204 Mt DMC DomesticMaterialConsumption160 Mt Klik voor meer info over de indicator CMUR Klik voor meer info over binnenlandse extractie Klik voor meer info over import Klik voor meer info over de export Klik voor meer info over verwerkte materialen Klik voor meer info over energieverbruik Klik voor meer info over uitstoot Klik voor meer info over het materiaalverbruik Klik voor meer info over hergebruik en herstel Klik voor meer info over de vaste voorraad Klik voor meer info over afval Klik voor meer info over afvalbeheer en recyclage Klik voor meer info over secundaire materialen Klik voor meer info over afvalverbranding

Indicatoren

Analyses