Grondstofreserves

Deze indicator schat de grootte van de Vlaamse grondstoffenvoorraden in.

De Vlaamse reserves bestaan vooral uit zand, klei en leem.

Wat zien we?

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de klei-, leem- en zandreserves die in Vlaanderen beschikbaar zijn. Stuk voor stuk zijn het belangrijke grondstoffen voor de bouw en het onderhoud van ons gebouwenpark. De hoeveelheid beschikbaar zand is nadrukkelijk de grootste, gevolgd door klei en leem die twee grootteordes lager liggen. De bepaling van deze voorraden gebeurde reeds een tijd geleden; we kunnen dus geen uitspraken doen over de huidige toestand van de reserves.Waar willen we naartoe?

In Vlaanderen beschikken we over beperkte grondstofreserves, zowel in aard als in hoeveelheden grondstoffen. De schattingen tonen tot op welk niveau we bepaalde grondstoffen kunnen ontginnen in Vlaanderen. Tegelijk zien we dat de vraag naar de beschikbare grondstoffen stijgt als gevolg van de groei van ons gebouwenpark. In een circulaire economie streven we naar een minimale input van nieuwe grondstoffen door de materialen die in gebruik zijn zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in gebruik te houden. Hoe meer we daarin slagen, hoe langer we met de beschikbare voorraden kunnen toekomen en hoe minder impacten door de ontginning ervan veroorzaakt worden, bijvoorbeeld op landschap en biodiversiteit.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator is samengesteld uit de meest recente schattingen van grondstofreserves die voor Vlaanderen beschikbaar zijn. Voor de voorraden op land werden cijfers ontleend uit publicaties van het toenmalige Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Voor de voorraden op zee werden cijfers ontleend uit de rapportering van de FOD Economie.

Ontdek meer topics

Bebouwde oppervlakte
393 551 ha

Bebouwde oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel ruimte er in Vlaanderen ingenomen is voor bebouwing en geeft meer informatie over de...
Open ruimte
969 002 ha

Open ruimte

Deze indicator meet de hoeveelheid open ruimte in Vlaanderen en de evolutie ervan. Zo verkrijgen we meer inzicht in...