Huisvesting en gebouwen

In deze laag focussen we op het behoeftesysteem ‘huisvesting’: hoe wonen en bouwen we? Wat is de voetafdruk van de gebouwen? Welke ongewenste effecten brengt dat met zich mee en welke gunstige tendensen zien we?

Lees hier de analyse >

De markt

Deze groep indicatoren geeft een beeld van de drijvende kracht achter onze huisvesting: de marktvraag naar vastgoed.
Aantal huishoudens
2 926 471 huishoudens

Aantal huishoudens

Deze indicator geeft aan hoe het aantal huishoudens in Vlaanderen op jaarbasis evolueert en biedt inzicht in de vraag...
Aantal bedrijven
714 083 bedrijven

Aantal bedrijven

Deze indicator geeft aan hoeveel bedrijven er jaarlijks actief zijn in Vlaanderen. Dit geeft een beeld van hoeveel kantoor-,...
Woonoppervlakte van residentiële gebouwen
1,2 miljard m²

Woonoppervlakte van residentiële gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de totale woonoppervlakte is van residentiële gebouwen. Dit schetst een beeld van de benodigde...

Voetafdruk

Deze groep indicatoren geeft een beeld van welke druk op onze omgeving onze huisvesting veroorzaakt, in de vorm van uitstoot en verbruik van hulpbronnen.
Materialenvoetafdruk huisvesting
5 t/inw.

Materialenvoetafdruk huisvesting

De materialenvoetafdruk beschrijft de grondstoffen die direct én indirect, via de voorketens in binnen- en buitenland, nodig zijn voor...
Uitstoot van gebouwen en woningen
14 662 kton CO₂-eq.

Uitstoot van gebouwen en woningen

Deze indicator geeft een beeld van de uitstoot van CO₂ en fijnstof die samenhangt met het gebruik van gebouwen....

Toestand hulpbronnen

Deze groep indicatoren geeft een beeld van hoe onze eigen hulpbron-voorraden eraan toe zijn: water, materialen, land en lucht.
Bebouwde oppervlakte
393 551 ha

Bebouwde oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel ruimte er in Vlaanderen ingenomen is voor bebouwing en geeft meer informatie over de...
Grondstofreserves

Grondstofreserves

Deze indicator schat de grootte van de Vlaamse grondstoffenvoorraden in.
Open ruimte
969 002 ha

Open ruimte

Deze indicator meet de hoeveelheid open ruimte in Vlaanderen en de evolutie ervan. Zo verkrijgen we meer inzicht in...

Ongewenste effecten

Deze groep indicatoren geeft een beeld van ongewenste effecten die ons huisvestingsysteem mee veroorzaakt.
Aantal daklozen
5 456

Aantal daklozen

Deze indicator geeft aan hoeveel daklozen er zijn in Vlaanderen. Dakloosheid is de meest extreme vorm van niet-ingevulde behoefte...
Aantal personen getroffen door fijnstof
99,95% van de bevolking

Aantal personen getroffen door fijnstof

Deze indicator meet het aandeel van de Vlaamse bevolking dat blootgesteld is aan fijnstof (PM2,5) op jaarbasis en dagbasis.
Aantal personen bedreigd door waterschaarste
3,22 miljoen

Aantal personen bedreigd door waterschaarste

Deze indicator toont aan hoeveel personen in België geraakt worden door waterschaarste en een tekort aan water. De indicator...

Gewenste veranderingen

Deze groep indicatoren geeft een beeld van veranderingen die maatschappij en beleid willen aanvuren.
Gemiddelde leeftijd van gebouwen
58,8 jaar

Gemiddelde leeftijd van gebouwen

Deze indicator geeft de gemiddelde leeftijd van gebouwen in Vlaanderen weer.
Gebruiksefficiëntie van de woonoppervlakte
0,24 - 7,6 m² / m² perceel

Gebruiksefficiëntie van de woonoppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel bewoonbare oppervlakte een gebouw biedt ten opzichte van het perceel dat een gebouw inneemt....
Energie-efficiëntie van gebouwen
313 kWh/m²

Energie-efficiëntie van gebouwen

Deze indicator geeft een indruk van de energie-efficiëntie van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Die efficiëntie wordt bepaald op basis...
Aantal sociale woningen
157 504 sociale woningen

Aantal sociale woningen

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen beschikbaar en verhuurd zijn in Vlaanderen.
Aantal renovaties
21 077 vergunningen

Aantal renovaties

Deze indicator toont het jaarlijkse aantal renovatievergunningen voor residentiële en niet-residentiële gebouwen.
Recyclagegraad van bouwmaterialen
96%

Recyclagegraad van bouwmaterialen

Deze indicator biedt meer inzicht in de recyclagegraad van bouwmaterialen.