Huisvesting

In deze laag focussen we op het behoeftesysteem ‘huisvesting’: hoe wonen en bouwen we? Wat is de voetafdruk van de gebouwen? Welke ongewenste effecten brengt dat met zich mee en welke gunstige tendensen zien we?

Lees hier de analyse >

De markt

Deze groep indicatoren geeft een beeld van de drijvende kracht achter onze huisvesting: de marktvraag naar vastgoed.
Aantal huishoudens
2 845 252 huishoudens

Aantal huishoudens

Deze indicator geeft aan hoe het aantal huishoudens in Vlaanderen evolueert op jaarbasis. In combinatie met de evolutie in...
Aantal bedrijven
679 105 bedrijven

Aantal bedrijven

Deze indicator geeft aan hoeveel bedrijven er jaarlijks actief zijn in Vlaanderen. Dit geeft een beeld van hoeveel kantoor-,...
Oppervlakte van residentiële gebouwen
1,2 miljard m²

Oppervlakte van residentiële gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de totale oppervlakte is van residentiële gebouwen. Dit schetst een beter beeld van de...
Oppervlakte van niet-residentiële gebouwen
32,9 miljoen m²

Oppervlakte van niet-residentiële gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de totale oppervlakte is van niet-residentiële gebouwen. Dat schetst een beter beeld van de...

Voetafdruk

Deze groep indicatoren geeft een beeld van welke druk op onze omgeving onze huisvesting veroorzaakt, in de vorm van uitstoot en verbruik van hulpbronnen.
Materialenvoetafdruk van het gebouwenpark
28 936 kton

Materialenvoetafdruk van het gebouwenpark

Deze indicator meet de materialenvoetafdruk van de Vlaamse bouwsector en huisvesting op jaarbasis. De cijfers worden uitgedrukt in kiloton.
Koolstofvoetafdruk van het gebouwenpark
22 077 kton CO₂-eq.

Koolstofvoetafdruk van het gebouwenpark

Deze indicator meet de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse bouwsector en huisvesting op jaarbasis. De cijfers worden uitgedrukt in CO2-equivalenten.
Materialenvoetafdruk van de bouwsector
34 746 kton

Materialenvoetafdruk van de bouwsector

Deze indicator biedt een beter inzicht in de materialenvoetafdruk van huisvesting in Vlaanderen. Die wordt bepaald door een schatting...
Materialenvoetafdruk van de verwarming van gebouwen
466 PJ

Materialenvoetafdruk van de verwarming van gebouwen

De verwarming van gebouwen in Vlaanderen is één van de grootste energieverbruikers en één van de belangrijkste oorzaken van...
Uitstoot van gebouwen en woningen
8 360 kton CO₂-eq.

Uitstoot van gebouwen en woningen

Deze indicator geeft een beeld van de uitstoot van CO2 en fijnstof, veroorzaakt door gebouwen. Zowel de uitstoot tijdens...

Toestand hulpbronnen

Deze groep indicatoren geeft een beeld van hoe onze eigen hulpbron-voorraden eraan toe zijn: water, materialen, land en lucht.
Bebouwde oppervlakte
387 748 ha

Bebouwde oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel oppervlakte er in Vlaanderen bebouwd is en geeft meer informatie over de mate van...
Grondstof-, brandstof- en waterreserves
911 900 kton zand

Grondstof-, brandstof- en waterreserves

Deze indicator geeft aan hoe de materialenreserves die nodig zijn voor het gebouwenpark in Vlaanderen ervoor staan. Op die...
Emissieconcentraties
415 ppm CO₂

Emissieconcentraties

Deze indicator meet de emissieconcentraties in Vlaanderen en vergelijkt ze met de internationale doelstellingen.
Open ruimte
974 807 ha

Open ruimte

Deze indicator meet de emissieconcentraties in Vlaanderen en vergelijkt ze met de internationale doelstellingen.

Ongewenste effecten

Deze groep indicatoren geeft een beeld van ongewenste effecten die ons huisvestingsysteem mee veroorzaakt.
Aantal daklozen
5 456

Aantal daklozen

Deze indicator geeft aan hoeveel daklozen er zijn in Vlaanderen. Op die manier krijgen we meer inzicht in de...
Aantal personen getroffen door uitstoot
96% van de bevolking

Aantal personen getroffen door uitstoot

Deze indicator meet hoeveel mensen er getroffen worden door uitstoot. Dit laat ons toe om te berekenen wat de...
Aantal personen bedreigd door waterschaarste
3 221 563

Aantal personen bedreigd door waterschaarste

Deze indicator toont aan hoeveel personen in België geraakt worden door waterschaarste en een tekort aan water. De indicator...

Gewenste veranderingen

Deze groep indicatoren geeft een beeld van veranderingen die maatschappij en beleid willen aanvuren.
Gemiddelde levensduur van gebouwen
57,2 jaar

Gemiddelde levensduur van gebouwen

De levensduur van gebouwen in Vlaanderen stijgt, een trend die helemaal past in het circulaire model. Deze indicator geeft...
Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte
7 156 m²/ha

Gebruiksefficiëntie van de oppervlakte

Deze indicator geeft aan hoeveel bruikbare oppervlakte een gebouw biedt en hoeveel ruimte dat gebouw daarvoor nodig heeft. Dat...
Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden
205 000 lege woningen

Gebruiksefficiëntie van bestaande wooneenheden

Deze indicator geeft aan wat gebruiksefficiënte is van bestaande wooneenheden in Vlaanderen.
Verwarmingsefficiëntie van gebouwen
389 kWh/m²

Verwarmingsefficiëntie van gebouwen

Deze indicator geeft aan wat de verwarmingsefficiëntie is van gebouwen tijdens hun gebruiksfase. Die efficiëntie wordt bepaald op basis...
Aantal verhuurde sociale woningen
156 744 sociale woningen

Aantal verhuurde sociale woningen

Deze indicator geeft aan hoeveel sociale woningen verhuurd zijn in Vlaanderen. Sociale woningen zijn dankzij hun betaalbare prijs een...
Aantal renovaties en reparaties
19 851 vergunningen

Aantal renovaties en reparaties

Renovatie is een circulaire strategie. Er worden immers bestaande gebouwen gerepareerd om hun levensduur te verlengen en efficiënter te...
Recyclagegraad van bouwmaterialen
96,9%

Recyclagegraad van bouwmaterialen

Deze indicator biedt meer inzicht in de recyclagegraad van bouwmaterialen in Vlaanderen. Er wordt hiervoor gekeken naar de hoeveelheid...