Energieverbruik in de landbouwsector

Deze indicator toont aan hoeveel energie er jaarlijks verbruikt wordt in de landbouwsector en welke energiebronnen er worden gebruikt.

32,16 PJ

Het totale netto primaire energiegebruik door de landbouwsector bedroeg in 2021 32,161 petajoule.

Wat zien we?

In het jaar 2021 bedroeg het totale netto primaire energieverbruik in de landbouwsector 32 161 terajoule (TJ), ofwel 32,16 petajoule (PJ). Deze cijfers laten een stijging van 28% zien ten opzichte van 2012.Aardgas is de voornaamste energiedrager, dit is deels als gevolg van de bevordering van aardgas als de schoonste fossiele brandstof door de Vlaamse overheid en de opkomst van warmte-krachtkoppelingsinstallaties (WKK’s). Door deze laatste ontwikkeling en door de toenemende plaatsing van zonnepanelen is de Vlaamse landbouwsector in toenemende mate een nettoproducent van elektriciteit geworden: in 2021 heeft de landbouwsector 5 102 TJ meer elektriciteit op het net geplaatst dan hij heeft afgenomen.Waar willen we naartoe?

Energie is nodig voor de voedselproductie. De productie van energie vergt materialen en zorgt voor negatieve impacten. In een circulaire economie willen we voedsel produceren met verhoudingsgewijs zo min mogelijk energievebruik. We moeten de beschikbare energiebronnen dus efficiënter gebruiken en meer inzetten op hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft inzicht in het jaarlijkse energieverbruik binnen de landbouwsector en biedt informatie over de specifieke energiebronnen die worden aangewend. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij stelt deze cijfers ter beschikking; ze zijn afkomstig uit de energiebalans van Vlaanderen.

Ontdek meer topics

Waterverbruik in de landbouwsector
66,2 miljoen m³

Waterverbruik in de landbouwsector

Deze indicator geeft het waterverbruik in de Vlaamse landbouwsector weer en identificeert de bronnen van dit water.
Verbruik van stikstof in de landbouwsector
147,4 kton

Verbruik van stikstof in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel op stikstofgebaseerde meststoffen verbruikt worden binnen de Vlaamse landbouwsector.
Verbruik van fosfor in de landbouwsector
42,6 kton

Verbruik van fosfor in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel op fosfor gebaseerde meststoffen verbruikt worden binnen de Vlaamse landbouwsector.
Productie en verbruik van dierlijke meststoffen
140% (N) - 150% (P)

Productie en verbruik van dierlijke meststoffen

Deze indicator geeft aan wat de verhouding is tussen de dierlijke mestproductie en het verbruik van dierlijke meststoffen in...
Gebruik van landbouwgrond
619 806 ha

Gebruik van landbouwgrond

Deze indicator geeft weer voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt.
Verbruik van grondstoffen voor diervoeders
7 980 kiloton

Verbruik van grondstoffen voor diervoeders

Deze indicator biedt inzicht in de hoeveelheid en afkomst van grondstoffen die verbruikt worden in de productie van diervoeders...
Bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit

Deze indicator toont de evolutie van een aantal bodemparameters die een rol spelen bij de groei van gewassen.