Energieverbruik in de landbouwsector

Deze indicator toont aan hoeveel energie er jaarlijks verbruikt wordt in de landbouwsector en welke energiebronnen er worden gebruikt.

31,7 PJ

In 2018 was de landbouw slechts verantwoordelijk voor 2% van het totale energieverbruik in Vlaanderen.

Wat zien we?

De grafiek hieronder toont aan hoeveel energie de landbouwsector in Vlaanderen verbruikt en maakt daarbij een onderscheid tussen de verschillende energiebronnen. Hoewel het verbruik jaar op jaar verschilt, meestal afhankelijk van de weersomstandigheden, zien we over het algemeen een stijgende trend. Omdat de landbouwsector ook energie aanlevert op het net kunnen we ondanks die stijging toch spreken van een evenwicht.

Aardgas is de meest gebruikte energiebron. Dat valt te verklaren door de regelgeving die de landbouwbedrijven stimuleert om warmtekrachtkoppelingsinstallaties te plaatsen. Daarnaast zien we een stijging van het gebruik van biomassa. We hebben op dit moment nog geen gegevens over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we het energieverbruik verminderen. We moeten de beschikbare energiebronnen dus efficiënter gebruiken en meer inzetten op hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont hoeveel energie er jaarlijks verbruikt wordt in de landbouwsector en welke energiebronnen er worden gebruikt. Deze gegevens worden verzameld door het Departement Landbouw en Visserij.

Ontdek meer topics

Totale waterverbruik
61 miljoen m³

Totale waterverbruik

Deze indicator meet hoeveel water er in de Vlaamse landbouwsector wordt gebruikt en waar dit water vandaan komt.
Duurzaam waterverbruik
37%

Duurzaam waterverbruik

Deze indicator toont aan hoeveel van het Vlaamse waterverbruik in de landbouwsector van duurzame oorsprong is.
Gebruik van stikstof in de landbouwsector
147,2 kton

Gebruik van stikstof in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van stikstof gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast geeft hij weer...
Gebruik van fosfor in de landbouwsector
42,6 kton

Gebruik van fosfor in de landbouwsector

Deze indicator meet hoeveel meststoffen op basis van fosfor gebruikt worden in de Vlaamse landbouwsector. Daarnaast toont hij ook...
Productie en gebruik van dierlijke meststoffen
137% (N) - 147% (P)

Productie en gebruik van dierlijke meststoffen

Deze indicator geeft aan wat de verhouding is tussen de mestproductie van het vee en het gebruik van dierlijke...
Ruimtelijke verdeling
50% landbouwgrond

Ruimtelijke verdeling

Deze indicator geeft meer inzicht in de ruimtelijke verdeling van Vlaanderen.
Gebruik van landbouwgrond
617 081 ha

Gebruik van landbouwgrond

Deze indicator geeft weer voor welke doeleinden de Vlaamse landbouwgrond gebruikt wordt.
Gebruik van diervoeders
7 756 kton

Gebruik van diervoeders

Deze indicator schetst een beeld van enerzijds de totale productie van mengvoeders in België en anderzijds het aandeel restmaterialen...
Bodemgebruik in Vlaanderen

Bodemgebruik in Vlaanderen

Deze indicator toont de evolutie van enerzijds 7 bodemnutriënten die een rol spelen voor de groei van gewassen en...