Aantal bussen

Deze indicator toont het aantal bussen in Vlaanderen.

2 235 bussen openbaar vervoer

In 2022 waren er 2 235 bussen voor openbaar vervoer. Dit aantal is min of meer constant over meer dan tien jaren.

Wat zien we? 

In Vlaanderen rijden er gemiddeld 2300 bussen rond gebruikt voor openbaar vervoer. Dat aantal is gedurende meer dan tien jaar ongeveer constant gebleven en bedraagt ongeveer een kwart van het totale aantal bussen in Vlaanderen.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we naar een stijgend aandeel van gedeelde mobiliteit, naast het inzetten op actieve verplaatsingsmodi zoals fietsen. Performante systemen van openbaar vervoer zijn uitstekende manieren om het materiaalbeslag van ons mobiliteitssysteem minimaal te krijgen.

Wat meet deze indicator?

Het aantal bussen ingezet door vervoersmaatschappij De Lijn wordt gerapporteerd via haar jaarverslagen. Tot en met 2017 publiceerde de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer cijfers over bussen voor alle gebruik.

Ontdek meer topics

Modale verdeling in personenkilometers
66% met de auto

Modale verdeling in personenkilometers

Deze indicator biedt ons meer inzicht in het aantal afgelegde personenkilometers per vervoersmiddel.
Aantal personenwagens
3 562 489 wagens

Aantal personenwagens

Deze indicator meet de omvang van het wagenpark in Vlaanderen.
Gebruiksefficiëntie van auto’s
1,8 passagiers/wagen

Gebruiksefficiëntie van auto’s

Deze indicator toont hoeveel inzittenden er gemiddeld zijn tijdens autoverplaatsingen.
Autodelen
173 759 gebruikers

Autodelen

Deze indicator geeft het aantal lidmaatschappen voor autodelen in Vlaanderen aan.
Gebruiksintensiteit van bussen
83 136 km/jaar

Gebruiksintensiteit van bussen

Deze indicator schetst hoe intens bussen gebruikt worden.
Aantal vrachtvoertuigen
598 585 voertuigen

Aantal vrachtvoertuigen

Deze indicator geeft informatie over het aantal en het type vrachtvoertuigen.