Aantal bussen

Deze indicator geeft een beter inzicht in het aantal bussen in Vlaanderen. In een circulaire economie willen we het gebruik van gedeeld vervoer zoals bussen en actievere transportmethoden opdrijven om zo het aantal privéauto’s terug te dringen.

8 969 bussen

  • In 2017 waren er in totaal ongeveer 9000 bussen.
  • Dat aantal bleef ongeveer constant doorheen de rapporteringsperiode.

Wat zien we? 

In Vlaanderen rijden er zo’n 10 000 bussen rond waarvan een kwart wordt gebruikt voor openbaar vervoer (OV). Dat aantal is doorheen de jaren zo goed als constant gebleven. We zien slechts een kleine neerwaartse trend in het totale aantal bussen en in 2014 een beperkte piek in het aantal voertuigen voor OV.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we de materiaal- en koolstofvoetafdruk van onze mobiliteit zo klein mogelijk houden. Dat betekent dat het aantal benodigde voertuigen naar beneden moet, in het bijzonder door in te zetten op het gebruik van gedeeld transport en andere, actievere transportmethoden. Minder OV en andere bussen is daarom niet wenselijk. We moeten echter ook kijken naar de bezettingsgraad van de bussen om de trends in het gebruik van openbaar vervoer in Vlaanderen te kunnen begrijpen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet het totale aantal bussen (OV en andere) dat in Vlaanderen in gebruik is. De resultaten zijn gebaseerd op gegevens uit verschillende bronnen. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Transport is de hoofdbron met gegevens die teruggaan tot 2017. Voor de bussen van het OV haalden we data uit de jaarverslagen van De Lijn. Er zijn nog diepgaandere analyses nodig om het gebruik van bussen in relatie tot de bezettingsgraad verder te onderzoeken.

Ontdek meer topics

Modale verdeling in personenkilometers
85,2 miljard km/jaar

Modale verdeling in personenkilometers

Deze indicator biedt ons meer inzicht in het gecombineerde aantal afgelegde personenkilometers voor alle vervoermiddelen samen. Zo krijgen we...
Aantal personenwagens
3 544 324 wagens

Aantal personenwagens

In 2020 waren er 3,5 miljoen auto’s ingeschreven in Vlaanderen. Een cijfer dat de laatste jaren is blijven stijgen.
Gebruiksintensiteit van auto’s
14 483 km/jaar

Gebruiksintensiteit van auto’s

De gebruiksintensiteit van auto’s is de verhouding tussen het aantal auto’s en het aantal kilometers dat ze rijden. Zo...
Gebruiksefficiëntie van auto’s
1,29 passagiers/wagen

Gebruiksefficiëntie van auto’s

Deze indicator drukt de verhouding uit tussen het aantal kilometers dat een auto rijdt en het aantal kilometers dat...
Aandeel autodelen
82 226 autodelers

Aandeel autodelen

Deze indicator geeft aan hoeveel mensen in Vlaanderen er een abonnement voor autodelen hebben. Autodelen is een circulair bedrijfsmodel...
Gebruiksintensiteit van bussen
45 000 km/jaar

Gebruiksintensiteit van bussen

Deze indicator schetst de intensiteit van het busgebruik of hoe vaak bussen gebruikt worden. Met een maximale intensiteit van...
Modale verdeling van het goederenvervoer
55,4 miljard tonkm

Modale verdeling van het goederenvervoer

Deze indicator biedt meer informatie over de modale verdeling van het goederenvervoer tussen vrachtwagens, treinen en schepen. Hij wordt...
Aantal vrachtvoertuigen
552 404 voertuigen

Aantal vrachtvoertuigen

Deze indicator geeft informatie over het aantal en het type vrachtvoertuigen. Deze categorie voertuigen omvat (hoofdzakelijk) vrachtwagens, bestelwagens en...
Gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen
105 010 miljard km

Gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen

Deze indicator meet de gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen (vrachtwagens). Die gebruiksintensiteit kan gemeten worden als het aantal kilometers per voertuig...