Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In Vlaanderen worden er drie verschillende verwerkingsprocessen toegepast, namelijk: hergebruik, herprofilering en recyclage.

101% ingezameld

  • In 2020 werden er 101% banden ingezameld. Het grootste deel daarvan (92%) werd echter gerecycleerd tot producten met een lage waarde.
  • Slechts 4% van de banden werd hergebruikt. Een gelijkaardig aantal werd geherprofileerd. 

Wat zien we?

Het aantal ingezamelde banden schommelt al een aantal jaar rond de 100%. De laagste hoeveelheid werd gemeten in 2011 (88%) en de hoogste in 2020 (101%). Hoewel er tussen 2013 en 2015 een stijging te zien was in het hergebruik, is dat in 2020  weer gedaald tot 4%. Deze daling lijkt overeen te komen met een stijging van de recyclage. Momenteel wordt het grootste deel van de ingezamelde banden (tussen 70% en 92%) gerecycleerd tot granulaat rubber. De hoogste waarde werd bereikt in 2020. Tussen 2010 en 2012 was er een stijging in de herprofilering van het aantal ingezamelde banden tot 15% maar in 2020 is dat cijfer terug gezakt naar 4%. Gelukkig zien we in de voorbije jaren wel een daling van de hoeveelheid banden die verbrand worden. Vandaag gebeurt dat met nog maar 3% van alle ingezamelde banden.

Waar willen we naartoe?

Afvalbeheer is een cruciaal onderdeel van de circulaire economie. Om de waarde van materialen zo lang mogelijk te behouden moeten we streven naar een maximale valorisatie van End-of-Life producten. Het doel is om materialen zo lang mogelijk in de cyclus te houden en voorrang te geven aan de ‘betere’ CE-strategieën, namelijk hergebruik en herprofilering.

De verschillende strategieën zijn:

  • Hergebruik: dit is de meest waardevolle mogelijkheid, zowel op economisch vlak als op vlak van materialengebruik. Het potentieel van deze strategie hangt echter af van de kwaliteit van de banden.
  • Herprofilering: deze strategie wordt enkel toegepast op banden van vrachtwagens en houdt in dat de banden onderhouden worden met het oog op een langer gebruik.
  • Recyclage: hierbij worden de banden verwerkt tot granulaat dat vervolgens gebruikt wordt voor kleine wielen, tegels en tapijten. Een klein deel wordt ook gebruikt als reductoren voor de staalproductie.
  • Energetische valorisatie: hier worden de banden gebruikt in de cementindustrie of (een klein deel) in pyrolyse-installaties voor energieproductie.

Momenteel betekent recyclage vooral downcycling van materialen. Om de waarde van deze oplossingen beter te begrijpen in het kader van een circulaire economie moeten we onderzoeken wat er vervangen werd en wat de bredere impact is van deze vervangingen.

Wat meet deze indicator?

De gegevens bevatten het aantal ingezamelde banden in België en de procentuele verdeling ervan over de verschillende verwerkingsprocessen. De hoeveelheid banden omvat alle soorten banden: van auto’s, vrachtwagens en van landbouw- en industriële machines. De gegevens zijn afkomstig van Recytyre via OVAM. Recytyre is een beheersorganisme dat instaat voor de inzameling en verwerking van oude banden en biedt informatie over de prestaties van deze processen. Het aantal ingezamelde banden is enkel beschikbaar voor heel België maar we gaan ervan uit dat de situatie in Vlaanderen gelijkaardig is.

Ontdek meer topics

Nieuwe auto’s op de markt
628 323 auto's

Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont aan hoeveel nieuwe auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat dan zowel om nieuwe als om...
Gewicht van nieuwe auto’s op de markt
1 507 kg

Gewicht van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe...
Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt
108,4 g CO₂-eq./km

Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO2-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij biedt...
Brandstofverbruik van het wegverkeer
225 PJ

Brandstofverbruik van het wegverkeer

Tijdens de levenscyclus van voertuigen wordt hun impact grotendeels bepaald door brandstofverbruik. Deze indicator geeft aan welk type en...
Uitstoot van het wegverkeer
14 400 kton CO₂-eq.

Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit verbruik veroorzaakt...
Kilometerstand van gesloopte wagens
193 000 km

Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum....
Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens
16,8 jaar

Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is...
Valorisatie van gesloopte wagens
97% gerecupereerd

Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van gesloopte auto’s die einde levensduur (EOL) zijn in België. De...