Valorisatie van oude banden

Deze indicator geeft aan hoeveel afgedankte banden er in België worden ingezameld en hoe die vervolgens verwerkt worden. In België worden er vier verschillende verwerkingsprocessen toegepast, namelijk: hergebruik, herprofilering, recyclage en energetische valorisatie.

91% ingezameld

  • In 2022 werd er 91% van de afgedankte banden ingezameld (t.o.v. Belgische markt). Het grootste deel daarvan (93%) werd gerecycleerd .
  • Slechts 3% van de banden werd hergebruikt. Een gelijkaardig aandeel werd geherprofileerd.

Wat zien we?

Het aantal ingezamelde banden schommelt al een aantal jaar rond de 100%. De laagste hoeveelheid werd gemeten in 2011 (88%) en de hoogste in 2020 (101%). Hoewel er tussen 2013 en 2015 een stijging te zien was in het hergebruik, is dat in 2022 weer gedaald tot 3%. Deze daling lijkt overeen te komen met een stijging van de recyclage. Momenteel wordt het grootste deel van de ingezamelde banden (tussen 70% en 93%) gerecycleerd tot rubbergranulaat. De hoogste waarde werd bereikt in 2022. Tussen 2010 en 2012 was er een stijging in de herprofilering van het aantal ingezamelde banden tot 15% maar in 2022 is dat cijfer terug gezakt naar 3%. We zien in de periode 2010-2022  wel een daling van het aandeel ingezamelde  banden dat verbrand wordt. In 2022 gebeurde dat met nog maar 0,2% van alle ingezamelde banden.

Waar willen we naartoe?

Om de waarde van materialen zo lang mogelijk te behouden moeten we streven naar een maximale valorisatie van afgedankte banden . Het doel is om banden en hun materialen zo lang mogelijk in de cyclus te houden en voorrang te geven aan de hogere CE strategieën, namelijk hergebruik en herprofilering.

De verschillende strategieën voor de valorisatie afgedankte banden zijn:

  • Hergebruik: dit is de meest waardevolle mogelijkheid, zowel op economisch vlak als op vlak van materialengebruik. Het potentieel van deze strategie hangt echter af van de kwaliteit van de banden.
  • Herprofilering: deze strategie wordt enkel toegepast op banden van vrachtwagens en houdt in dat de banden onderhouden worden met het oog op een langer gebruik.
  • Recyclage: hierbij worden de banden verwerkt tot granulaat dat vervolgens gebruikt wordt voor kleine wielen, tegels en tapijten. Een klein deel wordt ook gebruikt als reductoren voor de staalproductie.
  • Energetische valorisatie: hier worden de banden gebruikt in de cementindustrie of (een klein deel) in pyrolyse-installaties voor energieproductie.

Momenteel betekent recyclage vooral downcycling van materialen. Om de waarde van deze oplossingen beter te begrijpen in het kader van een circulaire economie moeten we onderzoeken wat er vervangen werd en wat de bredere impact is van deze vervangingen.

Wat meet deze indicator?

De gegevens bevatten het aantal ingezamelde banden in België en de procentuele verdeling ervan over de verschillende verwerkingsprocessen. De hoeveelheid banden omvat alle soorten banden: van auto’s, vrachtwagens en van landbouw- en industriële machines. De gegevens zijn afkomstig van Recytyre via de OVAM. Recytyre is een beheersorganisme dat instaat voor de inzameling en verwerking van oude banden en biedt informatie over de prestaties van deze processen. Het aantal ingezamelde banden is enkel beschikbaar voor heel België, maar we gaan ervan uit dat de situatie in Vlaanderen gelijkaardig is.

Ontdek meer topics

Nieuwe auto’s op de markt
577 616 auto's

Nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator toont hoeveel auto’s er jaarlijks ingeschreven worden. Het gaat zowel om nieuwe als om tweedehands auto’s.
Massa van nieuwe auto’s op de markt
1694 kg

Massa van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft de gemiddelde massa weer van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt. Hij toont dus aan hoe...
Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt
73,9 g CO₂-eq./km

Uitstoot en ecoscores van nieuwe auto’s op de markt

Deze indicator geeft aan wat de ecoscores en CO₂-uitstoot zijn van nieuwe auto’s op de Vlaamse markt.
Uitstoot van het wegverkeer
15 183 kton CO₂-eq.

Uitstoot van het wegverkeer

Deze indicator meet de impact van het brandstofverbruik door voertuigen in Vlaanderen op basis van de broeikasgasuitstoot die dit...
Kilometerstand van gesloopte wagens
192 593 km

Kilometerstand van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde kilometerstand van auto’s op het moment van inlevering voor sloop bij een erkend centrum....
Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens
18,1 jaar

Gemiddelde leeftijd van gesloopte wagens

Deze indicator meet de gemiddelde leeftijd van auto’s wanneer ze bij een erkend sloopcentrum worden ingeleverd. De bedoeling is...
Valorisatie van gesloopte wagens
97,6% gerecupereerd

Valorisatie van gesloopte wagens

Deze indicator biedt meer informatie over de valorisatie van auto’s die in België gesloopt worden in België. De gerapporteerde...