Omzet van de erkende kringloopcentra

Deze indicator toont de grootte van de sector van erkende kringloopcentra in Vlaanderen aan de hand van omzetcijfers.

€ 74,8 miljoen

De omzet van de erkende kringloopcentra in Vlaanderen  is sinds 1995 blijven stijgen. In 2022 bedroeg hij € 74,8 miljoen.

Wat zien we?

De omzet van de erkende kringloopcentra is sinds 1995 alleen maar gestegen, de tijdelijke dip in coronajaar 2020 niet te na gesproken. Kringloopcentra genereren  voornamelijk omzet uit de verkoop van huisraad (een samenvoeging van verschillende productcategorieën, waaronder boeken en multimedia, huisraad, vrije tijd en doe-het-zelf), textiel, EEA en meubelen.Waar willen we naartoe?

Hergebruik van materialen en producten is een essentieel onderdeel van de circulaire economie. Meer moeite doen om producten langer in gebruik te houden komt hier letterlijk tot uiting: naast het strikte hergebruik (van een afgedankt product in goede staat door een andere gebruiker in dezelfde functie) verstaan we hieronder ook:

  • herstel: reparatie en onderhoud van een kapot product voor hergebruik in zijn oude functie
  • refurbishment: opknappen of moderniseren van een oud product
  • remanufacturing: onderdelen van een afgedankt product gebruiken in een nieuw product met dezelfde functie
  • repurposing: een afgedankt product of onderdelen ervan gebruiken in een nieuw product met een andere functie

Erkende kringloopcentra in Vlaanderen zijn plaatsen waar tweedehands spullen een nieuw leven krijgen. Ze vormen een belangrijke schakel in een circulaire economie en deze willen we zien groeien omdat hergebruik hier centraal staat: afval wordt zo vermeden en de aankoop van nieuwe spullen wordt overbodig gemaakt. De kringloopsector heeft heel wat ervaring en kennis opgebouwd wat betreft de verschillende vormen van hergebruik. Op die manier vormt de sector een belangrijke schakel in de overgang naar een circulair economisch model. Bovendien heeft het departement Werk en Sociale Economie zo goed als alle kringloopcentra in Vlaanderen erkend als sociale werkplaatsen. Langdurig werklozen en laaggeschoolden krijgen hier de kans om opleidingen te volgen en voldoende werkervaring op te bouwen om later door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Wat meet deze indicator?

De indicator meet de jaarlijkse omzet van de erkende kringloopcentra in Vlaanderen. De kringloopcentra rapporteren jaarlijks hun resultaten aan de OVAM, die op basis daarvan een inschatting maakt van het hergebruik via de kringloopcentra in Vlaanderen.

Ontdek meer topics

Materiaalproductiviteit
0,43 - 1,47 €/kg

Materiaalproductiviteit

De materiaalproductiviteit is de verhouding tussen het bruto binnenlands product en het materiaalverbruik en drukt de efficiëntie van dit...
Tewerkstelling in circulaire bedrijfstakken
45 000 tewerkgestelden

Tewerkstelling in circulaire bedrijfstakken

Deze indicator toont de evolutie van de tewerkstelling in circulaire bedrijfstakken in Vlaanderen. Het betreft banen in sectoren die...
Omzet in de circulaire economie
€ 22 miljard

Omzet in de circulaire economie

Deze indicator meet de omzet van een aantal circulaire bedrijfstakken in Vlaanderen.
Herstelsector
+15% omzet

Herstelsector

Deze indicator brengt een aantal databronnen samen die meer inzicht verschaffen in de herstelsector.