Uitstoot van gebouwen en woningen

Deze indicator geeft een beeld van de uitstoot van CO2 en fijnstof, veroorzaakt door gebouwen. Zowel de uitstoot tijdens de constructiefase als tijdens de gebruiksfase worden hier in rekening gebracht.

8 360 kton CO₂-eq.

In 2019 bedroeg de totale uitstoot van gebouwen tijdens de constructiefase 8,36 miljoen ton CO2-equivalenten en 17 170 ton fijnstofequivalenten.

In 2018 bedroeg de uitstoot als gevolg van de verwarming van gebouwen 14,29 miljoen ton CO2-equivalenten en 9 929 ton fijnstofequivalenten. In beide gevallen is dat een daling ten opzichte van 2016 en 2017.

Wat zien we?

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de uitstoot tijdens de constructiefase van nieuwe gebouwen in 2019 in Vlaanderen. De uitstoot in deze fase is het gevolg van de materialenconsumptie. Zoals de cijfers aantonen zijn niet-residentiële gebouwen in deze fase verantwoordelijk voor het grootste deel van de uitstoot.De figuur hieronder illustreert de uitstoot als gevolg van de verwarming van gebouwen. Het is duidelijk te zien dat residentiële gebouwen hier de grootste bron van uitstoot zijn. Wanneer we kijken naar de uitstoot van fijnstof zijn ze zelfs verantwoordelijk voor 99% van alle fijnstofvervuiling. Dat komt omdat 600.000 woningen gebruik maken van hout als voornaamste of tweede verwarmingsbron, zonder filterinstallaties in de schouw.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie willen we de materialenconsumptie en uitstoot tot een minimum beperken. Om dit doel te bereiken zullen we materialen en energiebronnen efficiënter moeten gebruiken, en dit zowel tijdens de constructie- als de gebruiksfase.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator toont aan wat de uitstoot is van gebouwen in de constructiefase en in de gebruiksfase als gevolg van verwarming. De gegevens over de constructiefase zijn een inschatting van Gabi software.

Ontdek meer topics

Materialenvoetafdruk van het gebouwenpark
28 936 kton

Materialenvoetafdruk van het gebouwenpark

Deze indicator meet de materialenvoetafdruk van de Vlaamse bouwsector en huisvesting op jaarbasis. De cijfers worden uitgedrukt in kiloton.
Koolstofvoetafdruk van het gebouwenpark
22 077 kton CO₂-eq.

Koolstofvoetafdruk van het gebouwenpark

Deze indicator meet de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse bouwsector en huisvesting op jaarbasis. De cijfers worden uitgedrukt in CO2-equivalenten.
Materialenvoetafdruk van de bouwsector
34 746 kton

Materialenvoetafdruk van de bouwsector

Deze indicator biedt een beter inzicht in de materialenvoetafdruk van huisvesting in Vlaanderen. Die wordt bepaald door een schatting...
Materialenvoetafdruk van de verwarming van gebouwen
466 PJ

Materialenvoetafdruk van de verwarming van gebouwen

De verwarming van gebouwen in Vlaanderen is één van de grootste energieverbruikers en één van de belangrijkste oorzaken van...