Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)

De circulariteitsgraad van het materiaalgebruik, ook wel bekend als de CMUR (circular material use rate), is de ratio van het circulair materiaalgebruik ten opzichte van het totale materiaalgebruik. Deze indicator meet hoeveel materiaal er werd gerecupereerd en geherintroduceerd in de markt. De CMUR-indicator focust op de inspanningen van een land om afval te verzamelen voor recyclage en recuperatie.

20,7%

Tussen 2014 en 2018 steeg de CMUR voor Vlaanderen van 15,9% naar 20,7%. De oorzaak was een sterke stijging in de hoeveelheid afval dat op binnenlandse sites gerecycleerd werd.

Wat zien we? 

In de periode tussen 2014 en 2018 kende de CMUR voor Vlaanderen een sterke stijging: het cijfer evolueerde van 15,9% in 2014 over 19,0% in 2016 naar 20,7% in 2018. De belangrijkste oorzaak voor deze stijging was een sterke toename van de hoeveelheid afval dat gerecycleerd werd op binnenlandse recuperatiesites. Met een graad van 20,7% in 2018 kwam Vlaanderen dicht in de buurt van Frankrijk en België. Het situeerde zich tussen enerzijds Duitsland, Luxemburg en de EU27_2020, die allen een lagere graad hebben, en anderzijds Nederland dat een veel hogere graad heeft. Deze variatie wordt echter sterk beïnvloed door verschillen in de binnenlandse parameters zoals de binnenlandse materiaalconsumptie (DMC) en de recuperatiecapaciteit. We kunnen CMUR-cijfers dus alleen maar betekenisvol vergelijken als we ook rekening houden met de economische structuur.Waar willen we naartoe?

De CMUR meet of een economie de goede richting uitgaat op vlak van circulariteit. Het doel op lange termijn is te evolueren naar een economie die minder materialen gebruikt. Specifiek is het de bedoeling om materialen zolang mogelijk in de cyclus te houden door de ‘R-strategieën’ – hergebruik (Reuse), reparatie (Repair) en herproductie (Remanufacturing) – zoveel mogelijk toe te passen. Recyclage is de laatste optie en komt pas als laatste aan bod. Processen zoals opvulling, verbranding en storten, mogen slechts  helemaal aan het einde van de cyclus worden toegepast.

Wat meet deze indicator?

De CMUR-indicator is de ratio van het circulaire materiaalgebruik (U) ten opzichte van het totale materiaalgebruik (M):

CMUR = U/M

Het algemene materiaalgebruik (M) is de som van het binnenlandse materiaalgebruik (DMC) en het circulaire materiaalgebruik (U): 

M = DMC + U

Het circulaire materiaalgebruik (U) is de hoeveelheid afval dat op binnenlandse recuperatiesites wordt gerecycleerd min het afval dat geïmporteerd werd voor recyclage, plus het afval dat geëxporteerd wordt voor recuperatie in het buitenland: 

Het circulaire gebruik van materialen (U)

= hoeveelheid afval dat binnenlands gerecycleerd wordt 

– import van afval voor recuperatie/recyclage

+ export van afval voor recuperatie/recyclage

Zo komen we tot de volledige formule:

CMUR = U/(DMC + U)

Het resultaat is de hoeveelheid materiaal dat via recyclage verwerkt wordt. De CMUR is onderdeel van een rapport dat de mate van circulariteit van de volledige economy beoordeelt (rapport in opmaak). Het rapport wordt opgemaakt door VITO op vraag van het CE Center van Vlaanderen. De data in dit artikel werden aangeleverd door VITO en waren beschikbaar voor de jaren 2014, 2016 en 2018.

Ontdek meer topics

Recyclage van bedrijfsafval
68,0% gerecycleerd

Recyclage van bedrijfsafval

Primair bedrijfsafval is het afval dat geproduceerd wordt door bedrijven (excl. afval van de afvalverwerkende sector). Recyclage is elke...
Recyclage van huishoudelijk afval
63,8% gerecycleerd

Recyclage van huishoudelijk afval

In Vlaanderen proberen we afval dat niet opnieuw gebruikt kan worden, zoveel mogelijk te recycleren. Welk type afval wel...
Productie van secundaire grondstoffen
28,8 miljoen ton

Productie van secundaire grondstoffen

Primaire grondstoffen (delfstoffen) worden aan de bodem of het water onttrokken. Secundaire grondstoffen zijn bijproducten of materialen die het...
Hergebruikindicator
221 kton (33,8 kg/inw)

Hergebruikindicator

Deze indicator meet het circulaire hergebruik in Vlaanderen. Met hergebruik bedoelen we dat wanneer iemand een product niet meer...