Circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR)

De circulariteitsgraad van het materiaalgebruik (CMUR, circular material use rate), is de verhouding van het circulair materiaalgebruik ten opzichte van het totale materiaalgebruik. De CMUR focust op de inspanningen van een land om afval te verzamelen voor recyclage en recuperatie.

16,3%

Ongeveer een zesde van de totale materiaalconsumptie in Vlaanderen bestaat uit gerecycleerde materialen.

Wat zien we? 

In de periode tussen 2014 en 2020 steeg de CMUR eerst van 15,0 tot 17,7% in 2018 om vervolgens te dalen naar 16,3% in 2020. De getalwaarde van de CMUR wordt bepaald door de Domestic Material Consumption en de stroom van gerecycleerde materialen. Deze laatste stroom bestaat hoofdzakelijk uit niet-metallische mineralen (ca. 73%) en biomassa (ca. 18%). Deze materiaalstromen waren iets lager in 2020 en dit bepaalt in grote mate de daling ten opzichte van 2018; de DMC in beide jaargangen was nagenoeg identiek. Het plaatsvinden van de coronacrisis net in het laatste jaar waarvoor er data zijn bemoeilijkt momenteel een verdere interpretatie.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie is het doel op lange termijn om te evolueren naar een economie die minder materialen verbruikt. Dit kan door materialen zo lang mogelijk in circulatie te houden, bijvoorbeeld via recyclage. De CMUR is een maat voor deze circulatie. Evenwel worden andere strategieën in de circulaire economie, zoals herstellen of hergebruiken, niet door dit cijfer gecapteerd. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt in de kwaliteiten van de gerecycleerde materialen.

De Europese Commissie heeft in 2020 een EU-brede doelstelling geformuleerd die een verdubbeling van de CMUR in het komende decennium vooropstelt. De waarde in 2020 bedroeg 11,6%.

Wat meet deze indicator?

De CMUR-indicator is de ratio van het circulaire materiaalgebruik (U) ten opzichte van het totale materiaalgebruik (M):

CMUR = U/M

Het algemene materiaalgebruik (M) is de som van het binnenlandse materiaalgebruik (Domestic Material Consumption) en het circulaire materiaalgebruik (U): 

M = DMC + U

Zo komen we tot de volledige formule:

CMUR = U/(DMC + U)

Het circulaire materiaalgebruik (U) is de hoeveelheid afval dat op binnenlandse recuperatiesites wordt gerecycleerd min het afval dat geïmporteerd werd voor recyclage, plus het afval dat geëxporteerd wordt voor recuperatie in het buitenland: 

Het circulaire gebruik van materialen (U)

= hoeveelheid afval dat binnenlands gerecycleerd wordt 

– import van afval voor recuperatie/recyclage

+ export van afval voor recuperatie/recyclage

Ontdek meer topics

Aandeel bedrijfsafval dat tweede leven krijgt
67%

Aandeel bedrijfsafval dat tweede leven krijgt

Primair bedrijfsafval is het afval dat geproduceerd wordt door bedrijven (excl. afval van de afvalverwerkende sector). Deze indicator...
Recyclage van huishoudelijk afval
65,6% effectief gerecycleerd

Recyclage van huishoudelijk afval

Deze indicator toont de mate waarin huishoudelijk afval in Vlaanderen gerecycleerd, gecomposteerd of vergist wordt.
Productie van secundaire grondstoffen
25,8 miljoen ton

Productie van secundaire grondstoffen

Secundaire grondstoffen zijn in oorsprong bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase bereikt hebben en die onder...
Hergebruiksindicator
238 kton (35,5 kg/inw)

Hergebruiksindicator

Deze indicator meet het totale (product)hergebruik in Vlaanderen over alle formele en informele hergebruikskanalen heen. Met producthergebruik bedoelen we...
Herstelindicator
10 miljoen herstellingen

Herstelindicator

Deze indicator brengt het herstellen van producten in Vlaanderen in beeld.