Gebruiksefficiëntie van auto’s

Deze indicator drukt de verhouding uit tussen het aantal kilometers dat een auto rijdt en het aantal kilometers dat wordt afgelegd door de inzittenden. Op die manier meten we de gebruiksefficiëntie van personenauto’s op basis van hun bezettingsgraad.

1,29 passagiers/wagen

In 2017 bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad van auto’s 1,29 passagiers. Dat is een daling van 7% ten opzichte van 2010.

Wat zien we? 

Tussen 2010 en 2017 zien we een lichte daling in de gebruiksefficiëntie van auto’s. Er zijn momenteel geen recentere cijfers beschikbaar dus we hebben nog geen zicht op de meest recente evoluties.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we naar een maximale bezettingsgraad van auto’s. Op die manier willen we de gebruiksefficiëntie verhogen en de behoefte aan nieuwe materialen voor de productie van nieuwe auto’s zo beperkt mogelijk houden.

Een autorit met meer inzittenden is efficiënter dan dezelfde rit met minder inzittenden. Carpooling is in dat opzicht een doeltreffend businessmodel om de efficiëntie te verhogen.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator meet de gebruiksefficiëntie van auto’s op basis van hun bezettingsgraad. Om dat te berekenen, wordt het aantal kilometers dat afgelegd worden door de inzittenden gedeeld door het aantal kilometers dat de auto rijdt. Beide datasets zijn afkomstig van Promovia, het departement van Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

Ontdek meer topics

Modale verdeling in personenkilometers
85,2 miljard km/jaar

Modale verdeling in personenkilometers

Deze indicator biedt ons meer inzicht in het gecombineerde aantal afgelegde personenkilometers voor alle vervoermiddelen samen. Zo krijgen we...
Aantal personenwagens
3 544 324 wagens

Aantal personenwagens

In 2020 waren er 3,5 miljoen auto’s ingeschreven in Vlaanderen. Een cijfer dat de laatste jaren is blijven stijgen.
Gebruiksintensiteit van auto’s
14 483 km/jaar

Gebruiksintensiteit van auto’s

De gebruiksintensiteit van auto’s is de verhouding tussen het aantal auto’s en het aantal kilometers dat ze rijden. Zo...
Aandeel autodelen
82 226 autodelers

Aandeel autodelen

Deze indicator geeft aan hoeveel mensen in Vlaanderen er een abonnement voor autodelen hebben. Autodelen is een circulair bedrijfsmodel...
Aantal bussen
8 969 bussen

Aantal bussen

Deze indicator geeft een beter inzicht in het aantal bussen in Vlaanderen. In een circulaire economie willen we het...
Gebruiksintensiteit van bussen
45 000 km/jaar

Gebruiksintensiteit van bussen

Deze indicator schetst de intensiteit van het busgebruik of hoe vaak bussen gebruikt worden. Met een maximale intensiteit van...
Modale verdeling van het goederenvervoer
55,4 miljard tonkm

Modale verdeling van het goederenvervoer

Deze indicator biedt meer informatie over de modale verdeling van het goederenvervoer tussen vrachtwagens, treinen en schepen. Hij wordt...
Aantal vrachtvoertuigen
552 404 voertuigen

Aantal vrachtvoertuigen

Deze indicator geeft informatie over het aantal en het type vrachtvoertuigen. Deze categorie voertuigen omvat (hoofdzakelijk) vrachtwagens, bestelwagens en...
Gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen
105 010 miljard km

Gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen

Deze indicator meet de gebruiksintensiteit van vrachtvoertuigen (vrachtwagens). Die gebruiksintensiteit kan gemeten worden als het aantal kilometers per voertuig...