Gebruiksefficiëntie van auto’s

Deze indicator toont hoeveel inzittenden er gemiddeld zijn tijdens autoverplaatsingen.

1,8 passagiers/wagen

Doorheen de jaren zitten er gemiddeld 1,8 personen in een auto. Dit aantal is licht gedaald.

Wat zien we? 

Tussen 2010 en 2022 zien we dat de hoeveelheid inzittenden in auto’s rond 1.8 personen ligt. Dit aantal is lichtjes gedaald: aan het begin van de meetperiode lag dit rond 1.84 terwijl het in de laatste jaren rond 1.78 ligt. De hoge waarde voor datajaar 2019 betreft wellicht een uitschieter.Waar willen we naartoe?

In een circulaire economie streven we naar een maximale bezettingsgraad van auto’s. Carpoolen is doeltreffend omdat een autorit met meer inzittenden efficiënter is dan dezelfde mobiliteitsbehoefte invullen via individuele ritten, in de eerste plaats op vlak van brandstofverbruik. Indien carpoolen meer ingeburgerd geraakt als mobiliteitsoptie kan het ook een rol spelen in een verkleining van het wagenpark.

Wat meet deze indicator?

Deze indicator geeft de gemiddelde bezettingsgraad van alle verplaatsingen met de auto weer zoals gerapporteerd in het Onderzoek Verplaatsingsgedrag dat bijna ieder jaar georganiseerd wordt vanuit het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Ontdek meer topics

Modale verdeling in personenkilometers
66% met de auto

Modale verdeling in personenkilometers

Deze indicator biedt ons meer inzicht in het aantal afgelegde personenkilometers per vervoersmiddel.
Aantal personenwagens
3 562 489 wagens

Aantal personenwagens

Deze indicator meet de omvang van het wagenpark in Vlaanderen.
Autodelen
173 759 gebruikers

Autodelen

Deze indicator geeft het aantal lidmaatschappen voor autodelen in Vlaanderen aan.
Aantal bussen
2 235 bussen openbaar vervoer

Aantal bussen

Deze indicator toont het aantal bussen in Vlaanderen.
Gebruiksintensiteit van bussen
83 136 km/jaar

Gebruiksintensiteit van bussen

Deze indicator schetst hoe intens bussen gebruikt worden.
Aantal vrachtvoertuigen
598 585 voertuigen

Aantal vrachtvoertuigen

Deze indicator geeft informatie over het aantal en het type vrachtvoertuigen.